Đam mỹ 2


Bôi đen để thấy tag của truyện

New update 

Quỷ biết ta đã trải qua cái gì – Mạc Thần Hoan

24 phân chi 1 – Lữ Thiên Dật Hiện đại – Điềm văn – Huyền huyễn

99 loại phương pháp truy tinh của mặt manh – Thuần Sáp Hiện đại Giới giải trí Hồn xuyên Thỏa mái

303 hào tẩm thất đích đậu bỉ môn – Ngã Đích Tiểu Q Hiện đại – Nhiều CP – Niên hạ

818 đôi cẩu nam nam ở hoàng thất kia – Vụ Thập Tương lai – Ấm áp – Điềm văn

818 thưởng hôn minh vương đích nam nhân – Trực Bạch Nhân Gia Đồng nhân –– Huyền

818 về câu chuyện binh vương xuyên qua – Mạc Tà Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

818 về cậu bạn fan boy chung phòng tôi – Đoản Miệt Tử Sai Sai  Hiện đại – Trọng sinh – giới giải trí

A♥

Ác bá nan đương – Khấu Huyền Chấn Tuyết    Xuyên nhanh – Điềm văn

Ác nhân đều có ác nhân đau – Hạng Mạch Giới Mạt Hiện đại – Giới giải trí – 1×1 – HE

Ách nhi – YY Đích Liệt Tích Cận đại – Dân quốc

Ai bị ta tán tỉnh cũng nói không buông tha cho ta – Công Tử Văn Tranh  Xuyên nhanh

Ai coi ai là thật – Thủy Thiên Thừa Hiện đại – Thương chiến – Hào môn

Ai dám nói xấu sư huynh – Cổ Ngọc Văn Hương Xuyên thư – Cổ đại – Tu tiên

Ai động móng vuốt vàng của ta – Sơn Hải Thập Bát Hiện đại – Huyền huyễn – Giới giải trí – Hỗ công

Ai động vào đuôi của ta – Tiểu Huyền Xuyên nhanh – Điềm văn

Ai là siêu sao? – Nhập Loạn Hiện đại – Ấm áp

Ái thượng dương mị mị – Dạ Nguyệt Vô Tâm Hiện đại – Giới giải trí – Chậm nhiệt

Âm dương công đức quy – Vô Y Yoyo Hiện đại – Xuyên qua- Hệ thống

Âm khách – Mộc Tô Lý Hiện đại – Linh dị thần quái

Ám luyến đích chức nghiệp tố dưỡng – Đồng Kha Hiện đại Trọng sinh Giới giải trí Hắc bang Hệ thống

An tri ngã ý – Bắc Nam Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn

Anh của bạn gái giống cô ấy y hệt – Đào Đào Kỳ Hiện đại – Ấm áp

Ảnh đế – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Ảnh đế cấp não tàn phấn – Thủ Tử Kỳ Hiện đại – Niên hạ – Giới giải trí

Ảnh đế chuyên trị các loại không phục – Tiểu Yến Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí 

Ảnh đế đảo thiếp chỉ nam – Trường An Trị Vũ Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Ảnh đế đến từ tinh tế – Sơn Hải Thập Bát Hồn xuyên – Hiện đại – Giới giải trí

Ảnh đế gia đích cổ đại manh thê – Tinh Phân Dữu Tử Trà Hồn xuyên – Cổ xuyên kim – Giới giải trí

Ảnh đế là một con mèo – Vân Trường Ca Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Ảnh đế hợp ước – Phượng Cửu U Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí

Ảnh đế muốn ta hôn mới chịu đứng lên – Phù Khâu Nhất Hiện đại – Giới giải trí – Trọng sinh – Điềm văn

Ảnh đế tái lâm – Tiểu Tiêu Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí – Báo thù

Ảnh đế tại thượng – Tứ Quý Chi Hạ Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Ẩn tàng boss – Thiên Lý Lộc Xuyên qua – Cổ đại – Huyền huyễn

B♥

Bá đạo tổng tài bao tử kế hoa – Oa Qua Oa Hiện đại – Sinh tử – Oan gia – Điềm văn

Bá sủng lạc bào thái tử phi – Công Tử Tầm Hoan Xuyên qua – Tương lai – Sinh tử – Chủng điền

Bạch Liên Hoa nam chủ liều mạng hắc hóa cũng phải cùng ta cảo cơ Trọng sinh – Cổ đại – Hệ thống

Bạch nguyệt quang nam thần tự cứu hệ thống – Tây Khứ Đích Thương Hiệp Xuyên nhanh – Thỏa mái

Bách thú tranh minh – Xuân Khê Địch Hiểu Xuyên qua – Dị thế – Hệ thống – Điềm văn

Bại gia ngũ lang quân – Cửu Tiểu Nhị Xuyên qua – Cổ đại – Trạch đấu – Dưỡng phụ tử

Bất tử giả – Hoài Thượng Mạt thế – Cường cường

Bàn luận về tự dưỡng đại miêu của ngươi – SJ Giảo Nhi Xuyên qua – Cơ giáp – Tương lai – Thú nhân

Bàn luận về việc dùng mị lực nhân cách chinh phục lão công mất trí nhớ – Lục Trảo Xuyên nhanh

Bàn tay vàng kích hoạt thành công – Thời Tam Thập Hiện đại – Trọng sinh – Điềm văn

Bàn tay vàng lão công đã ký nhận – Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều Mạt thế – Trọng sinh – Điềm văn

Bàn tay vàng nhà nam thần – Nguyệt Tịch Yên Vũ Tương lai – Điềm văn – Mỹ thực

Bạn trai cũ của ta thành ảnh đế – Thanh Từ Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Bạn trai cũ lập thành đoàn đến đột kích thì phải làm sao – Long Thất Hiện đại – Huyền huyễn

Bạn trai cũ mang bầu con ta thì phải làm sao – Lộ Quy Đồ Hiện đại – Sinh tử – Ấm áp

Bạn trai người máy của ta – Tranh Tử Vũ Tương lai – Viễn tưởng

Bạn trai ta luôn rụng lông – Hỗn Nguyên Tam Hỉ   Mạt thế – Trọng sinh – Dị năng

Bạn trai ta rất tùy cơ – Vũ Quá Bích Sắc Hiện đại – Ấm áp

Bán thịt, ngươi lại đây một chút – Tầm Hương Tung Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Bán sinh vi nô – Triện Văn Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Bàn về cách trốn tránh kịch tình – Bạc Kim Sắc Cổ đại – Xuyên thư

Bàn về một trăm cách theo đuổi nhân ngư – Trú Mộc Hiện đại – Giới giải trí – Huyền huyễn – Điềm văn

Bàn về việc bàn tay vàng công lược nhân vật chính – Tử Cầm Tử Nhã Xuyên nhanh – Thỏa mái

Bạng châu nhi – Lão Thảo Cật Nộn Ngưu Xuyên không – Cổ đại – Cung đình – Hào môn

Bảng định – Phù Du Đích Phù Du Huyền huyễn – Ma pháp – Điềm văn

Bằng hữu, ngươi đang cảo sự – Ma Hoa Đông Hiện đại – Điềm văn

Bạo ân – SISIMO Trọng sinh – Cổ đại – Huyền huyễn

Bảo bảo tâm lý khổ – Ưu Toan Nhũ Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Bảo bối ngươi chừng nào thì nẩy mầm – Nhất Chu Hà Xuyên qua – Cổ đại – Huyền huyễn – Sinh tử

Báo cáo! Ta không nghĩ làm ảnh đế – Bắc Thần Diệc Bắc Hiện đại – Giới giải trí

Báo cáo quân địch ta có! – Lạc Anh Triêm Mặc Tương lai – Sinh tử

Bão khẩn chủ nhân kim đại thối – Mạn Vô Tung Ảnh Xuyên qua – Dị thế – Ấm áp

Bạo long tú ân ái như thế nào – Tích Ngã Hữu Mộng Tương lai – Điềm văn – Giới giải trí

Bất phục lai chiến – Liên Lạc Tương lai – Hệ thống – Xuyên nhanh – Cường cường

Bất khoa học duy vật chủ nghĩa bí mật đương án – Thạch Đầu Dương Hiện đại Huyền huyễn điềm văn

Bất kiền bất thủy – Tinh Phân Dữu Tử Trà Hiện đại – Ấm áp

Bệ hạ có điều không biết – Thuần Vu Tửu Trọng sinh – Cổ đại – Huyền huyễn

Bệ hạ, xúc tua ngài làm cộm ta – Ngân Lâu Tương lai – Điềm văn 

Bệnh độc của ta thật lợi hại – Nhâm Thiên Sơn Mạt thế – Cường cường

Bệnh thụ bất nhược chi dung lan – Tích Mộng Bà Bà Xuyên qua – Cổ đại – Ngược tâm –

Bị bách liên nhân – Quý Nhân Ngôn Mạn Trọng sinh – Báo thù – Sinh tử

Bỉ chi tỳ sương ngô chi mật đường – Thiển Lạc Như Tuyết Xuyên nhanh – Sảng văn – 1×1 – HE

Bị địa cầu nhân hoạn dưỡng đích nhật tử – Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều Xuyên qua – Hiện đại

Bí mật của bạo quân – Quy Hải Nhất Ngọc Cổ đại – Song tính – Niên hạ – Sinh tử

Bí mật của người đánh cá – Mễ Chỉ Bì Cổ xuyên kim – Điềm văn – Niên hạ

Bị nhân vật chính của văn siêu ngược nhặt về nhà Xuyên qua – Có ngược – Ma pháp

Bị thai chính truyện – Hoa Kiên Cường  Hiện đại – Ngược tâm – Sinh tử

Bị thẳng nam ở cách vách coi trọng thì phải làm thế nào – Hi Hòa Thanh Linh Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn – Mỹ thực

Biến thành ấu khuyển đích nhật thường – Bích Sắc Vi Quất Hiện đại – Ấm áp

Biến thành mèo nhà tổng tài thì làm sao bây giờ – Bạch Trản Hiện đại – Điềm văn

Biệt hậu thập niên – Mộc Nhất Liễu Hiện đại – Niên hạ – Ấm áp

Buông ngư phu đó ra, để ta tới – Ba La Cô Lão Nhục Hiện đại – Chủng điền – Huyền huyễn

Bộ long ấn – Hắc Đường Chử Toan Mai Trọng sinh – Báo thù – Cổ đại – Tu chân – Sinh tử

Bổn vương không phục – Nha Thanh Từ Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí

Boss ma giới ở nhân gian – Tức Mặc Diêu Hiện đại – Giới giải trí – Thỏa mái

BOSS, hạnh vận lai tập ! – Tuyết Nguyên Y Linh Hiện đại – Linh dị thần quái – Ấm áp

♥C

Các hạ – Vụ Thập Xuyên qua – Cổ đại – Tô văn

Cách đúng nhất để nhân vật chính ở chung với phản diện Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên

Cách nói chia tay với các kim chủ – Cố Nhân Cựu Hữu Hiện đại – Hệ thống – Giới giải trí

Cách theo đuổi thần tượng của nam thần – Hoa Khai Mãn Đình Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Cách trả thù tình địch tốt nhất – Quan Chỉ Lr Hiện đại – Sinh tử – Ấm áp – 1×1 – HE

Cách sinh tồn của vạn nhân mê – Phiên Vân Tụ Xuyên qua – Hiện đại

Cái bẫy – Chuyên Nghiệp Vi Quan  Hiện đại – Niên hạ – Gương vỡ lại lành

Cao lãnh đội trưởng rất ngốc manh – Thủy Mặc Yên Hoa Hiện đại – Ấm áp

Cấm ngôn – Mang Quả Hãm Tống Tử  Hiện đại – Ngụy thúc chất

Cẩm lý hảo cầu – Phát Ngốc Đích Anh Đào Tử  Cổ đại – Tu tiên

Cẩm thành hoa thì – Vu Vũ Cổ đại – Chủng điền

Cẩm y vệ hán hoa cơ tình lục – Hồ Trung Tiên Cổ đại – Cung đình

Cản thi tiểu đạo – Nhân Nghê Tương lai – Huyền huyễn – Xuyên không

Căn phòng tối ở xa xôi kia – Tây Tử Tự Trọng sinh – Niên hạ – Sư đồ – Tu chân

Căn phòng không nhìn thấy phong cảnh – Ước Nhĩ Hiện đại – Giới giải trí – 1×1 – Có ngược

Cảnh hôn của ảnh đế luôn bị xóa – Tiểu Lâu Trần Tửu Trọng sinh – Niên hạ – Ngược tâm – Hiện đại

Cầm tung kiếm ảnh – Nhã Kỷ Hiện đại – Võng du – Chậm nhiệt – Ấm áp

Cần đầu bếp hay cần nhi tử – Tiếu Tức Kỷ Hiện đại – Trọng sinh – Sinh tử

Cẩn Nhiên ký – Nhan Lương Vũ Cổ đại – Giang hồ

Cầu âm ảnh diện tích – Bạch Y Hồng Danh Hiện đại – Hệ thống

Các bạn trai đồng thời cầu hôn thì phải làm sao – Long Thất Xuyên qua – Tương lai – Ngược tâm

Các nguyên soái đồng thời đòi li hôn – Long Thất Tương lai – Ấm áp – Ngược ngọt 

Cơ giáp cùng nam thần – Vong Sa Lậu Xuyên qua – Cơ giáp – Tương lai

Có bản lĩnh, ngươi tới truy ta – Hàn Mai Mặc Hương Hiện đại – Quân lữ – Cường cường

Có muốn trọng sinh không – Du Công Hiện đại – Hệ thống – Trọng sinh

Có gan ném xà phòng ngươi có gan thổ lộ đi nha – Thuấn Khởi Hiện đại Ấm áp

Cơ giới nam thần – Lệ Cửu Ca Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên

Cổ đại phạm tội tâm lý – Bạc Hà Miêu Xuyên qua – Cổ đại – Phá án

Cổ điển âm nhạc chi vương – Mạc Thần Hoan Trọng sinh – Hiện đại – Bàn tay vàng – Trả thù

Cổ ngoạn tông sư tại hiện đại – Vi Phong Đường Đường Xuyên qua – Hiện đại – Thỏa mái

Cổ xuyên kim chi ảnh vệ thành đế – Đường Đậu Công Tử Hiện đại Cổ xuyên kim Giới giải trí Điềm văn

Cổ xuyên kim chi công tử viễn đạo nhi lai – Mộ Hàn Công Tử Hiện đại – Xuyên không

Cổ xuyên kim chi vu thần – Phi Sắc Yêu Diệp Hiện đại – Cổ xuyên kim – Giới giải trí

Cổ xuyên vị chi đả kiểm thần y – Quân Hận Sinh Xuyên qua – Tương lai

Con của quỷ – Hà Phong Đình Hiện đại – Thần quái

Con trai yêu con trai của bạn trai cũ thì làm sao – Mộ Hoa Nhan Hiện đại – Ấm áp

Công chúa một mét tám – Thanh Đoan Cổ đại – Cung đình

Công lược đi, nam xứng – Công Tử Trạm Xuyên nhanh – Hệ thống – Điềm văn

Công lược hữu độc – Vân Trường Ca Cổ đại – Huyền huyễn – Ấm áp

Công lược tên tra công kia – Tức Mặc Diêu Xuyên nhanh

Công lược thẳng nam tổng tài – Đại Giang Lưu Hiện đại – Ấm áp – Mỹ thực

Cưới một hoàng đế làm vợ – Quái Đản Giang Dương Hiện đại – Huyền huyễn – Chủ công

Cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kì quái – Lộ Nhân Tân Trọng sinh – Hiện đại – Ấm áp

Cuộc đời yêu nghiệt của Viên nhị thiếu – Nguyệt Thần Đích Dã Quỷ Hiện đại – Trọng sinh

Cuộc sống của các thần tiên ở tinh tế – Tiểu Hồ Tích Lý Tương lai – Xuyên qua – Giới giải trí

Cuộc sống khi kết hôn với lão tổng – Quân Xuyên Hiện đại – Điềm văn – 1×1 – HE

Cự tinh chi hào môn nam thê – Nhất Diệp Bồ Đề Hiện đại – Ấm áp – Giới giải trí

Cự tinh đích diện than tức phụ – Lạc Dận Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp – 1×1 – HE

Cự tinh vấn đỉnh – Mạc Thần Hoan Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Cự tuyệt làm tra thụ – Hắc Miêu Nghễ Nghễ Trọng sinh – Hiện đại – Điềm văn

Cứ yên lặng bảo hộ, ngươi đau thương vô cùng, nam nhị Hiện đại – Trọng sinh – Ngược tra – Hào môn

Cực độ cuồng nhiệt – Lang Tà • Nghiễm Hiện đại – Bóng đá

Cựu ái – Ngũ Quân Song trọng sinh – Hiện đại

Cựu ái – Khuông Minh Hiện đại – Sinh tử – Ngược tâm – Gương vỡ lại lành

Cứu chuộc của Phó tiên sinh – Chi Hách Lam Hiện đại – Niên hạ – Ấm áp

Cứu vớt nam chủ – Trương Thúc Thúc i Xuyên qua – Điềm văn – Tu chân

Cút, ta không có nghịch đồ như ngươi – Nguyệt Thiên Trọng Hiện đại – Võng du – Ấm áp

Cường chế xâm chiếm – Thôi Đa Đa Hiện đại – Cường công nhược thụ – Ngược tâm – Cao H

Cưỡng chế giảo cơ – Thiên Hạ Thiên Hiện đại – Ấm áp – Giới giải trí

Cường thế công phòng – Tiêu Đường Đông Qua Hiện đại – Thể thao – 1×1 – HE

Cuồng dã sinh trưởng – Thanh Mỗi Hiện đại – Cường cường – Khoa học viễn tưởng

Cùng nam thần ở chung phòng, ta thật hoảng – Tiểu Việt Nhi Hiện đại – Võng phối – Ấm áp – Niên hạ

Chủ bá hôm nay cứu vớt thế giới sao – Cửu Xích Trần Sa Xuyên nhanh – Thỏa mái

Chủ công muốn thần tử – Nam Sơn Hữu Thai Cổ đại – Trọng sinh – Cung đình – Tiểu ngược

Chủ quân thuần long chỉ nam – Tuyệt Thế Miêu Bĩ Dị thế – Huyền huyễn – Điềm văn – Sinh tử

Chủ giác, cầu tốc tử – Vân Phù Nhật Xuyên thư – Cổ đại – Tu tiên – Thỏa mái

Chủ giác đích manh sủng – Diệp Sở Cổ đại – Xuyên sách – Điềm văn

Chưa bao giờ quên – Khiêm Thiếu Hiện đại – Ngược tâm – Giới giải trí

Chủng điền chi bẻ cong quốc dân lão công – Nguyên Tiểu Thất Hiện đại – Chủng điền

Chúng ta đã chia tay rồi – Ngự Tiểu Phàm Hiện đại – Trúc mã – Gương vỡ lại lành

Chúng ta ly hôn đi! – Tịch Dương Tây Hạ Hiện đại – Ngược tâm – 1×1 – HE

Chung thân bạn lữ – Nam Qua Giáp Tâm Xuyên qua – Huyền huyễn – Cường cường

Chủng tử thế giới – Long Thất Huyền huyễn – Chủng điền văn – Dị thế

Chưởng khống giả – Xỉ Bạch Thần Hồng Xuyên nhanh – Điềm văn

Chưởng môn áp lực thực đại – Cửu Châu Nguyệt Hạ Xuyên qua – Cổ đại – Sư đồ – Niên hạ – Tu tiên

Chuyển chiến ngu nhạc quyển – Kinh Xuyên Hiện đại – Nữ xuyên nam – Giới giải trí

Chuyển phát nhanh là nghề cực kì nguy hiểm – Ninh Mông Mã Tạp Long Hiện đại – Huyền huyễn

Chuyên phối tra công nhất bách niên – Nại Tu Hà Hiện đại – Võng phối – Đoản thiên – Điềm văn

Chuyện thường ngày ở kí túc xá Khai Phong Phủ – Trường Sinh Thiên Diệp Xuyên qua – Cổ đại

Chuyên trị tác tử – Thân Đồ Thử Phi Xuyên qua – Tương lai – Sảng văn

Chí chướng – Hạng Lục Qua Trọng sinh – Tương lai – Ngược tâm – Trúc mã

Chí hữu – Ái Khán Thiên Trọng sinh – Tương lai

Chia tay – Ngũ Quân Hiện đại – Gương vỡ lại lành – Ngược tâm – Hào môn

Chia tay, người kế tiếp – Thanh Thanh Diệp Hiện đại – Điềm văn

Chính năng lượng hệ thống – Tây Tử Tự Hiện đại – Trọng sinh – Trả thù

Chiến thần – Lăng Bộ Nhược Anh Xuyên qua – Cơ giáp – Tương lai

Chiến thần ngược tra thủ sách – Hỉ Mã Lạp Nhã Chủng Miêu Xuyên nhanh – Ngược tra – Sảng văn

Chọc ghẹo một đối tượng hào môn – Ý Nhân Trà Hiện đại – Ấm áp – Sinh tử

Chế phiến nhân – Vụ Thập Xuyên qua – Trọng sinh – Giới giải trí – Hiện đại

Chết cũng không tha thứ – Vụ Thập Xuyên nhanh – Điềm văn – 1×1 – HE

♥D 

Dạ hành – Ngưu Giác Cung Hiện đại – Ấm áp – Huyền huyễn

Dạ oanh chi Messiah – Khải Tát Nguyệt Hiện đại – Trọng sinh – Hệ thống – Giới giải trí

Dạ sắc thâm xử – Hoài Thượng Hiện đại – Ngược tâm – Gương vỡ lại lành

Dã sinh động vật đích nhật thường – Phong Hưởng Vân Tri Đạo Trọng sinh – Hiện đại – Ấm áp

Dẫu là bệnh nan y cũng được ta chữa khỏi – Hắc Miêu Nghễ Nghễ Xuyên qua – Tương lai

Dám tán không dám nhận – Trương Thúc Thúc I Xuyên nhanh – Thỏa mái 

Dán màn hình, ngươi lại đây – Tiểu Bố Ái Cật Đản Thát Hiện đại – Oan gia – Điềm văn

Danh sĩ – Vụ Thập Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Đào hoa nhập mệnh – Mi Như Đại Cổ đại – Trọng sinh – Đa công – Có H

Đào hôn chỉ nam – Điệp Chi Linh Xuyên qua – ABO – Điềm văn – Oan gia – Cơ giáp

Đào lý mãn cung đường – Mộc Lan Trúc Xuyên qua – Côt đại – Cung đình

Đào nguyên nông gia nhật thường – Lạc Tân Xuyên qua – Chủng điền – Niên hạ – 1×1 – HE

Dây dưa không rõ – Lạc Dận Xuyên qua – Dân quốc – Huyền nghi – NP – HE

Dạy ngươi gieo trồng ra người yêu – A Từ Cô Nương Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Dị giới chi thực linh sư – Túy Nhiễm Khinh Ca Xuyên qua – Dị thế

Dị giới chiến quốc – Vô Thố Thương Hoàng Dị thế – Cường cường

Dị năng giả thức tỉnh – Tử Giới Mạt thế – Dị năng – 1×1 – HE

Dị thế chi phế tài nghịch tập – Lãnh Phong Xuyên qua – Dị thế – Tu chân

Dị thế chi phôi nam nhân – Thương Thử Đồ Long Xuyên qua – Dị thế – Thú nhân – Ngược tâm

Dị thế chi vạn vật pháp tắc – Tiêu Đường Đông Qua Dị thế – Khoa học viễn tưởng – Cường cường

Dị thế điểm tâm sư – Huyền Xuyên qua – Dị thế – Mỹ thực – Điềm văn

Dị thế mô hình sư – Đông Phổ Xuyên qua – Dị thế – Thỏa mái

Dị thế chi phu phụ hữu trách – Sư Tử Dương  Xuyên qua – Chủ công – Chủng điền

Diêm vương hệ thống – Thạch Đầu Dương

Diêm vương tìm ta đàm dưỡng miêu – Tây Phương Kinh Tể Học Hiện đại – Huyền huyễn – Điềm văn

Diện cụ chi hạ – Ngã Tức Giang Hồ Xuyên qua – Tương lai – 3P – Sinh tử – HE

Diễn nghệ tiêm phong – Tư Trạch Viện Lam Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Diễn kỹ đế – Lâm Tiểu Dạng Hiện đại – Chủ công – Giới giải trí

Du nhiên ngư gia nhạc – Kim Tuấn Mi Hiện đại – Sinh tử – Ấm áp

Du nhiên phúc chí – Xuân Chí Thì Hòa Hiện đại – Trọng sinh – Ngược tra

Dư vị – Đậu Biện Quân Hiện đại – Ấm áp – Niên hạ

Dược nhân độc – Thâm Hải Tiên Sinh Cổ đại – Giang hồ

Dưỡng “Hổ” vi hoạn – Đại Giang Lưu Hiện đại – Niên hạ – Báo thù

Dưỡng long đích nam nhân hữu long kỵ – Cửu Nhật Điện Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Dương quan – Mạch Tịch Nguyệt Hiện đại – Chủng điền văn

Duy hộ địa cầu hòa bình ứng cấp chỉ nam – Vũ Điền Quân Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn

♥Đ

Đã qua 0 giờ – Phanh Nhai Hiện đại – Thần quái – Thỏa mái

Đã hứa quay trực tiếp cua trai, ta hối hận quá – Thảo Mộc Tê Xuyên nhanh

Đã trị bệnh rồi – Nhất Thế Hoa Thường Hiện đại – Trọng sinh – Hài hước

Đạo trưởng duy ngã độc tôn – Giang Nam Hồn Cô Cổ đại – Tu tiên – Xuyên qua

Đạo trưởng trọng sinh phản chuyển hệ thống – Lê Hoa Hoa Xuyên qua – Cổ đại Hệ thống

Đạo hữu, theo ta đi đạo hữu, Xuy Tiêu đi? – Vị Huyền Ky Trọng sinh – Tu chân – Cổ đại

Đại đạo diễn – Vô Y Yoyo Hiện đại – Xuyên qua – Giới giải trí

Đại đế đích thiêu thứ nhật thường – Mộc Tô Lý Dị thế – Ma pháp – Cường cường

Đại địa chủ – Vũ Chi Tễ Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền – Tô sảng

Đại sư huynh luôn cứu ta – Diệp Du Du  Hiện đại

Đại lý thị quân – Chu Tế Hồn xuyên – Tương lai – ABO

Đại Minh võ hầu – Cố Tranh Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Đại Tần chi nhất thế trường an – Nhược Nhiên Tình Không Cổ đại – Xuyên qua – Cung đình

Đại Tần quốc sư – Cố Tranh Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Đại tình địch hệ thống – Tam Đường Hải Hiện đại – Điềm văn – Hệ thống

Đại thần tổng ái phối thụ âm – Xuân Khê Địch Hiểu Hiện đại – Võng phối

Đại Thanh đệ nhất hoàn khố – duoduo Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình – BE 

Đại hiền giả đến từ dị giới – Vô Thố Thương Hoàng Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp – Cường cường

Đại phó bất dung dịch – Thanh Mỗi Cận đại – Điềm văn – 1×1 – HE

Đại thúc, ngươi là của chúng ta! – Ngự Thủy Hiện đại – Đại thúc thụ – NP – HE

Đại giá – Tuyệt Tinh Lạc  Cổ đại – Cung đình – Điềm văn

Đạp phá kịch tình – Cửu Cửu Ca Hiện đại – Xuyên nhanh – Sảng văn

Đấu với người thật vui vô cùng – Vãn Yên Lương Xuyên nhanh – Hệ thống

Đàn Ngân – Phong Trung Hồ Điệp Hiện đại – Hào môn – Ấm áp

Đánh đố – Tứ Hỉ Thang Viên Hiện đại – Ấm áp – Niên hạ

Đát Kỷ là một nam hài tử – Thanh Liên Dữ Chước Hiện đại – Huyền huyễn

Đây chỉ là một câu chuyện – Neleta Hiện đại – NP – Sinh tử – HE

Đây là một trò chơi – Mijia Võng du – Hệ thống – Công lược – Ma huyễn

Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy Xuyên nhanh – Thỏa mái

Đừng đoạt quái của ta – Kim Cương Quyển Hiện đại – Võng du – Ấm áp

Đừng hòng công lược ta – Chính Manh Quân Phản công lược – Hệ thống

Đừng già mồm, get up hight – Ái Cật Lưu Liên Tô Hiện đại – Ấm áp

Đương ảnh đế tao ngộ nam thần – Thông Minh Ky Trí Thái Thái Thái Hiện đại – Cẩu huyết

Đương tiểu bạch dương ngộ thượng diện than lang! Tương lai – ABO văn – Cẩu huyết – Có ngược

Đường Môn thích khách – Chiết Chỉ Hí  Tương lai – Xuyên qua – Hiện đại – Võng du

Đem phản phái dưỡng oai thì làm sao phá – Yên Diệp Xuyên qua – Niên hạ – Sảng văn – Ấm áp

Để bạn trai ta tới đón – Lâm Tiên Sinh Hiện đại – Trúc mã 

Đề đăng ánh đào hoa – Hoài Thượng Hiện đại – Thần quái – Ân oán tình cừu – Tương ái tương sát

Đế đô dị sự lục – Hương Tiểu Mạch Hiện đại – Linh dị thần quái – Cường cường

Đế hậu chi lộ – Vũ Lạc Khinh Trần  Tương lai – Ấm áp

Đế vương công lược – Ngữ Tiếu Lan San Cổ đại – Cung đình – Huyền huyễn

Đệ nhất nam chủ giác – Triêu Triêu Mộ Tịch Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Đệ nhất tiên môn – Ngư Tiểu Quai Quai Cổ đại – Tu tiên

Đệ nhất tiên sư – Yêu Nguyệt Không Trọng sinh – Cổ đại – Tu tiên

Đệ nhất gia tộc – Ngư Tiểu Quai Quai Tương lai – Điềm văn

Đệ nhất y dược đại sư – Phương Ngoại Lại Nhân Hiện đại – Song trọng sinh

Đế quốc chi xuân – Mai Hoa Miêu Trọng sinh – Tương lai – ABO

Đế quốc chi xúc – Thiệu Hưng Thập Nhất Tương lai – Dị năng – Lính gác x Dẫn đường

Đế quốc chiến thần trưởng thành kế hoạch – Vũ Lạc Khinh Trần Trọng sinh – Tương lai – ABO

Đế quốc cường lực liên nhân – Hắc Miêu Nghễ Nghễ Tương lai – Cơ giáp – Quân lữ – Cường cường

Đế quốc đệ nhất nam thần – Thục Mặc Sinh Hương Xuyên qua – Tương lai – Thỏa mái

Đế quốc đệ nhất vương hậu – Yên Liễu Nhược Vân Tương lai – Sinh tử – Tiểu bạch văn – Cẩu huyết

Đế quốc đích vương hậu – Oa Qua Oa Tương lai – Trọng sinh – Hào môn thế gia

Đế quốc mô phạm hôn nhân – Vũ Lạc Khinh Trần Tương lai – Cơ giáp – Sinh tử – 1×1 – HE

Đế quốc hoàng hậu – Lạc Vũ Khinh Trần Tương lai – Cơ giáp – Gương vỡ lại lành

Đế quốc thượng tướng công phòng chiến – Quân Bất Mê Tương lai – ABO – Cường cường

Đế quốc sủng thê nhật thường – Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Đế trường trạch – Đế Hưu Trọng sinh – Huynh đệ – Sinh tử – Cung đình – Điềm văn

Đế sư – Lai Tự Viễn Phương Xuyên qua – Cung đình – Cường cường

Đế vương giáo dục hệ thống – Nhược Nhiên Tình Không Hệ thống – Cổ đại – Cung đình

Đến từ tương lai – SISIMO Xuyên qua – Hiện đại – Giới giải trí – Sảng văn – Võng du

Địch Nhân thượng tướng đích thổ hắc sấu tức phụ Tương lai Ngược luyến tình thâm

Điểm long bút – Thanh Mỗi Cổ đại – Kiếp trước kiếp này – Huyền huyễn

Điên phong nhân sinh – Mộ Tử Triêu Sinh Xuyên nhanh

Điều này tuyệt đối là ngoài ý muốn – Khuynh Lạc Cửu Tiêu Hiện đại – Võng phối – Điềm văn

Điều ngọt ngào – Túy Ẩm Trường Ca Hiện đại – Ấm áp – Vườn trường

Điều kiện cần thiết để thầm mến thành sự thực – Mặc Thiên Dung Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Đọa tiên – Vô Xạ Cổ đại – Cung đình – Ngụy thúc chất – Kiếp trước kiếp này

Đồ ăn địa cầu có chút hơi lớn – Ẩn Không Nhân Xuyên qua – Hậu mạt thế – Mỹ thực

Đô thị điền viên nhân gia – La Bặc Tinh Hiện đại – Sinh tử – Hồn xuyên – Chủng điền – Mỹ thực

Độc sủng sửu phu – Quyết Tuyệt Xuyên qua – Chủ công – Cổ đại 

Đối đối – Sở Hàn Y Thanh Hiện đại – Chủ công

Đối tượng công lược của ngài đã đạt mức tối đa – Tam Đường Hải Xuyên qua – Hệ thống – Giới giải trí

Độc Ca tu tiên nhật kí – Cửu Thiên Tuế Thiêm Thiên Tuế Xuyên qua – Hệ thống – Tu chân

Độc hành đại lục – SISIMO Xuyên qua – Hệ thống – Tương lai – Báo thù – Sảng văn

Độc thủ vô nhạc – Lộc Diểu Diểu Xuyên qua – Tương lai – Hệ thống – Sảng văn

Độc giả hắn khóc khàn cả giọng – An Tiêu Tô Tô Xuyên sách – Tu tiên 

Đột nhiên kết hôn với tổng giám – Lâm Tri Lạc Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Đồng quy – Ngữ Tiếu Lan San Cổ đại – Giang hồ

Đông bắc hổ đích nam tức phụ – Sơ Vẫn Giang Hồ Hiện đại – Ấm áp – Khôi hài – 1×1 – HE

Đông phương bài giáo chủ – Tô Hương Lan Sắc Cổ đại – Giang hồ – Xuyên nhanh – Điềm văn

Đồng tiền ham thế – Mộc Tô Lý Cổ đại – Huyền huyễn

Đồng song chi nghị – Ngự Tiểu Phàm Hiện đại – Vườn trường

Đông Sơn tái khởi – Duyên Hà Cố Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

♥E

EQ thấp, thành thật xin lỗi nha – Đông Cốc U U Hiện đại – Ấm áp

Einstein béo cùng Trang Phú Qúy – Hà Thư Hiện đại – Trọng sinh – Ấm áp

♥F

 

♥G

Gả cho ta – Trường Sinh Thiên Diệp  Hiện đại – Điềm văn – Song tính

Gả cho Nhiếp Chính vương – Phù Phong Lưu Ly Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Gạo nấu thành cơm – Mộc Tử Manh Hiện đại – Điềm văn

Gấp ! Xử lý yêu quái mỗi ngày tới cửa như thế nào Hiện đại – Huyền huyễn – Sảng văn

Gặp gay gặp ngay ông chủ thì phải là sao – Công Tử Như Lan Hiện đại – Võng du – Hài hước

Gen luyến ái bị thiếu hụt – Tiểu Đản Hoàng Nhi Hiện đại – Ấm áp

Giả chết là một kĩ năng sống – Thiển Đạm Sắc Xuyên nhanh – Tương ái tương sát

Gia dưỡng kỳ lân chỉ nam – lililicat Xuyên qua  – Cổ đại 

Giá nhập hào môn đích nam nhân – Huyết Huyết Trọng sinh – Hiện đại – Điềm văn

Giá sáo lộ bất đối! – Lăng Bộ Nhược Anh Hiện đại – Ấm áp – Ngọt ngào

Gia truyền tư phòng thái – Oai Bột Thiết Thụ Trọng sinh – Hiện đại – Chủng điền

Giám bảo linh nhãn – Khả Nhạc Bộ Bộ Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Giám hộ trọng khải – SJ Giảo Nhi Hiện đại – Trọng sinh – Ngược tra

Gian thần đích trung khuyển nhiệm vụ – Tiêu Y Y Trọng sinh – Niên hạ – Điềm văn – Cổ đại

Giang công tử hôm nay không lái xe  Xuyên thư – Trọng sinh – Tu chân

Giang Đông song bích – Phi Thiên Dạ Tường Cổ đại – Tam quốc – Tôn Sách x Chu Du

Giáo chủ gia đích tiểu hồ ly – Khổ Hạ Đích Thứ Vị Cổ đại – Huyền huyễn – Giang hồ

Giáo chủ hữu nan – Tư Trạch Viện Lam Cổ đại – Giang hồ – Tương ái tương sát

Giáo chủ quá mệt tâm – Tiểu Huyền Xuyên qua – Hệ thống – Cổ đại – Giang hồ

Giáo chủ tẩu thất ký – Nhất Thế Hoa Thường Cổ đại – Giang hồ

Giáo chủ tinh phân nhật kí – Khốn Thành Hùng Miêu Hiện đại – Cổ xuyên kim – Ấm áp – Sinh tử

Giáo ngươi làm người hệ thống – Đinh Đinh Đoàn Trường Xuyên nhanh – Huyền huyễn – Hệ thống

Giao nhân trực bá xướng ca đích nhật tử – Kim Phỉ Hiện đại – Giới giải trí

Giới giải trí chi tình địch luôn muốn công lược ta – Đào Chước Chước Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Giới tính vợ tui hình như không đúng lắm – Văn Manh Đoàn Trường Võng du – Hiện đại – Có ngược

Giọng nói của ngươi rất giống CP của ta – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu Hiện đại – Võng phối

♥H

Hắc thiên – Mộc Tô Lý Tương lai – Cường cường

Hắc hóa nam chủ bá thượng ngã ! – Mặc Nhiễm Sương Hoa Xuyên nhanh – Hệ thống – 1×1 – HE

Hắc hóa nam phối mới là chân ái của nhân vật chính – Ly Hoa Tiểu Minh Xuyên qua – Cổ đại

Hắc hóa thánh kỵ sĩ – Vụ Thỉ Dực Xuyên qua – Dị thế – Ma pháp – Hệ thống

Hắc miêu hòa chủ nhân đích mạt thế nhật thường – Chỉ Sắc Mạt thế – Dị năng

Hắc lư đề tử chuyên mại điếm – Trường Sinh Thiên Diệp Hiện đại – Huyền huyễn – Điềm văn

Hắc sơn lão yêu muốn tu đạo – Panax Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên

Hai con hổ – Liễu Mãn Pha Hiện đại – Điềm văn

Hải đạo thuyền y – Hạnh Nhân Bố Đinh Xuyên qua – Cận đại – Phương Tây

Hải yêu kỷ nguyên – Liên Hề Liên Hề Mạt thế – Tương lai

Hàm đào – Lục Dã Thiên Hạc Cổ đại – Huyền huyễn – Cung đình – Ấm áp

Hám thiên- Lai Tự Viễn Phương Đề cử Xuyên qua – Tu chân – Tiên hiệp

Hắn bị bệnh, ta là thuốc – Chính Manh Quân Hiện đại – Ấm áp

Hắn đoạt bàn tay vàng của ta – Xuyên Hạ Hi Xuyên nhanh – Sảng văn

Hạng gia đại thiếu – Sơ Lãng Hiện đại – Trọng sinh – Thương chiến

Hảo một tên lừa hôn phu lang – Lão Yên Quyển Chiếu Xuy Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền

Hào môn chi bão thác – Đại Giang Lưu Hiện đại – Cẩu huyết – Ngược tâm – Cực phẩm

Hào môn chi huyền y – Mạc Thổ Xuyên qua – Dị giới – Sủng

Hào môn chi vương bài liên nhân – Quý Nhân Ngôn Mạn Hiện đại – Trước hôn sau yêu – Ngọt ngào

Hào môn điềm sủng nhật thường – Lưu Niên Ức Nguyệt Hiện đại – Điềm văn – 1×1 – HE

Hào môn kế tử – Đỗ Hồng Nương Hiện đại – Hào môn – Điềm văn

Hào môn sủng hôn – Trường Qua Nhất Họa Trọng sinh – Hiện đại – Báo thù – Điềm văn

Hào môn tân quý – Hà Lam Xuyên qua – Tương lai – Thăng cấp lưu

Hẹn hò bạch nguyệt quang của kim chủ qua MOMO thì phải làm sao Hiện đại  Giới giải trí

Hệ thống anh dũng chịu chết – Tuyết Nguyên U Linh Xuyên nhanh – Thỏa mái – 1×1 – HE

Hệ thống bắt ta cảo cơ mỗi ngày – Cố Chi Quân Xuyên nhanh – Điềm văn

Hệ thống • cự tinh đích đản sinh – Thuận Thuận Miêu Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Hệ thống đang hư hỏng – Nhất Thế Hoa Thường Xuyên qua – Cường cường – Huyền huyễn

Hiện đại thiên sư thực lục – Y Lạc Thành Hỏa Hiện đại – Huyền huyễn

Hiền thê nan đương – Sương Minh Xuyên qua – Cổ đại – Ấm áp

Hiện trường sự cố xem mắt – Hạng Lục Qua Hiện đại – Điềm văn

Hiệp ân bất đồ báo – Nam Phong Ca Hiện đại – Ngược tâm nhẹ

Hí cốt – Ngụy Hương Âm Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Hình ảnh – Mang Quả Hãm Tống Tử Hiện đại – Trúc mã – Gương vỡ lại lành – Ngược tâm

Hình như phản phái thầm mến ta – Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh Xuyên qua – Cổ đại – Tu chân

Hiện đại phiêu sư thực lục – Trần Dạ Hiện đại – Huyền huyễn

Hiện thế sủng thê thủ tắc – Hoàng Quyền Chí Thượng Hiện đại – Điềm văn – Giới giải trí

Hồ giả hổ uy – Xuân Khê Địch Hiểu Hiện đại – Gương vỡ lại lành

Hoa ăn thịt ngoài trường học – Mại Hoa Nhi Cô Nương Ma pháp – Dị thế – Huyền huyễn

Họa bì – Đả Cương Thi Hiện đại – Chủng điền – Báo thù

Hoa hảo nguyệt duyên – Tần Tam Kiến Hiện đại – Điềm văn

Hoa nở rộ trên vùng đất chết – Miêu Đích Thần Kỳ MẠt thế – Khoa học viễn tưởng

Hỏa vân ca – neleta Xuyên qua – Thú nhân – Sinh tử

Hoa yêu ảnh đế – Không Tung Tửu Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Học bá đả kiểm công lược – Nguyên Mộng Viên Xuyên nhanh – 1×1 – HE

Học bá hắn không có khả năng thích ta – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu Hiện đại – Vườn trường

Hoàn dung – Lai Tự Viễn Phương Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Hoàn đồng – Trần Đăng Hiện đại – Hào môn – Ngược tâm

Hoàn mỹ hệ thống – Đình Băng Hiện đại – Hệ thống – Tô văn – Sinh tử

Hoàn mỹ tố tạo – Phong Vô Tế Xuyên nhanh – Điềm văn

Hoàn mỹ thế thân – Ca Sơ Hiện đại – Ngược công – Sinh tử

Hoàng lăng thủ mộ nhật thường – Lan Thác Xuyên qua – Cổ đại

Hoàng gia luyện kim sư – Tứ Thập Cửu Trản Đăng Tương lai – Xuyên qua – Thỏa mái – Chậm nhiệt

Hoàng hậu vi thượng – Hòa Cửu Cửu Cổ đại – Điềm văn – Cung đình – Sinh tử

Hoàng thái tử đích nghịch tập – Hoan Nhan Thần Khúc

Hoàng thượng biệt nháo – Lục Dã Thiên Hạc Hiện đại – Hồn xuyên – Ấm áp

Hoàng tử bất vụ chính nghiệp – Cửu Tiểu Nhị Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Hoàng tử khó hầu hạ – Hủ Mộc Điêu Dã Trọng sinh – Cổ đại – Cung đấu

Hoàng tử lược thực chỉ nam – Vong Sa Lậu Tương lai – Ma pháp – Điềm văn

Hoàng tử truy thê chỉ nam – Thương Hải Thiên Sơn Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Hóa ra ngươi là tổng tài như vậy – Hữu Nhân Vô Phẩm Hiện đại – Chủ công

Hố văn thu về hệ thống – Du Công Xuyên nhanh

Hồi đáo cổ đại mại thiêu bính – Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán Xuyên qua cổ đại chủng điền văn

Hôm nay bắt đầu cứu vớt thế giới – Nhân Sinh Nhược Sơ Hiện đại – Hệ thống

Hôm nay cũng đang cứu vớt thế giới – Bạch Hồ Từ Trọng sinh – Dị thế

Hỗn độn sự vụ sở – lililicat Xuyên qua – Huyền huyễn – Điềm văn

Hỗn tại tam quốc đương mưu sĩ – Phóng Cáp Tử Xuyên qua – Cổ đại – Sảng văn

Hôn khế – Triển Tuyết Phàm Xuyên qua – Cổ đại – Ấm áp – Điềm văn

Hôn quân – Sáp Sáp Nhi Trọng sinh – Cổ đại – Cung đấu

Hôn quân bồi dưỡng hệ thống – Tri Phong Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình – Hệ thống

Hôn quân hệ thống – Nhất Phác Nhất Chuẩn Xuyên qua – Hệ thống – Cổ đại 

Hôn ước – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn

Hôn ước giả – Mãn Địa Lê Hoa Tuyết Xuyên qua – Hệ thống – Ngọt sủng – Cơ giáp – Tương lai

Hôn ước lừa gạt – Chuyên Nghiệp Vi Quan Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn

Hôn hôn dục thụy – Nhập Loạn Hiện đại – Ấm áp

Hồng biến đế quốc đích mỹ thực tiết mục – Đại Kiểm Bính Xuyên qua – Tương lai – Hệ thống – Mỹ thực

Hồng Hải trấn – Tịch Tĩnh Thanh Hòa Hiện đại – 1×1 – HE

Hồng trần đạo – Tô Đặc Cổ đại – Giang hồ

Hợp cách chứng – Nhất Ba Tam Chiết Xuyên nhanh – Tô văn

Hợp đồng lao động của thần côn – Trường Sinh Thiên Diệp Hiện đại – Linh dị thần quái

Hùng miêu đích võng hồng chi lộ – Tiếu Tức Kỷ Hiện đại – Ấm áp

Hung thần – Liễu Mãn Pha Hiện đại – Thủy chung – Ấm áp

Hữu Xu – Phong Lưu Thư Ngốc Xuyên nhanh – Cổ đại – Huyền huyễn – Sảng văn

Hữu gia hoa điếm – Văn Hương Thức Mỹ Nhân Hiện đại – Trọng sinh

Hướng dẫn Boss tìm đường chết – Quyết Tuyệt Trọng sinh – Mạt thế – Dị năng

Hướng dẫn chạy trốn khỏi trò chơi khủng bố  Xuyên qua – Kinh dị – Điềm văn

Hướng dẫn nuôi dưỡng Tỳ Hưu – Huyền Lâu Trọng Tiêu Hiện đại – Huyền huyễn

Hướng dẫn tình yêu cho bệnh thần kinh – Tiểu Miêu Nhất Vĩ Hiện đại – Ấm áp – Giới giải trí

Hướng dẫn thăng chức công việc làm manh sủng – Huyền Lâu Trọng Tiêu Xuyên nhanh – Sảng văn

Hương đạo truyền thừa giả – Lão Bối Tương lai – Sảng văn – Cơ giáp – NP – Dị năng

Hữu bảo – Nhất Tiểu Đường Huyền huyễn – Cổ đại – Điềm văn

Hữu nhất gia nông trang – Thanh Thanh Tử Khâm Hiện đại – Sinh tử – Chủng điền – Ấm áp

Huyết tộc chi tang thi vương – Hỏa Ngư Huyền huyễn – Chậm nhiệt – Phương Tây

Hết thảy vi hảo cảm độ – Mạch Thượng Lạc Ly Xuyên nhanh – Các thế giới

Hoán đổi thân thể với bạn nam tri kỉ thì phải làm sao, đang online, cần rất gấp Hiện đại – Niên hạ – Điềm văn – Võng luyến

♥I

 

♥K

Kí chủ quân có EQ thấp thì phải làm sao – Tiểu Huyền Xuyên qua – Hiện đại – Ấm áp

Kim bài biên kịch – Cơ Vân Y Xuyên qua – Tương lai – Sinh tử – Giới giải trí

Kim chủ có một đệ đệ nhị hóa, thật khổ tâm quá  Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Kim chủ đã thầm mến ta bảy năm rồi – Hỉ Mã Lạp Nhã Chủng Miêu Hiện đại – Giới giải trí

Kim chủ hắn mắt lác – Diệp Du Du Hiện đại – Giới giải trí

Kim chủ hắn tám phần có bệnh – Tiêu Mạc Nhân Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Kim chủ này có độc – Mộ Hàn Công Tử Hiện đại – Ấm áp

Kim chủ ngươi hảo – Ngũ Quân Hiện đại – Ấm áp

Kim chủ nghèo túng và hoàng tử bí ngô   Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Kim chủ rất bận – Thanh Sắc Vũ Dực Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí

Kim chủ thuận mao thủ tắc – Mộc Mộc Trạch Hiện đại – Trọng sinh – Điềm văn – Giới giải trí

Kim chủ, kì thật ta là nam thần của ngươi – Hỗn Nguyên Tam Hỉ Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Kiêu hùng thành trường thủ sách – Ngã Tức Giang Hồ Xuyên qua Cổ đại Dưỡng phụ tử Niên thượng

Kiếm linh đích bí mật nhật thường – Liên Hề Liên Hề Cổ đại – Tu chân – Cường cường

Kiến quốc hậu, nam chủ bất chuẩn thành tinh – Thạch Đầu Dương Trọng sinh – Hiện đại – Điềm văn

Kẻ sao chép – Đằng La Luyến Nguyệt Hiện đại – Võng văn

Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo – Oa Qua Oa Hiện đại – Gương vỡ lại lành – Ngược tâm

Khác thủ tiên quy – Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên – 1×1 – HE

Khắp người toàn là gai – Trúc Diệc Tâm  Trọng sinh – Tương lai

Khắp thiên hạ đều ta mê đệ – Tử Dạ Nguyệt  Xuyên nhanh – Thỏa mái 

Khâm sai đại nhân của ta – Giang Hồ Thái Yêu Sinh Xuyên qua – Cổ đại – Phá án

Khi dấu chấm hỏi biến thành người – Bài Cốt Đôn Ngẫu Hiện đại – Huyền huyễn – Điềm văn

Khi nhân vật chính phát hiện hắn chọc giận ma vương – Cát Nhĩ Cát Gia Xuyên qua – Dị thế – Hệ thống

Khi ta thành vợ chồng với đối thủ – Vũ Lạc Khinh Trần Trọng sinh – Tương lai – Sinh tử

Khi tác giả gặp gỡ Boss vai ác – Khổ Hạ Đích Thứ Vị Xuyên qua – Cổ đại

Khi sư áp tổ – Huyễn Yến Chủ công – Trọng sinh – Tu tiên 

Khế hôn – Công Tử Như Lan Hiện đại – Điềm văn – 1×1 – HE

Khoái xuyên ảnh đế – Thanh Lâu Xuyên nhanh – 1×1 – HE

Khoái xuyên chi bạch liên hoa nghịch tập – Quân Quân Quân Xuyên nhanh – Hệ thống

Khoái xuyên chi bị thai tâm lý khổ – Quân Tử Vi Dong Xuyên nhanh – Thỏa mái

Khoái xuyên chi bug hắc hóa rồi – Điền Cổn Cổn Xuyên nhanh – Sảng văn

Khoái xuyên công bằng giao dịch – Hiểu Vân Thiên Lý Xuyên nhanh – Điềm văn – Sinh tử

Khoái xuyên chi công lược phản phái – Nhất Diệp Bồ Đề

Khoái xuyên chi chủ thần tự cứu hành động – Chu Linh Xuyên nhanh – Các thế giới – Tô văn

Khoái xuyên chi chủ thần hồi thu kế hoạch – Mạch Toái Xuyên nhanh – Thỏa mái

Khoái xuyên chi chủ thần quy lai – Mục Bạch Xuyên nhanh – Tô sảng văn

Khoái xuyên chi chuỗi số liệu kia có độc – Ám Luyến Trứ 1998 Xuyên nhanh – Thỏa mái

Khoái xuyên chi cẩu thối nghịch tập ký – Kim Dạ Lai Thải Cúc Xuyên nhanh – Hệ thống – 1×1 – HE

Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma – Phong Lưu Thư Ngốc Đề cử Xuyên nhanh Sảng văn

Khoái xuyên chi đả kiểm đích chính xác phương thức Xuyên nhanh – Thỏa mái

Khoái xuyên chi đồ đệ lại yêu ta thêm mấy lần nữa – Đại Minh Hồ Bạn Tiểu Thanh Oa

Khoái xuyên chi não nội giảo cơ tuyển hạng – Thịnh Hoài Y Xuyên nhanh – Thỏa mái

Khoái xuyên chi nghe nói ta là Bạch Liên Hoa? – Mặc Nhiễm Sương Hoa Xuyên nhanh – Điềm văn

Khoái xuyên chi như hà đông ái – Lộ Sắc Vi Xuyên nhanh – Sảng văn – Sinh tử

Khoái xuyên chi hoàn mỹ mệnh vận – Tây Tử Tự Xuyên nhanh – Hệ thống

Khoái xuyên chi kịch tình tranh đoạt chiến – Thiển Lạc Như Tuyết Sảng văn

Khoái xuyên chi khảo tràng yêu tinh – Lan Lăng Tiếu Tiếu Mộng

 Khoái xuyên chi khai tông lập phái – Thải Phong  Xuyên nhanh 

Khoái xuyên chi hoa lệ yêu nghiệt – Hàn Nha Phong Xuyên nhanh – Thỏa mái – Ấm áp

Khoái xuyên chi lão công tại thủ – Chính Thị Nhật Sinh Thì Xuyên nhanh – Thỏa mái – Ấm áp

Khoái xuyên chi liêu tâm thượng ẩn – Ngô Tử Kỳ Xuyên nhanh – Tô văn

Khoái xuyên chi liêu hắc công lược – Cao Mễ Quả Xuyên nhanh 

Khoái xuyên chi luận bạch nguyệt quang đích chính xác sử dụng phương pháp

Khoái xuyên chi lại gặp lão công ta thật sợ hãi – Kim Phù Đồ Xuyên nhanh – Hệ thống

Khoái xuyên chi phá CP – Hi Cáp Tiểu Quai  Xuyên nhanh

Khoái xuyên chi ta sắp chết – Tây Tây Đặc Xuyên nhanh – Thóa mái

Khoái xuyên chi tao niên khứ ô chỉ nam – Quân Phóng Xuyên nhanh – Niên hạ

Khoái xuyên chi toàn năng quải bức – Chước Đào

Khoái xuyên chi tra công chỉ nam – Nam Nam Nam Mộc Xuyên nhanh – Hệ thống

Khoái xuyên chi trọng sinh ngược tra hệ thống – Đạm Mặc Chiết Chi Xuyên nhanh – Thỏa mái

Khoái xuyên chi tiểu thấu minh nghịch tập ký – Tam Thiên Si Niệm

Khoái xuyên chi tiện thụ đích tự ngã tu dưỡng – Thú Tâm Xuyên nhanh – Hệ thống – Ngược – NP – HE

Khoái xuyên chi thẳng nam bẻ cong hệ thống – Hải Kinh

Khoái xuyên chi thập thế đảo truy – Tiệm Khước Nha Xuyên nhanh – Huyền huyễn

Khoái xuyên chi thuộc hạ không là tiện thụ – Cô Tô Tiễn Tiễn Xuyên nhanh – 1×1 – HE

Khoái xuyên chi vạn nhân mê – Đông Thi Nương Xuyên nhanh – Sảng văn

Khoái xuyên chi vạn nhân mê II – Đông Thi Nương Xuyên nhanh – Sảng văn

Khoái xuyên chi vĩnh thế tương tùy – Quất Sắc Điểu Xuyên qua – Điềm văn

Khoái xuyên chi xử lý tình địch – Vô Nha Tử Xuyên nhanh – Hệ thống

Khoái xuyên hắc hóa ái thượng bạch liên hoa – Quỳnh Cửu Khiêm Xuyên nhanh – Thỏa mái 

Khoái xuyên hòa khoái xuyên đích điên phong đối quyết – Phong Tảo Khai Hoa

Khoái xuyên! ngốc manh nghịch tập sinh nhai – Vô Nhân Tri Xuyên nhanh – Hệ thống

Khoái xuyên thiên thượng bạch nguyệt quang – Cửu Thập Lục Thánh Quân

Khoái xuyên xuyên thư chi tiểu thảo công lược hoa thần ký – Vân Nhược Sam Hề

Khoái ý trọng lai – Quất Tử Chu Xuyên nhanh – Sảng văn – Báo thù

Không cẩn thận đâm phá thiên – Long Thất Huyền huyễn – Tu chân – Tự công tự thụ

Không có thời gian giải thích, mau tới – Nạp Lan Thập Thất Xuyên nhanh

Không có kiếp sau – Nguyệt Hạ Tang Tương lai – Oan gia – Khoa học viễn tưởng

Không thể chạm tới – Tiểu Trúc Tử Quân Hiện đại – Ngược tâm

Không gian biến địa tẩu – Long Thất Xuyên qua – Dị thế – Không gian

Không vứt bỏ được chồng trước – Hòa Cửu Cửu Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Khủng phố du hí thực huống trực bá – Tử Giới Xuyên qua – Kinh dị – Mạt thế – Cường cường

Khủng bố du hý thực lục – Lạc Mạc Hiện đại – Xuyên qua – Kinh dị

Ký cư giải – Hi Hòa Thanh Linh Hiện đại – Ấm áp

Kỳ thật ta thật là thẳng nam – Tĩnh Chu Tiểu Yêu Hiện đại – Thể thao – Cường cường – Hỗ công

Kỳ thật ta là nam – Ưu Toan Nhũ Xuyên sách – Ngốc bạch ngọt – Ấm áp

Kỹ thuật trạch hệ thống – Thiên Manh Hiện đại – Hệ thống – Thỏa mái

♥L♥ 

La võng —— cô đảo đào thoát – Hồng Y Quả Hiện đại – Huyền huyễn – Kinh dị – Trinh thám

Lai bảo – Chu Nữ Hiện đại – Ấm áp – Giới giải trí

Lại đây, anh cảnh sát ngốc – Hàn Mai Mặc Hương Hiện đại – Khôi hài – 1×1 – HE

Lại đây cho ta hôn một cái – Diêu Bắc Bắc Hiện đại – Ấm áp

Lão công trong game đòi gặp mặt ngoài đời thì phải làm sao – Mạc Như Quy Hiện đại – Hài hước

Lão tổ đích trọng sinh nhật thường – Nhập Loạn   Hiện đại – Trọng sinh – Điềm vă

Làm nhân vật phản diện cũng muốn nổi tiếng khắp Tu Chân giới Trọng sinh Cổ đại Tu tiên

Làm thế nào nuôi nấng nhân vật chính – Hạc Y Xuyên sách – Cổ đại – 1×1 – HE

Làm sao để dưỡng thành một tổng tài phong lưu – Hoa Giá 1937 Hiện đại – Xuyên nhanh

Làm sao để trở thành một tên phản diện thần kinh – Công Tử Vọng Thành Xuyên nhanh

Lan tường tu tiên kỹ thuật học viện – Trường Sinh Thiên Diệp Hiện đại – Linh dị thần quái

Lần nào cũng xuyên qua cùng cừu nhân thì phải làm sao  Xuyên nhanh – Thỏa mái 

Láng giềng – Vu Vũ Cổ đại – Ấm áp

Lặc cốt chi hoa – Thâm Hải Tiên Sinh Hiện đại – Ngụy huynh đệ

Lưu đày – Kim An Ngọc Lặc Cổ đại – Cung đình – Công xuyên

Lưu ngân – Kim Cương Quyển Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Hiện đại Phong thủy Huyền huyễn Ấm áp

Luận đàn sinh hoạt nhật thường – Cổ Ngọc Văn Hương Hiện đại – Huyền huyễn – Điềm văn

Luân hồi chi dạ – Tử Giới Hiện đại – Võng du – Hệ thống

Luận một tên cật hóa tự mình tu dưỡng – Vũ Điền Quân Hiện đại – Huyền huyễn – Điềm văn

Luận sủng vật manh phiên trực nam đích khả hành tính – Trú Mộc Xuyên nhanh – Hệ thống – Điềm văn

Luận quy mao đích hoàn mỹ thu phục phương thức – Thịnh Trang Vũ Bộ Hiện đại

Luận tiên hiệp đại thần như thế nào hỗn giới giải trí Hiện đại – Xuyên qua – Giới giải trí

Lương thần hệ thống – Thổ Mộc Sâm Xuyên qua/Trọng sinh – Cổ đại

Lưỡng tiểu vô hiềm sai – Bắc Nam Hiện đại – Trúc mã – Ấm áp

Lưỡng thế ảnh đế – Tàng Cung Bán Bộ Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Luôn có BOSS muốn công lược ta – Thân Đồ Thử Phi Xuyên qua – Cổ đại – Giang hồ – Huynh đệ

Luôn có đồ ăn muốn ăn luôn ta – Hân Vận Xuyên qua – DỊ thế – Thú nhân

Luôn có điêu dân tưởng công lược trẫm – Hân Vận Cổ đại – Cung định – Hệ thống

Luôn có nhân ngư thích đoạt nam nhân với ta – Sách Tự Bất Văn Tương lai – Xuyên qua

Luôn có nhân vật chính vọng tưởng khai hậu cung – Bất Hội Hạ Kỳ Xuyên nhanh 

Luôn có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà yêu ta  Xuyên nhanh

Luôn có người muốn hạ nốc ao ta – Tam Thiên Si Niệm Xuyên nhanh – Thỏa mái

Luôn có tình địch muốn công lược ta – Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Xuyên nhanh – Sảng văn – 1×1 – HE

Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 – Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Xuyên nhanh

Luôn có tra tra muốn ngược ta – Lục Ly Xuyên nhanh

Luôn khoái xuyên tới sau lúc nguyên chủ tìm đường chết

Lưu cẩu đích trần tiên sinh – Chi Hách Lam Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Lịch sử danh nhân tái tựu nghiệp chỉ đạo trung tâm Hiện đại – Cổ xuyên kim – Giới giải trí – Vô CP

Linh hồn cơ giới sư – Mạnh Đông Thập Ngũ Tương lai – Cơ giáp 

Liêu hán thành thần – Khiết Nhi Bất Xá Xuyên nhanh – Thỏa mái

Liêu phu chi chỉ tiêm tình thiêu – Đậu Biện Quân Hiện đại – 1×1 – Ấm áp – HE 

Liêu thụ công lược – Tiểu Ngô Quân Xuyên nhanh – 1×1 – HE

Liệp báo dưỡng thành thủ sách – Bạch Trản Xuyên qua – Dị thế – Huyền huyễn

Long dương hảo tần – Y Vận Lê Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Long sáo phiên thân ký – Mộ Dĩ Thành Trú Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Lỡ tay ấn like lại bị đại thần chặn luôn, giờ phải làm sao – Cửu Bảo Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn

Lộc tinh – Thạch Đầu Dương Hiện đại – Huyền huyễn

Ly hôn – Khỉ Lạc Hiện đại – Ấm áp – Sinh tử

Ly hôn? Nghĩ đến mỹ – Hàn Mai Mặc Hương Hiện đại – Cường cường

♥M  

Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Xú Cổ đại – Trọng sinh – Tu tiên – Huyền huyễn

Ma quân sủng phu nhật thường – Kiêm Gia Ny Tử Cổ đại – Tu chân

Ma quỷ lão công nhà ta hoàn dương rồi – Mạc Như Quy  Hiện đại  Huyễn huyễn ma quái 

Ma tôn giá đáo – Sương Minh Trọng sinh – Tu chân – Huyền huyễn

Ma văn sư – Ôn Thôn Đích Nữ Nhân Xuyên qua – Dị thế – Ma pháp

Ma vương – Nguyệt Hạ Tang Hiện đại – Huyền huyễn – Ấm áp

Ma vương nan dưỡng – Mạn Không Xuyên qua – Cổ đại – Huyền huyễn

Mặc độc – Priest Hiện đại – Phá án – 1×1 – HE

Mạch lộ quy đồ – Công Tử Như Lan Hiện đại – Ấm áp

Manh tạc toàn tinh tế – Thiển Đạm Sắc Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Manh thử hôn hậu nhật ký – Trường Qua Nhất Họa Hiện đại – Huyền huyễn – Điềm văn – Sinh tử

Mạt thế độc đương trọng lai – Nhất Phiến Ngân Hạnh Diệp Trọng sinh – Mạt thế – Niên hạ

Mạt thế chi chiếm sơn vi vương – Lan Thác Mạt thế – Hệ thống

Mạt thế chi đương không gian thích đáo trọng sinh – Bất Yêu Quân  trọng sinh – Mạt thế – Điềm văn

Mạt thế chi phiêu lưu đô thị – Ninh Mông Mã Tạp Long Mạt thế – Cường cường – Dị năng

Mạt thế chi mộc hệ chi phối giả – Niên Hoa Chuyển Sinh  Mạt thế – Dị năng

Mạt thế chi nãi ba quật khởi – Túy Nhiễm Khinh Ca Trọng sinh – Mạt thế – Hệ thống

Mạt thế chi trùng tộc quật khởi – Huyết Huyết Mạt thế – Xuyên qua – Chủng điền – Sinh tử

Mạt thế nông gia nhạc – Đại Kiểm Bính Trọng sinh – Mạt thế – Chủng điền

Mạt thế nhị tam sự – Bán Trản Minh Hương Mạt thế – Huyền huyễn – Chủng điền

Mạt thế mậu dịch nam thần – Phạm Nhị Đích Manh Tiểu Thỏ Xuyên qua – Tùy thân không gian

Mạt thế lang vương đích nguyên tố tinh linh vương – Thủy Sâm Sâm Xuyên qua – Mạt thế – Tô văn

Mạt thế hữu đào nguyên – Ngụy Hương Âm Mỹ thực – Cường cường

Mạt thế thôn y – Tề Thị Tôn Tuyền  Mạt thế – Thủy chung

Mạt thế trọng sinh chi bất phụ – Minh Nhiễm Mạt thế – Trọng sinh – Dị năng

Mạt thế trọng sinh chi địa chấn hậu – Phì Miêu Bất Cật Thảo

Mạt thế trọng sinh chi Ôn Nhạc – Thủy Mặc Thanh Trú Mạt thế – Tùy thân không gian

Mạt thế trọng sinh chi nam thần quy lai – MO MO Tiểu Hồ Ly

Mạt thế trọng sinh chi vương giả – Hắc め Nhãn Quyển Trọng sinh – Mạt thế – Cường cường

Mạt thế trọng sinh chi tương tín – Chỉ Tiêm Phong Mạt thế – Trọng sinh – Không gian – Điềm văn

Mất trí nhớ, chớ nháo – Lục Dã Thiên Hạc Hiện đại – Ấm áp – Giới giải trí

Mang cầu trốn quỷ dương – Mộc Mễ Hoa Hiện đại – Sinh tử – Ấm áp

Mang theo bao tử đi tróc quỷ – Phượng Phi Độc Vũ Hiện đại – Huyền huyễn – Sinh tử

Mang theo nhân vật chính trốn kịch tình – Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường Xuyên qua – Cổ đại

Mang theo tinh võng xuyên cổ đại – Bảo Điển Xuyên qua – Cổ đại

Manh quân thủ lĩnh là gấu mèo – Bài Cốt Đôn Ngẫu Xuyên qua – Tương lai

Manh sủng nhật thường – Huyền Ca Nhã Ý Hiện đại – Điềm văn

Mê đệ đích xuân thiên – Túy Ẩm Trường Ca Hiện đại – Ấm áp – Giới giải trí

Miêu sinh doanh gia – Trúc Diệc Tâm Xuyên nhanh – Sảng văn – Ngược tra

Mèo nói đều đúng – Mạt Trà A  Hiện đại – Điềm văn

Mèo Garfield báo thù kí – Kim Cương Quyển Trọng sinh – Hào môn – Trạch đấu

Mọi người đều cho rằng ta thích hắn – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu Hiện đại – Ấm áp

Mọi người đều muốn hack ta thì phải làm sao – Tiểu Việt Nhi Hiện đại – Võng phối

Mới không phải là vú em của ma đế – Ba Tường Đích Tinh Hồng Xuyên qua – Cổ đại – Huyền huyễn

Mới không phải phi pháp thành tinh – Lãng Phí Khả Sỉ Hiện đại – Trọng sinh

Mỗi ngày đều có người tham mỹ mạo của ta – Hạc Y Xuyên qua – Tương lai – SẢng văn

Mỗi ngày đều có người gọi ta là nam thần – Bán Bộ Tiếu Xuyên qua – Võng du

Mỗi ngày đều chết dưới tay ma tôn – Toái Thanh Trần Xuyên qua – Trọng sinh – Cổ đại – Huyền huyễn

Mỗi ngày đều đoạt nam nhân với nam chính – Tử Tử Phạ Lãnh Xuyên nhanh – 1×1 – HE

Mỗi ngày đều muốn ôm ôm ôm – Thụy Mang Hiện đại – Ấm áp

Mỗi ngày đều tại vạn nhân mê – A Hắc Hắc Hắc Xuyên nhanh – Các thế giới – 1×1 – HE

Mỗi ngày đều phải phòng ngừa đồ đệ hắc hóa – Hắc Miêu Nghễ Nghễ Trọng sinh – Tu chân

Mỗi ngày phu nhân đều cố gắng tức chết ta – Khốn Thành Hùng Miêu Hiện đại – Ấm áp

Mỗi ngày rời giường đều nhìn thấy phu phu kiểu mẫu đang đòi chia tay – mijia Cổ đại – Tu chân

Mỗi ngày rời giường đều nhìn thấy giáo chủ đang phá án – Chung Hiểu Sinh  Cổ đại – Giang hồ

Mỗi ngày, lão công đều ghen tuông với chính mình – Ngã Đích Tiểu Q  Hiện đại – Ấm áp

Mỗi lần đều không phải người – Sáp Sáp Nhi  Xuyên nhanh

Mỗi thế giới kí chủ đều bị bức hôn – Lục Ly Xuyên nhanh – Hệ thống

Mối tình đầu đã chia tay bốn năm vừa đến tiệm ta mua bánh ngọt – Vũ Điền Quân Hiện đại – Ấm áp

Mối tình đầu là thế thân – Khuông Minh Hiện đại – Gương vỡ lại lành – Giới giải trí

Mối tình đầu muốn quay lại với ta – Nhất Diệp Bồ Đề Hiện đại – Điềm văn – Sinh tử

Một A bà chủ ở tinh tế – Nhất Phiến Ngân Hạnh Diệp Xuyên qua – Tương lai

Một cuộc đời cẩu huyết khác – Hỉ Dã Bi Hồn xuyên – Hiện đại

Một lần trọng sinh vô tác dụng – Bất Hội Hạ Kỳ Trọng sinh – Hiện đại – Điềm văn 

Một lời không hợp liền bán manh – Phạm Nhị Đích Manh Tiểu Thỏ  Tương lai – Xuyên qua

Một trăm cách nghiền áp phàm nhân – Ẩn Không Nhân Xuyên nhanh – Điềm văn – 1×1 – HE

Một trăm kiểu chết của nam phụ pháo hôi – Uông Tam Tuế Xuyên nhanh – Hệ thống

Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện – Toái Thanh Trần Xuyên nhanh – Thỏa mái

Một chút cũng không khoa học – Ngũ Sắc Long Chương Xuyên nhanh – 1×1 – HE

Một giấc ngủ của ta là một trăm năm – Ngữ Hoặc Phi Xuyên nhanh – Thỏa mái

Một fan chống mười antifan – Miêu Khấu Dị thế – Hồng hoang – Huyết tộc

Muốn làm nam xứng kỳ thật cũng không dễ dàng – Mijia Xuyên nhanh – Nhiều thế giới – 1×1 – HE

Minh đăng chiếu không cục – superpanda Hiện đại – Ấm áp – Thầm mến

Mỹ nhân thiết quốc – Nhất Chỉ Tình Thư Xuyên qua – Mạt thế – Ma pháp

Mỹ thiếu niên mộng công hán chi phụ giá toàn công lược – Dạ Nhĩ Dực Dị giới – Huyền huyễn – Hệ thống

Mỹ thực chi mạt thế cầu sinh – Trương Thúc Thúc I Trọng sinh – Mạt thế – Mĩ thực

Mỹ thực đại hanh – Tầm Hương Tung Hiện đại – Mỹ thực – Ấm áp

Mỹ thực đại đế – Tầm Hương Tung Xuyên qua – Tương lai – Mỹ thực – Sảng văn

Mỹ thực ký – Nam Chi Hiện đại – Ấm áp

Mỹ thực gia cùng diễn kỹ đế – Vi Phong Đường Đường Xuyên qua – Hiện đại – Giới giải trí – Mỹ thực

Mỹ thực thành thần hệ thống – Ẩn Không Nhân Hiện đại – Mỹ thực – Điềm văn – Hệ thống

♥N

Nam chủ, đừng xúc động, là ta – Hồ Cửu Dị thế – Ma pháp – Phản xuyên – Hệ thống

Nam chủ, ngươi băng rồi – Thanh Sắc Đích Ngư Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên

Nam chủ bá nhất tịch mịch liền tố thái – Yến Hành Hiện đại – Tùy thân không gian – Mỹ thực

Nam chủ đều là đồ đệ của ta – Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường Xuyên nhanh – Cổ đại

Nam chủ luôn lấy sai kịch bản – unstepmom Xuyên nhanh – Thỏa mái – 1X1 – HE

Nam chủ hắn luôn thượng sai đối tượng – Nhị Thất Thập Tứ Xuyên nhanh – Thỏa mái

Nam chính hắc hóa từng giây phút – Ất Thuần Xuyên qua – Cổ đại – Tu chân – Sinh tử

Nam chính hắn không phải là người – Thanh Thủy Thiển Thiển Hiện đại – Xuyên sách

Nam nhi tại hiện đại – Chu Hiểu Nhiễm Xuyên qua – Hiện đại – Sinh tử

Nam phụ – Tiêu Vĩ Tham Cận đại – Hư cấu – Lấy trước yêu sau – Sinh tử

Nam phối – Cố Thân Hiện đại – Giới giải trí

Nam thần cao quý lãnh diễm – Khuynh Lạc Cửu Tiêu Hiện địa – Võng phối – Điềm văn

Nam thần chế bá toàn thế giới – Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường Xuyên nhanh – Thỏa mái

Nam thần hảo cảm bất hảo xoát – Giang Nam Hồn Cô Nương Xuyên nhanh – Sảng văn

Nam thần nam thần, ngươi làm rớt một bạn trai – Vũ Điền Quân Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn

Nam thần nam thần sao sao đát – Thanh Mộc Quế Dã Hiện đại – Võng phối – Điềm văn

Nam thần nợ ta một mạng – Lộng Thanh Phong Trọng sinh – Tương lai – Cơ giáp

Nam thần nói ống thép của hắn thẳng – Thanh Vân Đãi Vũ Thì Hiện đại – Giới giải trí

Nam thần kế hoạch – Mộc Lan Trúc Hiện đại – Hệ thống – Trọng sinh – Giới giải trí

Nam thần kết hôn rồi – Hoàng Tuyền Lệ Hiện đại – Đoản thiên – Ấm áp

Nam thần tất tu hữu – Thanh Mộc Đoàn Tử Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí – Hệ thống

Nam thần thụy vụ cục – Phát Ngốc Đích Anh Đào Tử Hiện đại – Gương vỡ lại lành – Ngược tâm

Nam thần phía đối diện đang nhìn qua đây – Phản Manh Quân Hiện đại – Vườn trường – Ấm áp

Nam thần quảng trường vũ – Công Tử Như Lan Hiện đại – Điềm văn – 1×1 – HE

Nam thần quy lai – Huyền Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí

Nam khuê mật hệ thống – Bôn Bào Đích Đại Tranh Tử Xuyên nhanh – Thỏa mái 

Nam tổng tài công ty đồ dùng cho nữ – Khốn Thành Hùng Miêu Hiện đại – Oan gia – Điềm văn

Nam xứng gay trong văn BG – Tịch Tịch Lý Xuyên nhanh – Hệ thống

Nằm vùng chim cánh cụt bang – Ba Hiện đại – Ấm áp – Huyền huyễn

Nãi mụ công lược – Ngã Thị Tha Lạp Ky Xuyên qua – Niên hạ

Nại hà tình trung – Mộc Thanh Hiện đại – Gương vỡ lại lành – Hỗ công

Nè, đây là rồng của ta – Tứ Nguyệt Lưu Xuân Dị thế – Thú nhân – Điềm văn

Nếu ngươi thượng tại – Ái Khán Thiên Trọng sinh – Hiện đại – Ấm áp

Ninh vi trường sinh – Tạ Diệc Cổ đại – Trọng sinh – Cung đình

Nói chuyện về cái tên xuyên vào trong sách để theo đuổi ta – Mạc Hiểu Hiền Xuyên qua – Tu tiên

Nói về việc thế giới quan của tác giả viết văn huyền huyễn sụp đổ – Vũ Điền Quân

Nông phu tiên tuyền hữu điểm điền – Xuân Thì Hiện đại – Sinh tử – Chủng điền – Tùy thân không gian

Nông phu cùng tư lệnh – Công Tử Ca Cận đại – Trạch đấu

Nhập diễn – Đồng Tử Hiện đại – Giới giải trí – 1×1 – HE

Nhân ngư chi bắt giữ cấm dục thượng giáo – Cáp Lỗ Xuyên qua – Tương lai

Nhân ngư lĩnh chủ – Lưu Niên Ức Nguyệt Dị thế – Nhân ngư công – Điềm văn

Nhân vật chính bị ta chắn màn ảnh – Tạm Mãn Hoàn Khuy Xuyên nhanh – Thỏa mái – 1×1 – HE

Nhân vật chính mỗi ngày đều muốn công lược ta – Thanh Đoan Xuyên qua Cổ đại Tu tiên Hệ thống

Nhân tại giang hồ phiêu nha – Nhất Thế Hoa Thường Cổ đại – Trọng sinh – Giang hồ – sảng văn

Nhân sinh doanh gia – Sanh Tiêu Thích Thích Xuyên nhanh – Sảng văn – 1×1 – HE

Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hôn kỹ – Hùng Miêu Quân Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Nhân vật phản diện lập chí muốn tẩy trắng – Nhân Thế Khách Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên

Nhặt được giống cái – Hôi Kiếm Như Vũ Xuyên qua – Dị thế – Thú nhân – Song tính thụ

Nhặt một tổng tài sinh bao tử – Bộ Khoái A Hiện đại – Sinh tử – Điềm văn

Nhất định không chết – Đả Cương Thi Hiện đại – Huyền huyễn – Hài hước

Nhất định không ly hôn – Tố Nhục Bô Tương lai – Sinh tử – Cường cường

Nhất định là bị nhân vật phản diện thầm mến – Mặc Dịch Cổ đại – Tu chân – Huyền huyễn

Nhất định phải cầu hôn bảy người nam nhân thì phải làm sao – Long Thất Xuyên sách Huyền huyễn

Nhất mặc như lôi – Neal Trọng sinh – Hiện đạ i – Báo thù – Ấm áp

Nhất ngược đáo đế – Âm Oa Hiện đại – Ngược tâm – 1×1 – NP (Phiên ngoại) – HE

Nhất lưu thiên sư – Nhất Tập Bạch Y Hiện đại – Trọng sinh – Thần quái

Nhất phái hồ ngôn – Tứ Hỉ Thang Viên Cổ đại – Ngược tâm – Huyền huyễn

Nhất phẩm phò mã gia – Xuân Khê Địch Hiểu Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình – Ấm áp

Nhất túy kinh niên – Thủy Thiên Thừa Hiện đại – Ngược tâm – 1×1 – HE

Nhất sinh hà an – Cửu Manh Manh Hiện đại – Vườn trường

Nhớ được ta tên là gì không – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Hiện đại – Ấm áp – Trúc mã

Nhìn ai cũng giống đạo lữ của ta – Trúc Diệc Tâm Xuyên thư – Tu tiên

Nhiếp Chính vương – Bạch Y Nhược Tuyết Cổ đại – Cung đình – Ngược tâm

Những bạch liên hoa năm đó bị chúng ta giết chết – Mặc Thú Thịnh Quy Xuyên nhanh – Thỏa mái

Những ngày đoạt nam nhân với nhân sinh doanh gia Xuyên nhanh – Võng du – Mỹ thực

Những ngày tu tiên cùng gấu mèo – Mộc Lan Trúc Hiện đại – Tu tiên 

Những ngày làm bạn trai giả của giáo thảo – Hi Hòa Thanh Linh  Hiện đại – Điềm văn

Những ngày làm đầu bếp ở tiên giới – Dữu Tử Quân CC Tiên hiệp – Mỹ thực – Tu chân

Những ngày làm mèo ở Nhật Bản – Nam Qua Giáp Tâm Hồn xuyên – Hiện đại – Điềm văn – Thú thú

Những ngày làm võng hồng mới được ăn no – Kim Phỉ Hiện đại – Ấm áp – Mỹ thực

Ngã gia đào bảo thông vị lai – Văn Hương Thức Mỹ Nhân Xuyên qua – Tương lai – Hư cấu – Hệ thống

Ngại quá, nhận nhầm người rồi – Tiếu Lam Hiện đại – Sinh tử – Ấm áp

Ngạo kiều tổng tài đích tự dưỡng phương thức – Công Tử Như Lan Hiện đại – Điềm văn – Sinh tử

Nghĩ chi sâm – Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu Xuyên qua – Dị thế – Cường cường

Nghịch hướng lữ hành – Lương Thiền Tương lai – Điềm văn

Nghịch tập đích nhất bách chủng lộ tuyến – Mạnh Cực Hàn Sinh  Xuyên nhanh – Sảng văn

Nghịch tập xuyên việt nhân sinh – Mộ Tử Triêu Sinh Xuyên qua – Tự công tự thụ – Hệ thống

Nghịch thần – Lê Minh Tẫn Đầu Xuyên nhanh – Sảng văn – Tô văn

Nghịch thiên sát thần – Nhan Nhược Tao Nhã Xuyên qua – Dị năng – Huyền huyễn – Sảng văn

Nghịch thủy hoành đao – Hương Tiểu Mạch Hiện đại – Mỹ cường

Nghe nói con trai ta còn có cha ruột – Thủy Tra Tra Hiện đại – Sinh tử – Ấm áp

Nghe nói đế quốc Nguyên soái muốn nuôi ta – Lạc Anh Triêm Mặc Tương lai – Cơ giáp

Nghe nói ngươi muốn đánh ta – Tây Tử Tự Hiện đại – Trọng sinh

Nghe nói ngươi làm biểu tình bao cho ta – Bát Đao Hiện đại – Giới giải trí

Nghe nói ngươi hẹn ta chà lưng – Liên Sam Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn

Nghe nói ngươi không biết Mary Sue? – Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính Hiện đại – Xuyên sách – Điềm văn

Nghe nói ngươi quỳ cầu chia tay – Vũ Tiểu Thụ Xuyên nhanh – Ngược tra

Nghe nói ta sắp siêu xui xẻo – Nhân Sinh Nhược Sơ Trọng sinh – Hiện đại

Nghề tác giả là nghề nguy hiểm cao – Dạ Vãn Đích Huyết Xuyên sách – Tu tiên – Hệ thống

Nghệ sĩ không cố gắng gõ chữ thì không phải ma vương tốt Hiện đại – Ma huyễn – giới giải trí

Ngày xưa có một kẻ đáng thương – Sách Tự Bất Văn Xuyên nhanh – Thỏa mái

Ngộ nhập thế giới – Mang Điểm Hiện đại – Hắc bang – Sủng văn – Có ngược – Thủy chung

Ngỗ tác tiên sinh – Trường Sinh Thiên Diệp Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình – Phá án

Ngự cổ – Thiển Lạc Như Tuyết Cổ đại – Trạch đấu – Dị năng

Ngu nhạc quyển chi cổ hoặc nhân tâm – Ma Du Tạp Hồ Tiêu Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Ngu nhạc quyển chi nhập hí thái thâm – Thu Nhật Nguyên Dã Hạ Chi Mộng Hiện đại – Giới giải trí

Ngu nhạc quyển chi phong thủy bất hảo – Liễu Mộc Đào Hiện đại   Giới giải trí

Ngu nhạc quyển chi thiểm hôn – U Hoàng Tử Lam Hiện đại – Sinh tử văn – Giới giải trí

Ngu nhạc quyển chi gia hữu ảnh đế – Nam Minh Ly Hỏa Hiện đại – Dưỡng thành – Niên hạ – Giới giải trí

Ngu nhạc quyển chi võng hồng – Niệm Tiểu Duệ Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Ngu nhạc quyển chi p hữu – U Hoàng Tử Lam Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Ngu nhạc quyển diễn kỹ đế – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Hiện đại – Cổ xuyên kim – Tô văn – Sảng văn

Ngu nhạc quyển nam thần – Bát Gia Đảng Xuyên qua – Hiện đại – Giới giải trí – Tô văn

Ngu nhạc quyển toàn dân nam thần – Nguyệt Bán Công Tử Hiện đại Xuyên qua Giới giải trí Điềm văn

Ngu nhạc quyển trọng sinh chi BOSS sủng ngươi – Mạo Nguyệt Dung Hoa Hiện đại – Sảng văn

Ngu nhạc quyển khuyển ảnh đế – superpanda Hiện đại – Giới giải trí – Oan gia

Ngự tứ lương y – Nam Phong Ca Xuyên qua – Cổ đại – Trạch đấu – Cung đình

Ngự tiền tổng quản thăng chức thủ trát – Y Thanh Nhược Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Ngự hương hành – Tội Hóa Cổ đại – Cung đình – Ngược tâm

Nguyên lộ khán tà dương – Bắc Nam

Nguyên soái thỉnh bình tĩnh – Mạc Thổ Xuyên qua – Tương lai – 1×1 – HE

Nghe nói có người đang theo đuổi ta – Phù Tử Bất Hảo Cật Xuyên nhanh – Ấm áp

Nghe nói Vương gia thầm mến trẫm – Thâm Mặc Cổ đại – Cung đình – Sinh tử

Nguy tình đoạt ái – Huyền Tuyền Hiện đại – Có ngược có ngọt – Niên hạ

Ngụy trang thành cục lông để nằm vùng – Ngôn Triêu Mộ Tương lai

Ngược chết tên tra kia – Lục Giang Xuyên qua – Tinh tế – Điềm văn

Ngươi còn cần nhi tử không – Nhu Nhu A Cổ đại – Sinh tử – Điềm văn – Song tính nhân

Ngươi đè lên râu của ta rồi – Lạc Anh Triêm Mặc Cổ đại – Huyền huyễn

Ngươi đừng tán tỉnh ta được không – Tiêu Đường Đông Qua Trọng sinh – Hiện đại – Thể thao

Ngươi mang bầu con ta – Quân Xuyên Hiện đại – Ấm áp – Sinh tử

Ngươi ngủ làm gì, mau dậy dô ta nào – Diệp Trần Niên Hiện đại – Tương lai – Khoa học viễn tưởng

Ngươi quá xấu xí, ta cự tuyệt – A Từ Cô Nương Cổ đại – Tu chân – Sư đồ – Niên hạ

Ngươi là điểm dừng chân thích hợp của ta – Cửu Manh Manh Hiện đại – Ấm áp – Niên hạ

Ngươi đã thành công khiến cho ta chú ý! – Ái Cật Nhục Đích Dương Tể Hiện đại – Hệ thống

Ngươi đối mỹ mạo không biết gì cả – Ly Tử Diên  Xuyên nhanh 

Ngươi thích ta phải không ? – Lữ Thiên Dật Hiện đại – Linh dị thần quái – Ấm áp

Ngươi phải tin rằng ta thực sự là bạch liên hoa – Ngũ Sắc Long Chương Xuyên nhanh 

Ngươi vốn cho rằng đó là thầm mến – Kim Cương Quyển Hiện đại – Đoản thiên – 1×1 – HE

Người bệnh của ta đều yêu ta – Tú Sinh Xuyên nhanh

Người đàn ông tên là hoàng kim soái – Tra Tam Khoái Trụ Thủ Xuyên nhanh – Tô văn 

Người đàn ông mặc tây trang – Vạn Diệt Chi Thương Xuyên qua – Niên hạ – Cường cường

Người đại diện của siêu minh tinh – Cơ Vân Y Hiện đại – Giới giải trí

Người đại diện của ảnh đế có rất nhiều fan   Hiện đại – Giới giải trí

Người được ta cứu đều khóc muốn lấy thân báo đáp thì làm sao phá Tương lai – Xuyên qua – Hệ thống

Người nói muốn giết ta đều coi trọng ta – Tửu Hĩ  Xuyên nhanh – Thỏa mái

Người trong lòng – Công Tử Ca Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Người giám hộ – Bất Hội Hạ Kỳ Trọng sinh – Hiện đại – Hào môn

Ngưỡng thiên đại tiếu chiêu hồn khứ – Lưu Tiểu Ca Xuyên qua – Cổ đại – Tu chân

Ngưng vọng thâm uyên – Tiêu Đường Đông Qua Hiện đại – Trinh thám

Nữ chủ, nam chủ là của pháo hôi – Hồ Già Hiện đại – Xuyên nhanh

Nuôi vai ác phải cẩn thận – Thổ Đậu Nha Nhi Xuyên thư – Cổ đại – Tu chân

Nương nương khang – Thủy Thiên Thừa Hiện đại – Có ngược tâm

♥O

 

♥P

Peter Pan cùng Cinderella – Từ Từ Đồ Chi Hiện đại – Giới giải trí

Poodle đại thần ở cách vách – Tầm Hương Tung Hiện đại – Oan gia – Điềm văn

Phá thiên tà tôn – Nhan Nhược Ưu Nhã Xuyên qua – Dị thế – Cổ đại – Sảng văn

Phật ngươi từ bi lại còn khốc – Dã Hữu Tử Lộc Chủ công – Cổ đại – Trọng sinh

Phế sài nghịch tập kế hoa – Thanh Vụ Liễm Nguyệt Trọng sinh – Bàn tay vàng – Ngược tra

Pháo hôi đả kiểm chỉ nam – Mính Đính Túy Xuyên nhanh – Tương lai – Ngược tra

Pháo hôi nghịch tập chi lộ – Mao Điểu Trọng sinh – Cổ đại – Báo thù

Pháo hôi nghịch tập hệ thống – Tương Chí Xuyên nhanh – Sảng văn – Cường cường

Pháo hôi luôn muốn làm nhân vật chính – Quản Hồng Y Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên – Niên hạ – Sinh tử

Pháo hôi thăng chức thủ sách – Liễu Mạch Khê Xuyên nhanh

Phạm tội tâm lý – Trường Nhị Hiện đại – Phá án

Phản phái bạch hóa quang hoàn – Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ Cổ đại – Tu chân

Phản phái đả kiểm nghịch tập – Chử Trì Xuyên nhanh – Thỏa mái

Phản phái đích hoa thức tẩy bạch sử – Phượng Lê Cửu Tích Xuyên nhanh – Thỏa mái

Phản phái hữu thoại thuyết – Mạc Thần Hoan Trọng sinh – Sư đồ – Tu tiên – Cổ đại

Phản phái liêu hán chỉ nam – Cố Chi Quân Xuyên nhanh – Thỏa mái 

Phản xuyên thư chi vương giả trọng lâm – Hà Lam Phản xuyên – Báo thù – Dị thế – Cường cường

Pháp y xuyên việt ký sự – Lạc Tân Xuyên qua – Phá án – Trạch đấu – Cung đình

Phó thầy thuốc ta thầm mến ngươi – Thụy Mang   Hiện đại – Điềm văn

Phong cuồng đích thủ thuật đao – Yến Tử Thao Hiện đại – Cường cường – Y học

Phỏng đoán kịch tình cứu vớt thế giới – Bách Sấu Lưu Ương Xuyên sách – Cổ đại – Tu tiên – Niên hạ

Phong sát – Xa Ly Tử Hiện đại – Giới giải trí – Gương vỡ lại lành

Phi mã trốn tiền nhiệm – Cổ Mộ Du Long Hiện đại – Võng du – Ngược tâm

Phi lai hoành khuyển – Vu Triết Hiện đại – Niên hạ – Ấm áp

Phiến tử hoàn lương hệ thống – Dạ Vãn Đích Huyết Xuyên qua – Cổ đại Hệ thống

Phế tài nam phi nghịch tập ký – Bổn Tiểu Y Tương lai – Trọng sinh – Báo thù – Thú nhân

Phù tu đương tự cường – Mạc Hiểu Hiền Trọng sinh – Hệ thống – Tu chân – Thỏa mái

Phu nhân cứ thích trốn nhà đi – Hoa Dạng Man Đầu Tinh tế – Điềm văn

Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh – Cổ Ngọc Văn Hương Xuyên qua – Cổ đại – Trọng sinh

Phu phu cổ đại phấn đấu kế hoạch – Hồng Yêu Yêu Xuyên qua – Cổ đại – Chủ công

Phu phu đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim – Tả Mộc Trà Trà Quân Xuyên qua Cổ đại  Chủ công

Phú phú, ngươi thiếu vật trang sức ở chân không – Quất Sắc Điểu Xuyên qua – Dị giới

Phụ gia di sản – Thủy Thiên Thừa Đề cử Hiện đại – Ngược tâm – Niên hạ – Thương chiến

Phù sinh hương thủy điếm – Không Đăng Lưu Viễn Hiện đại – Có ngược

Phúc đỉnh vinh quy – Huyết Dương Hiện đại – Trọng sinh – Điềm văn – Sinh tử

Phúc thủy năng thu hệ thống – Trúc Hướng Vãn Xuyên nhanh – Có ngược tâm – Hệ thống

Phục ích – Thủ Tử Kỳ Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp

Phục hôn – Nhất Tập Bạch Y Hiện đại – Trọng sinh – Điềm văn

Phục nhiên – Huỳnh Dạ Hiện đại – Có phản công – Ngược tâm – 1×1 – HE

Phục sinh môn đồ – Tứ Thập Cửu Trản Đăng Mạt thế – Huyết tộc – Cường cường

Phụng tử hôn – Nhập Loạn Hiện đại – Ấm áp – Sinh tử

Phùng Xuân – Đại Giang Lưu Hiện đại – Báo thù – Trạch đấu – Giới giải trí

Phương pháp chính xác giả bộ sâu không lường được -mijia Cổ xuyên kim – Hiện đại

Phương pháp chính xác giả diễn thật làm – Vũ Điền Quân Hiện đại – Ấm áp – Niên hạ

Phượng lạc bình dương – Nam Phong Ca Cổ đại – Ngọt ngào

♥Q

Quá môn – Priest Hiện đại – Oan gia – Gương vỡ lại lành – 1×1 – He

Quá mục bất vong – Bán Tiệt Hương Mạt thế – Cường cường

Quả nhiên vẫn là bài tập quá ít – Bế Mục Phồn Hoa Hiện đại – Thế giới hư cấu

Quái vật – luomei Hiện đại – Huyền huyễn

Quai quai – Đào Bảo Quyển Xuyên qua – Tương lai

Quan tình trai – Thanh Khâu Cổ đại – Kinh dị – 1×1 – HE

Quân khu đại viện + Cảnh vệ liên -Phao Phao Tuyết Nhi Hiện đại – Quân lữ

Quân thứ – Hành Gia Nhị Thiếu Hiện đại – Quân đội – Cường cường

Quốc sĩ vô song – Lê Minh Tẫn Đầu Xuyên qua – Cổ đại – Tô văn – Huyền huyễn

Quốc sư đại nhân trọng sinh nhật thường – Giáp Tử Hợi Cổ xuyên kim – Huyền huyễn – Chủ công

Quốc vương đích tín đồ – Thủ Bản Kỳ Tử Dị thế – Trọng sinh – Thú nhân – Sinh tử – Niên hạ

Quốc vương thượng cương thuyết minh thư – Diễm Hoa Thất Bảo Hiện đại – Huyền huyễn – Hài hước

Quỷ biết ta đã trải qua cái gì – Mạc Thần Hoan  Hiện đại – Linh dị thần quái

Quỷ phục binh đoàn – Nhan Lương Vũ Hiện đại – Võng du – Hài hước

Quỵ phục đi, ngư thần đích chủ giác!  Xuyên nhanh – Các thế giới – Hệ thống

Qủy hút máu nhà ta bị sợ máu – Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Hiện đại 

Qúy vòng lẫn vào sinh vật không rõ – Hoa Tả Hiện đại – Xuyên qua – Giới giải trí

Quên mình vì người hệ thống – Bản Bất Tri Trọng sinh – Cổ đại – Tu chân – Hệ thống – Niên hạ

Quyền gian – Nguyệt Thần Đích Dã Quỷ Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Quyền hoạn – Trần Đăng Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

♥R

♥S

Sáo lộ chuyên sách hộ – Giang Nam Hồn Cô Nương Xuyên nhanh – Thỏa mái

Sam trọng thủy phúc – Trọng Khâu Hiện đại – Trọng sinh – Ngược tâm

Sau khi bị dấu hiệu – Thượng Linh Tương lai – ABO văn

Sau khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, chúng ta ly hôn – Xa Ly Tử Hiện đại – Niên hạ giới giải trí

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới khoái xuyên – Kiều Đoàn  Xuyên nhanh

Sau khi mang bầu con của kim chủ, cầu xin chia tay – Thiển Tri Hiện đại – Sinh tử – Song tính

Sau khi kiến quốc, nam chủ không được phép nảy mầm – Thạch Đầu Dương Hiện đại – Huyền huyễn

Sau khi xuyên qua ta thành miệng quạ đen – Xuyên Hạ Hi  Xuyên qua – Cổ đại

Sáu loại giới tính đã lừa dối ra như thế nào – Lãng Phí Khả Sỉ Tương lai – ABO – Niên hạ – 1×1 – HE

Sát Phá Lang – priest Đề cử Cổ đại – Huyền huyễn – Niên hạ

Sát thanh – Vô Xạ Hiện đại – Điều tra phá án – Cường cường – Hỗ công

Săn ma – Thiệu Hưng Thập Nhất Mạt thế – Cường cường – Huyền huyễn

Sấn hư nhi nhập – Minh Tranh Hiện đại – Ấm áp

Siêu 囧 tinh ba – Tiếu Mị Mị Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp – Sảng văn

Siêu độ linh hồn cũng phải thúc đẩy thị trường kinh tế – Callme Thụ Xuyên qua – Cổ đại

Sinh liễu nhất nhị tam tứ ngũ lục thất – Nhất Tiểu Đường Cổ đại – Huyền huyễn

Sinh vô khả luyến đích khí chất – Bích Ngọc Thần Kiếm Xuyên qua Hiện đại Nam biến nữ Giới giải trí

Sếp à, làm thế nào mới ngừng tán tỉnh ta – Thanh Thủy Thiển Thiển Xuyên qua – Hiện đại – Điềm văn

Sơ luyến hữu độc – Bất Hội Hạ Kỳ Hiện đại – Gương vỡ lại lành

Sơ luyến nghịch tập hệ thống – Quân Tịch Nhược Xuyên nhanh – Tô văn – Sảng văn – 1×1 – OE ( HE )

Sở hữu địch nhân đều đối ta cúi đầu xưng thần – Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu  Xuyên nhanh – Thỏa mái

Sơn hải du nhạc viên – Đả Cương Thi Hiện đại – Huyền huyễn

Sơn thần ngụy trang công lược – Quân Tiểu Niên Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền

Song cừu ký – Bạch Nhật Mộng 0 Hào Cổ đại – Cung đình – 1×1 – HE

Song giới chi nam thần quy lai – Phạm Nhị Đích Manh Tiểu Thỏ Tương lai Trọng sinh Dị thế Tu chân

Sủng – Nam Chi Hiện đại – Giới giải trí – Ngược tâm

Sủng hôn hào môn – Kiêm Gia Ny Tử Trọng sinh – Hiện đại – Điềm văn

Sủng nhập hào môn – Công Tử Tầm Hoan  Hiện đại – Sinh tử – Ấm áp

Suất! Giá khanh đa đích phụng tử thành hôn! – Bắc Đường Mặc Xuyên qua Cổ đại Sinh tử Ngọt sủng

Sử quan của trẫm mỗi ngày đều tìm đường chết – Thư Quy Cổ đại – Cung đình

Sư tôn tổng là quá vô tình – Cô Tô Tiễn Tiễn Xuyên qua – Tu tiên – Huyền huyễn

Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ – Mộc Tử Mặc Bạch Xuyên thư – Cổ đại – Niên hạ – Hệ thống – Tu tiên

Sủng phu như ma – Huyết Huyết Xuyên qua – Chủng điền – Huyền huyễn – Sinh tử

Sủng hoạn – Thẩm Như Cổ đại – Cung đình – Sủng văn

Sư huynh thuộc tính hơi hung tàn – Ngự Linh Thần Xã Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên

Sư môn hữu độc – Hạ Dạ Quỷ Thoại Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên

Sư tôn, đám hỏi không? – Phiên Vân Tụ Cổ đại – Tu tiên – Thỏa mái

Sửu bát quát – Liên Thành Tuyết Hiện đại – Ấm áp

Sửu ca nhi chủng điền ký – Tả Mộc Trà Trà Quân Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền

Sửu y – Triệt Dạ Lưu Hương Đề cử Hiện đại – Trọng sinh – Y học – Báo thù – 1×1 – HE

♥T 

Tạ ân không giết của bạn cùng phòng – Nhàn Vân Thệ Thủy Xuyên sách – Tương lai

Ta biến thành vị hôn thê của địch thủ thì phải làm sao, đang online, gấp Tương lai Sinh tử

Ta có dược a – Y Lạc Thành Hỏa Xuyên qua – Hệ thống – Tu tiên

Ta có một bí mật – Tây Tây Đặc Xuyên nhanh – Huyền huyễn

Ta có một nhiễm sắc thể muốn làm quen với ngươi – Cổ Mộ Du Long Hiện đại – Vườn trường

Ta có nhan hắn có tiền – Mặc Tây Kha Hiện đại – Ấm áp

Ta có hoa, ngươi có bồn sao – Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Cổ đại – Cung đình – Huyền huyễn 

Ta có kĩ năng nhìn người siêu đặc biệt – Trường Sinh Quân Hiện đại – Dị năng – Hệ thống

Ta cùng túc địch tương ái – Ninh Thế Cửu Cổ đại – Huyền huyễn

Ta cũng không tìm đường chết – Dương Kiều La Xuyên nhanh

Ta chỉ coi các ngươi như bạn thân – Nghênh Dương Xuyên nhanh – Thỏa mái

Ta chỉ đến xin ít lửa thôi – Vu Triết Hiện đại – Huyền huyễn – Niên hạ

Ta chỉ muốn làm một nam phối – Băng Thủy Phao Trà Diệp Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Ta chuyển nhượng chính mình rồi – Lưu Niên Ức Nguyệt Hiện đại – Ấm áp

Ta cứ tưởng lão công của ta sắp chết rồi – Hội Phi Đích Tây Qua Xuyên qua – Tương lai – Ấm áp

Ta đã sửa xong ngoại quải – Ngã Tưởng Cật Nhục Hiện đại – Trọng sinh – Tô văn

Ta đến từ tân đông phương – Ẩn Không Nhân Xuyên qua – Hiện đại – Mỹ thực

Ta đến từ mười năm sau – Tạ Diệc  Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí 

Ta ở nông thôn làm võng hồng – Hương Tô Tiểu Quyển Trọng sinh – Hiện đại – Mỹ thực

Tả hộ pháp diễn kỹ nhất lưu – Thủ Bản Kỳ Tử Cổ xuyên kim – Hiện đại – Giới giải trí

Ta là một thư tính – Mộng Thiên Hàng Thú nhân – Trọng sinh – Ấm áp – Ngược tra – Sinh tử

Ta làm đầu bếp ở hiện đại – Ba Nhĩ Đại Nhân Xuyên qua – Hiện đại – Mỹ thực – Điềm văn

Ta không bao giờ muốn làm tiểu đệ – Cửu Phẩm Xuyên qua – Sinh tử – Cổ đại – Tu tiên

Ta mệnh định ngươi rồi – Mộng Thường Uyển Xuyên nhanh – Tương ái tương sát

Ta muốn lên trang nhất nha – Đản Bạch Xuyên qua – Tương lai – Thỏa mái

Tà ngôn linh sư – Liên Lạc Xuyên qua – Dị thế – 1×1 – HE

Ta nổi tiếng nhất thế giới – Sáp Sáp Nhi Xuyên nhanh – Sảng văn – Huyền huyễn

Ta mang bầu trứng rắn ấy – Thị Nguyên Thuần Hiện đại – Huyền huyễn – Sinh tử – Giới giải trí

Ta phong bạo toàn đế quốc – Mộng. Thiên Hàng Xuyên qua – Tương lai – Dị năng

Ta sợ tới mức rớt cả cá khô nhỏ – Vương Thần Dư Dịch Xuyên nhanh – Giang hồ – Võ hiệp

Ta sợ là không sống nổi – Hạ Nhuế Sinh Xuyên nhanh

Ta tại tương lai là học bá – Kỷ Nam Thành Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp

Ta rất nghèo – R Tiên Sinh Đích Miêu  Hiện đại – Tự công tự thụ 

Tà túy – Đại Viên Tử Hiện đại – Huyền huyễn – Kinh dị

Tả thực phái Mary Sue – Lữ Thiên Dật Xuyên qua – Hiện đại – Hài hước

Ta sủng, có ý kiến? – Nhất Oản Xoa Thiêu Hiện đại – Giới giải trí

Tác dụng quang hợp của Hoa ca – Chấp Ninh Chi Thủ Xuyên qua – Dị thế – Điềm văn

Tác giả là người bệnh thần kinh – Đằng La Luyến Nguyệt Tương lai – Xuyên qua – Điềm văn

Tái hôn – Ngũ Quân Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Tái giá tiểu phu lang – SJ Giảo Nhi Cổ đại – Điềm văn – Sinh tử

Tại mạt thế BOSS diện tiền xoát kiểm tạp 363 thiên chi hậu – Đại Viên Tử Hiện đại Xuyên qua Võng du

Tái mộc hoàng ân – Thanh Phong Thùy Lộ Cổ đại – Xuyên qua – Cung đình

Tái hôn – An Tiêu Tô Tô Hiện đại – Trọng sinh – Điềm văn

Tài thần gia đích du nhàn sinh hoạt – Trường Sinh Thiên Diệp Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Tái thế vi thần – carrotmiao Trọng sinh – Cổ đại – Cung đình

Tát dã – Vu Triết Hiện đại -Ấm áp – 1×1 – HE

Tam lưu minh tinh tự mình tu dưỡng – Quả Tử Tương Trấp  Hiện đại – giới giải trí 

Tâm cam tình viên – Khí Phụ A Hiện đại – Ấm áp

Tâm chi sở hướng – Quỳnh Phi Hiện đại – Giới giải trí – Ấm á

Tâm hoài giới đệ – Khí Phụ A Hiện đại – Ấm áp – Trọng sinh

Tầm hung sách – Lương Thiền Cổ đại – Phá án – Điềm văn

Tâm hữu Lăng Hi – Qifu A Hiện đại – Giới giải trí – Hài hước

Tâm hữu mãnh hổ khứu sắc vi – Thanh Mỗi Hiện đại – Giới giải trí – Niên hạ – Hồn xuyên

Tâm ma – Khổ Tố Cổ đại – Huyền huyễn – Tu tiên

Tâm thượng hữu – Dịch Dung Thuật Cửu Hiện đại – Hỗ công – 1×1

Tâm quang – Sơ Khả  Hiện đại – Điềm văn

Tam thanh – Liên Thành Tuyết Cổ đại – Huyền huyễn – Ngược luyến tình thâm

Tam thập nhi thụ – Đại Giang Lưu Hiện đại – Niên hạ

Tam tiếu – Ngọc Sư Sư Hiện đại – Gương vỡ lại lành

Tân hôn – Dạ Phong Khởi Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù – Hào môn thế gia

Tần Ninh đích phấn đấu – Lai Tự Viễn Phương Xuyên qua – Dị thế – Tinh tế

Tân tấn diêm vương thượng cương thủ sách – Thì Tam Thập Hiện đại – Huyền huyễn

Tân thủ dã năng bạo hộ đích đính cấp dụ ngư tề – Hắc Miêu Bạch Miệt Tử Dị thế – Ấm áp – Hài hước

Tần tổng bảo ta uống thuốc, nhưng ta không thuận theo Hiện đại – Ấm áp – Giới giải trí

Tang bệnh đại học – Nhan Lương Vũ Mạt thế – Cường cường

Tảo nhi câu phát gia ký – Nam Hiệp Tiểu Triển Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền – Ấm áp

Tẩu tiến nhân cách phân liệt – Long Thất Hiện đại – Xuyên nhanh – Ngược tâm

Tất cả mọi người đều cho rằng thượng tiên tinh phân Xuyên qua – Tu tiên – Cổ đại

Tất cả mọi người thầm mến ta – Đản Bạch Cổ đại – Tu chân – Hệ thống

Tất cả gia cụ đồ vật đều yêu ta – Hoa Tâm Giả Trọng sinh – Tương lai

Tể thương hải – Du Lạc Dương Cổ đại – Cung đình

Tê tức chi lục – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn – Giới giải trí

Tháo công cùng ảnh đế – Tích Ngã Hữu Mộng Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Thái địch nghịch tập chỉ nam – Phanh Nhai Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù – Hào môn

Thái thượng hoàng giá đáo -Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu Xuyên qua – Trọng sinh – Ngược tâm

Thái tử cùng yêu tăng – Thủ Quyện Phao Thư Trọng sinh – Cổ đại – Cung đình – Giang hồ – Sinh tử

Thái giám đích chức nghiệp tố dưỡng – Đồng Kha  Chủ công – Cổ đại – Cung đình 

Thâm độ chí tình – Y Đình Mạt Đồng Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Thẩm thị tạp ký – Như Ngư Ẩm Thủy Cổ đại – Ngụy huynh đệ – Ngược tâm

Thâm hải lưu thoán nhật ký – Mộc Tô Lý Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Tham hoa – Công Tử Vu Ca Cổ đại – Huyền huyễn

Thần cấp hướng đạo – Thu Lăng Tương lai – Cơ giáp – Ấm áp

Thần cấp triệu hoán sư – Điệp Chi Linh Hiện đại – Võng du – 1×1 – HE

Thần cố – Tô Du Bính Ma pháp – Dị thế – Huyền huyễn

Thần côn ảnh đế – Cửu Thái Bố Đinh Xuyên qua – Cổ xuyên kim – Giới giải trí – Thỏa mái

Thần côn nhật thường – lililicat Cổ đại – Giang hồ – Cung đình – Huyền huyễn

Thần dạy hư bệ hạ rồi – Thục Mặc Sinh Hương Trọng sinh – Cổ đại – Cung đình – Niên hạ

Thần đồ – Liên Tích Ngưng Mâu Cổ đại – Hồn xuyên – Phụ tử – Cung đình – Niên thượng

Thân, họa phong của ngươi không đúng lắm – Tiếu Thanh Tranh Xuyên nhanh – Thỏa mái

Thần tài là con mèo – Khương Thái Bà Điếu Miêu Hồn xuyên – Hiện đại – Hệ thống

Thần tạo – Phong Lưu Thư Ngốc Xuyên qua – Tương lai – Sảng văn

Thần tượng quá mơ hồ thì làm sao giờ – Vân Vị Hiết Xuyên qua – Hiện đại – Giới giải trí

Thần trộm, ngươi đang tán tỉnh ta – Tô Nhĩ Tương Xuyên qua – Cổ đại – Giang hồ

Thân sĩ – Thặng Dư Thạch Hiện đại – Ngược tâm

Thần vực tinh thần khoa – Mại Hoa Nhi Cô Nương Hiện đại – Xuyên qua – Hài hước

Thanh long đồ đằng – Hoài Thượng Cổ đại – Cung đình – Niên hạ

Thánh kị sĩ – Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều Xuyên qua – Phương tây – Huyền huyễn – Dị thế

Thành phố dịu dàng – Nam Chi Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Thành quỷ cũng không buông tha ngươi – Tĩnh Chu Tiểu Yêu Hiện đại – Thần quái

Thánh quang kỵ sĩ khu – Cửu Châu Nguyệt Hạ Phương Tây – Cận đại – Ma huyễn

Thanh xuân huấn luyện thủ sách – Tĩnh Chu Tiểu Yêu Hiện đại – Thể thao – Ấm áp

Thành vi sơn thần chi hậu – Ninh Thế Cửu Xuyên qua – Cổ đại – Tu chân

Thảo dân – Phong Hương Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền – Cung đình

Thập hoang tiểu phân đội – Dịch Nhân Bắc Mạt thế – Dị năng – Không gian

Thập nguyệt hoài thai – Mai Hoa Miêu Hiện đại – Cẩu huyết – Sinh tử

Thất lạc phong ấn – Tô Du Bính Huyền huyễn – Phương tây – 1×1 – HE

Thệ bất tranh sủng – Thôi La Thập Cổ đại – Cung đình – Tu chân – Sinh tử – Hỗ công

Thế giới cấp sủng ái – Bách Lý Cẩm Quan  Xuyên nhanh

Thế giới đệ nhất khế ước – Hồ Cửu Trọng sinh – Tương lai – Dị năng

Thế giới này không có nữ nhân – Vi Vi Đa  Xuyên qua – Thú nhân

Thế giới này không đúng – Ninh Thế Cửu Hiện đại – Trọng sinh

The God – Khúc Tiểu Khúc Xuyên nhanh – Hệ thống – 1×1 – HE

Thế thân nghịch tập chỉ nam – Cật Phạn Phạn Phạn Tương lai – Ngược tâm – Gương vỡ lại lành – Sinh tử

Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập – Bạch Dạ Vị Minh Hiện đại Gương vỡ lại lành

Thị tẩm chi thần – Lê Hoa Yên Vũ Cổ đại – Ngược tâm ngược thân – Sau ấm áp ngọt ngào

Thích khách Ba Tư : Tù đồ chi vũ – Thâm Hải Tiên Sinh Cổ đại – Có ngược – 1×1 – HE

Thiển bạc – Thiêu Bính Muội Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Thiên đế ngự đệ huyết lệ lục – Lưu Tiểu Ca Cổ đại – Điềm văn

Thiên địch tự dưỡng chỉ nam – Quyết Tuyệt Xuyên qua – Tương lai – Ấm áp

Thiên đình ấu nhi viên – Lục Dã Thiên Hạc Huyền huyễn – Hài hước

Thiên đình xuất bản tập đoàn – Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Xuyên qua –Huyền huyễn

Thiên đoàn – Hoa Vô Bách Nhật Hồng Hiện đại – Giới giải trí – Lâu ngày sinh tình

Thiên kiến tiên sinh – Khâu Trì Hiện đại – Giới giải trí – Niên hạ

Thiên hạ đệ nhất cổn đao hầu – Sơ Vẫn Giang Hồ Cổ đại – Trạch đấu – Ấm áp – Cung đình

Thiên hạ nhất song – Phong Nhiễm Y Võng du – Hiện đại – Ấm áp

Thiên nhai quy xử – Chung Hiểu Sinh Cổ đại – Cường cường – Linh dị thần quái

Thiên nhiên quyển đích thắng lợi – Tiêu Vĩ Tham Hiện đại – Ấm áp – Sinh tử – Trạch đấu

Thiên nga loan sát nhân sự kiện – Tần Tam Kiến Hiện đại – Ngược tâm

Thiên phong – An Tiêu Tô Tô Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù – Bàn tay vàng

Thiên tai chi trọng hồi mạt thế tiền Mạt thế – Trọng sinh – Không gian

Thiên Thu – Mộng Khê Thạch Cổ đại – Giang hồ – Cường cường

Thiên sinh vưu vật – Cơ Vân Y Tương lai – Xuyên qua – Đoản thiên

Thiên vấn – Thanh Khâu Thiên Dạ Cổ đại – Tu tiên – 1×1 – HE

Thiên Vương – Tô Du Bính Xuyên qua – Tương lai – 1×1 – HE

Thiết kế sư – Thường tam tư Hiện đại – Ấm áp – Oan gia

Thiếu chủ đích thần y phu quân – Tâm Ngoại Vô Lý Xuyên qua – Cổ đại – Thỏa mái

Thiếu manh chủ đau đầu mỗi ngày – Tiêu Linh Phong Cổ đại – Tu tiên – 1×1 – HE

Thiếu gia muốn vào giới giải trí – Hà Thư  Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Thiếu gia hãy kiềm chế – Nhược Nhiên Tình Không Xuyên qua – Tu chân – Oan gia

Thiếu niên, ngươi quá tuổi trẻ quá ngây thơ – Sơn Tụ Xuyên nhanh – Các thế giới – 1×1 – HE

Thiếu soái đích vạn năng phu nhân – Lương Lạc Sanh Tương lai – Dị năng – Sủng văn

Thiếu tướng ! Vợ ngươi có thai rồi – Diễm Quỷ Thất Nương Xuyên qua – Tương lai Điềm văn

Thiếu tướng tu chân nhật thường – mijia Xuyên qua – Tu chân – Sảng văn

Thiếu tướng tổng tại hoa thức cầu ái – Mộc Nhật Tịch Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Thịnh Hạ – Ngưu Giác Cung Hiện đại – Hào môn – Báo thù

Thịnh thế văn hào – Mộc Lan Trúc Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Thịnh thế quốc sư – Mộc Lan Trúc Xuyên qua – Cổ đại

Thổ lộ xong được anh của nữ thần nhận lời – Ý Nhân Trà Hiện đại – Ấm áp

Thổ phỉ dưỡng bao tử – Cật Phạn Phạn Phạn Cổ đại – Ngược luyến – Gương vỡ lại lành – Sinh tử

Thôi cảo bất thành phản bị liêu – Nhất Phiến Khinh Thu Hiện đại – Ấm áp

Thôi canh công lược – Ai Thương Hiện đại – Võng du – Nhiều thế giới

Thời không thiên bình – Cửu Châu Nguyệt Hạ Xuyên qua – Tương lai

Thụ chuyển công hệ thống – Pander Xuyên nhanh – Sảng văn

Thù đồ – Phong Tử Tức Hiện đại – Gương vỡ lại lành

Thư tình gửi chú Tần – Thanh Vân Đãi Vũ Thì Hiện đại – Ấm áp – Giới giải trí

Thử tình mạch mạch – Mộ Hàn Công Tử Trọng sinh – Cổ đại – Điềm văn – Tu Tiên

Thứ tử đả kiểm hệ thống – Lưu Niên Ức Nguyệt Xuyên qua – Cổ đại – Trạch đấu – Sảng văn

Thứ tử nhật thường – Phượng Cửu U Cổ đại – Trạch đấu – Cung đấu – Báo thù

Thứ tử nghịch tập – Tứ Nguyệt Lưu Xuân Cổ đại – Trọng sinh – Cung đấu – Trạch đấu

Thú liệp du hí – Phanh Nhai Tương lai – Trọng sinh

Thứ vị – Khiêm Thiếu Hiện đại – Giới giải trí  – Có ngược

Thừa ân hầu tình sử – Triện Văn Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Thừa bao đế quốc nam thần – Mộng. Thiên Hàng Tương lai – Điềm văn – Sinh tử

Thuần dương ma tôn tu chân trung – Mộ Thiên Kính Xuyên sách – Hệ thống – Báo thù – Tu tiên

Thực đắc thị phúc – Mạt Thổ Trọng sinh – Dị thế – Sinh tử – Mỹ thực – Điềm văn

Thực lai vận chuyển – Huyền Hiện đại – Huyền huyễn – Mỹ thực – Hệ thống

Thực thiện điền viên – Thanh Thanh Tử Khâm Hiện đại – Trọng sinh – Không gian – Chủng điền

Thương giới nam thần – Sơn Hải Thập Bát Trọng sinh – Hiện đại – Sảng văn – Hỗ công

Thượng tướng đích sủng hôn kế hoạch – Thủy Sâm Sâm Xuyên qua – Tương lai – Giới giải trí – Tô văn

Thủy hoa nhất đóa đóa – Tĩnh Chu Tiểu Yêu Hiện đại – Thể thao – Ngược tâm

Thủy mẫu – Tam Thiên Thế Hiện đại – Oan gia – Ấm áp – Huyền huyễn

Tiệm cơm yêu quái – Oai Bột Thiết Thụ Hiện đại – Huyền huyễn

Tiên điền chủng xuất mỹ thực lai – Oai Bột Thiết Thụ Cổ  đại – Chủng điền – Mĩ thực

Tiên môn độc y – Đào Tử Thâu Hầu Trọng sinh – Tu chân – Niên hạ

Tiên hiệp chi ta có một chiếc quan tài – Nguyên Đại Mã Cổ đại – Tu tiên

Tiên gia tử nghịch tập nhật thường – Đại Giang Lưu Xuyên qua – Tu tiên – Thỏa mái

Tiểu mục tràng – Xuân Khê Địch Hiểu Hiện đại – Tùy thân không gian – Ấm áp

Tiên ngu chế phiến nhân – panther Hiện đại – Huyền huyễn – Giới giải trí

Tiền nhiệm tiến hóa luận – Tần Tam Kiến Hiện đại – Giới giải trí

Tiên quân vẫn luôn coi ta là thức ăn – Bao Tâm Tô Xuyên qua – Tu tiên – Điềm văn

Tiện thụ bị ta ngược tử trọng sinh rồi – Tam Đường Hải Hiện đại – Tra công tiện thụ

Tiểu bổn đản – Liễu Mãn Pha Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn

Tiêu cơ – Tứ Hỉ Thang Viên Hiện đại – Võng du – Ấm áp

Tiên liêu vi kính – Thanh Đoan Xuyên qua – Tiên hiệp – Điềm văn

Tiểu Cửu – Quyết Minh Cổ đại – Huyền huyễn – Ngược tâm

Tiểu đạo sĩ đừng chạy! – Tiếu Thập Tứ Hiện đại – Giới giải trí

Tiểu địa chủ – Huyết Huyết Xuyên qua – Cổ đại – Mỹ thực

Tiểu giang hồ – Ngọc Sư Sư Cổ đại – Giang hồ – Niên hạ

Tiểu phì thu – Nhu Nhu A Cổ đại – Huyền huyễn

Tiểu kim đản hộ dưỡng chỉ nam – Nhu Nhu A Cổ đại – Cung đình – Ấm áp

Tiểu khu của chúng ta không thể không khoa học như vậy – Thiên Đóa Vân Miên Hiện đại 

Tiểu lão bản của thượng tướng phủ – An Tiêu Tô Tô Xuyên qua – Hệ thống – Tương lai – Cơ giápp

Tiểu nông có không gian – Nhiệt Tửu Năng Hầu Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền

Tiểu sư đệ tổng tại băng phôi – Mộc Tử Mặc Bạch Cổ đại – Tiên hiệp – Báo thù

Tiểu thần tiên – Lữ Thiên Dật Hiện đại – Ấm áp – Huyền huyễn

Tiểu tiểu thiếu niên – Tiểu Mô Tiểu Dạng Hiện đại – Nhẹ nhàng – Thủy chung

Tiểu tú tài hòa đại liệp hộ – Sáp Sáp Nhi Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền – Ấm áp

Tiểu kết ba – Tầm Hương Tung Hiện đại – Ấm áp – Vườn trường

Tiểu viên mãn – Ngã Đích Tiểu Q Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – Sinh tử văn

Tình chi sở chung – Bán Trản Minh Hương Hiện đại – Trọng sinh – Chủ công – Sinh tử

Tinh đạo vương đích nghịch tập – Vân Trường Ca Trọng sinh – Tương lai

Tình địch ái thượng miêu – Quỳnh Phi Hiện đại – Giới giải trí

Tình địch nhất định muốn ta phụ trách – Chuyên Nghiệp Vi Quan Hiện đại – ABO – Ấm áp

Tinh tế cưỡng chế hôn nhân – Ưu Toan Nhũ Xuyên qua – Dị thế – Tương lai

Tinh tế cường lực liên nhân – Khốn Thành Hùng Miêu Xuyên qua – Tương lai – Sinh tử

Tinh tế chi băng liệt vương tọa – Tiêu Đường Đông Qua Tương lai – Cơ giáp – Cường cường

Tinh tế chi bệ hạ, hà khí liệu – Tam Thiên Si Niệm Hiện đại – Xuyên qua – Tương lai

Tinh tế chi cựu ái nan truy – Diệp Ức Lạc Tương lai – Gương vỡ lại lành

Tinh tế chi chú định tung hoành – Thương Tích Tương lai – Cơ giáp – Khoa học viễn tưởng

Tinh tế chi giá cấp tư lệnh đại nhân – Công Tử Tầm Hoan Xuyên qua – Tương lai – Sinh tử – Thỏa mái

Tinh tế chi minh tinh trù thần – Hùng Miêu Quân Xuyên qua – Tương lai – Mỹ thực

Tinh tế chi phế vật – Thì Bất Đãi Ngã Xuyên qua – Tương lai – Chủ công

Tinh tế chi tiến kích đích linh thực sư – Dữ Quy Quân Xuyên qua – Tương lai – Sảng văn

Tinh tế chi tu tiên trực bá gian – Công Tử Tầm Hoan Xuyên qua – Tương lai – Thần quái

Tinh tế chi thần côn trì liệu sư – Công Tử Tầm Hoan Xuyên qua – Tương lai – Nhân thú – Sinh tử

Tinh tế chủng thực đại sư – Lý Tùng Nho Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp – Cường cường

Tinh tế đệ nhất chiến đấu kê – Cửu Nhật Điện Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Tinh tế đệ nhất hải đạo vương – Thần Điện Tế Ti Hồn xuyên – ABO – Sinh tử – Tương lai

Tinh tế đệ nhất dục nhi sư – Hắc Miêu Nghễ Nghễ Xuyên qua – Thú nhân – Tương lai

Tinh tế đế quốc chi ưng – Nhất Chỉ Vô Kê Xuyên qua – Tương lai – Sảng văn

Tinh tế đều biết ngươi yêu ta – Vũ Sư Loa Xuyên qua – Tương lai – Sảng văn

Tinh tế hòa thân chi lộ – Trà Thụ Cô Xuyên qua – Tương lai – Sinh tử

Tinh tế phù điêu sư – Ngốc Đề Hoan Nhan Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp

Tinh tế khế ước – Phi Sắc Yêu Diệp Xuyên qua – Tinh tế – Mỹ thực – 1×1 – HE

Tinh tế mỹ thực đại hanh – Mộc Lan Trúc Xuyên qua – Tương lai – Mỹ thực

Tinh tế nãi ba – Thiệu Hưng Thập Nhất Tương lai – Sinh tử – Ấm áp

Tinh tế nam thần – Cựu Mộng Như Sương Xuyên qua – Tương lai – Giới giải trí

Tinh tế nam thần đều yêu ta – Hắc Miêu Bạch Bạch  Xuyên qua – Tương lai

Tinh tế năng nguyên sư – Hồng Dạ Tương lai – Dị năng – Sảng văn – Vô CP

Tinh tế ngu nhạc đại hanh – Ma Giáo Giác Chủ Xuyên qua – Giới giải trí – Tô văn

Tinh tế ngu nhạc quyển chi nam thần hữu độc – Dữ Quy Quân Tương lai – Giới giải trí

Tinh tế sủng vật điếm – Trường Sinh Thiên Diệp Xuyên qua – Tương lai – Sinh tử

Tinh tế kiểm soát quan – Thanh Sắc Vũ Dực  Tương lai – Điềm văn

Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết – Đình Băng Xuyên qua – Thú nhân – Tương lai

Tinh tế thần côn vương phi – Tứ Nhị Nhất  Xuyên qua – Tương lai 

Tinh tế thần y – Tiếu Thanh Tranh Xuyên qua – Tương lai – 1X1 – HE

Tinh tế thiên địch – Y Đình Mạt Đồng Tương lai – Cơ giáp – Cường cường – Sinh tử

Tinh tế thủ tịch kiểm sát quan – YY Đích Liệt Tích Xuyên qua – Tương lai – Tô văn

Tinh tế thượng tướng đích nguyên tố tinh linh vương – Thủy Sâm Sâm Xuyên qua Thú nhân

Tinh tế tối cường âm – Niệm Tiểu Duệ Xuyên qua – Tương lai – Giới giải trí

Tinh tế tối cường thuần thú sư – Phần Ưu Công Tử Trọng sinh – Tương lai – Dị năng

Tinh tế trọng sinh chi dưỡng miêu ký – Triêu Triêu Mộ Tịch Xuyên qua – Tinh tế – Điềm văn

Tinh tế trọng sinh chi nguyệt lão hệ thống – Triêu Triêu Mộ Tịch Tương lai – Sinh tử

Tinh tế truyền kỳ chi hào môn thiên vương – Vạn Diệt Chi Thương Trọng sinh – Dị năng – Giới giải trí

Tinh tế vạn thú mê – Trú Mộc Xuyên qua – Tương lai

Tinh tế vị diện thương nhân – Nguyện Ngã Chi Lệ Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp – Cường cường

Tinh tế quái vật tự dưỡng viên hoạt mệnh thủ sách – Hoa Tâm Giả Tương lai – Cơ giáp

Tinh thần huyết sa – Nam Chi ABO hệ liệt – Tương lai – Tinh tế – Cơ giáp – Ngược tâm

Tinh trình công lược – Tĩnh Chu Tiểu Yêu Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí

Tô liễu nhất kiểm huyết, khoái sát sát – Vũ Tiểu Thụ Hiện đại – Du hí – Giới giải trí – Ấm áp

Tỏa đế linh – Thâm Hải Tiên Sinh  Cổ đại – Ngược luyến tình thâm – Niên hạ

Toàn bộ đế quốc đều biết ta rất manh – Hội Phi Đích Tây Qua Tương lai – Điềm văn

Toàn bộ thế giới đều theo đuổi ta – Tô Thiếu Vi Xuyên qua – Huyền huyễn

Toàn bộ thế giới đều xuyên qua thật đúng là thực xin lỗi a – Vụ Thập Xuyên qua – Hiện đại – Tu chân

Toàn bộ thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng  Phương tây – Ma huyễn – Ấm áp

Toàn bộ giang hồ chỉ mình ta không biết mình là nam thần – Vũ Tiểu Phi Cổ đại – Giang hồ

Toàn cầu biến địa não tàn phấn – Thiển Đạm Sắc Xuyên qua – Mỹ thực – Tương lai

Toàn dân nam thần – Nhất Chi Miêu Xuyên qua – Tương lai – Mỹ thực

Toàn địa ngục cũng biết ma vương có tình nhân – Hắc め Nhãn Quyển Phương Tây – Ma huyễn – Sinh tử

Toàn thế giới đều nói ngươi không yêu ta – Lạc Lạc Nha Đầu Hiện đại – Trúc mã – 1×1 – HE

Tối cường mỹ thực trực bá – Ỷ Thu Xuyên qua – Tương lai – Mỹ thực

Tối cường”nữ” phối – Hoàng Tuyền Lệ Hiện đại – Xuyên qua – Giới giải trí

Tối cường người đại diện – Vũ Lạc Khinh Trần Trọng sinh – Tương lai – Giới giải trí – Sảng văn

Tối cường thải kiểm kim thủ chỉ – Thủy Sâm Sâm Xuyên nhanh – Thỏa mái

Tối hậu nhất án – Trường Sinh Thiên Diệp Tương lai – Trinh thám – 1×1 – HE

Tội này ta không gánh – Thiên Đường Phóng Trục Giả Hiện đại – Phản xuyên – Dị năng

Tôn chủ đích cự tinh chi lộ – Tùy Kim Hồn xuyên – Hiện đại – Gi ới giải trí

Tòng chúng – Thường Tam Tư Hiện đại – Ấm áp

Tông sư vị diện – Trực Bạch Nhân Gia Xuyên qua – Chủ công – Giang hồ – Đồng nhân 

Tống Ẩn tại mạt thế – Cửu Khê Mạt thế – Cường cường

Tổng tài cá cược muốn theo đuổi ta thì phải làm sao, cần gấp, đang online Hiện đại – Điềm văn

Tổng tài băng rồi, đối với ai cũng không tốt – Văn Đàn Hiện đại – Xuyên nhanh

Tổng tài lầu đối diện nhìn qua đây – Tiểu Huyền Hiện đại – Điềm văn

Tổng tài luôn muốn diễn kịch – Xuân Khê Địch Hiểu Hiện đại – Giới giải trí – Ngược tâm

Tổng tài ta thẳng như thanh sắt – Hạc Tranh Hiện đại – Ấm áp

Tổng tài, em muốn làm mèo của anh – Phong Tình Thiếu Niên Hiện đại – Trọng sinh – Hệ thống

Tống tử thiên vương – Hà Hán Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn – Giới giải trí

Tra công chuyên chức oạt tường giác – Ca Sơ Hiện đại – Sinh tử – Hơi ngược tâm – Giới giải trí

Tra công đều đi đâu rồi – Lão Bích Xuyên nhanh – Hệ thống

Tra công muốn tái hôn với ta – Nhất Diệp Bồ Đề Hiện đại – Ngược tâm – Trọng sinh

Trà hương tứ dật – Mạc Thần Hoan Cổ xuyên kim – Ấm áp – Sảng văn

Tra nam luôn thâm tình cong – Vân Vị Hiết Xuyên nhanh – Ấm áp

Trái chủ hãn phu – Trúc Nhị Bảo Hiện đại – Ấm áp – Hài hước

Trâm anh vấn đỉnh – Ô Kiểm Đại Tiếu Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Trẫm chính là hán tử như vậy đấy – Xuân Khê Địch Hiểu Hệ thống – Xuyên nhanh – Thỏa mái

Trẫm hoài bao tử của hoàng hậu – Nhất Diệp Bồ Đề Xuyên qua – Sinh tử – Ấm áp

Trẫm không có điên – Thanh Cốt Nghịch Xuyên nhanh – Cổ đại – Thỏa mái

Trẫm là một vạn nhân mê – Tô Già Tiểu Lâu Trọng sinh – Cổ đại – Hệ thống

Trẫm luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó – Thanh Sắc Vũ Dực Cổ đại – Cung đình – Khôi hài

Trẫm quá sợ hãi – Nhược Nhiên Tình Không Cổ đại – Cung đình

Trẫm xuyên việt rồi – Bách Lý Cẩm Quan Xuyên qua – Hiện đại – Giới giải trí

Trẫm vẫn uy phong lẫm lẫm như thế – Công Tử Trạm Cổ đại – Trọng sinh

Tranh sủng – Tịch Dương Tây Hạ Hiện đại – Tra tiện –Sinh tử – Cẩu huyết

Triêu hoa tịch tranh – Triệt Dạ Lưu Hương Cổ đại – Ngược luyến – Cường cường

Trợ lý kiến trúc sư – Hi Hòa Thanh Linh Hiện đại – Ấm áp

Trộm thích ngươi mười năm nay – Tiêu Mạc Nhân Hiện đại – Song tính – Sinh tử

Trọng hồi đông bắc 1970 – Bản Tọa Vô Ưu Xuyên qua – Cận đại – Chủng điền

Trọng hồi mạt thế hiêu trương – Sa Mạc Cuồng Vân Mạt thế – Báo thù

Trọng minh kế diễm chiếu lưu niên – Tô Du Bính Đề cử Cổ đại – Gương vỡ lại lành – Thanh mai trúc mã – Tiên hiệp tu chân – Ngược luyến tình thâm

Tru hạc – Liễu Mãn Pha Xuyên thư – Tu tiên – Cổ đại 

Trùng hôn – Phong Hưởng Vân Tri Đạo Tương lai – Ngược tâm

Trung khuyển bị bệnh chó dại – Chung Hiểu Sinh Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Trưởng công chúa trực bá nhật thường – Nghênh Dương Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Trương lưu mạnh cùng Lý tổng tài – Mộc Nhất Liễu Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Trường thối thúc thúc – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Hiện đại – Điềm văn – Trước cưới sau yêu

Trường thối thúc thúc – Công Tử Ca Hiện đại – Thầm mến – 1×1 – HE

Truy sát lệnh – YY Đích Liệt Tích Cổ đại – Giang hồ – 1×1 – HE

Truy trục du hí – Ngữ Tiếu Lan San Hiện đại – Giới giải trí – hào môn thế gia

Tú ân ái đều phải chết – Lữ Thiên Dật Hiện đại – Võng du – Ấm áp

Tu chân chi trường sinh – Sáp Sáp Nhi Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên – Thỏa mái

Tu chân cự tinh – Công Tử Thư Dạ Xuyên qua – Hiện đại – Giới giải trí

Tu chân dược nông – Cật Hóa Thiên Thành Hiện đại – Tu chân – Mỹ thực – Điềm văn

Tu chân hệ thống Lv. 2 – Thập Tứ Chích Tri Canh Điểu Cổ đại – Tu chân – Hệ thống

Tu chân thời đại – Thiệu Hưng Thập Nhất Hiện đại – Tu chân – Huyền huyễn

Tu chân thức phân cư – Đại Viên Tử Cổ đại – Tu chân – Sinh tử

Tu chân giới nhan trị đảm đương – Tố Tuyết Tả Niên Hoa Xuyên thư – Tu chân – Cổ đại 

Tú gia bá khí trắc lậu – Mộc Thanh Lưu Xuyên qua – Dị thế – Hệ thống

Tú gia tu chân trung – Nạp Lan Thập Thất Xuyên qua – Cổ đại – Tu chân

Tứ hôn – Đản Thát Quân Trọng sinh – Cổ đại – Cung đấu – Sủng văn

Tu la chí ái – Nhan Nhược Ưu Nhã Tương lai – Sủng văn – Hư cấu – Cường cường

Từ phim internet đến Oscar – Thủy Hòa Đản Đản Hiện đại – Giới giải trí

Từ khi có con với đối thủ – Kiều Bệ Hiện đại – Ấm áp – Sinh tử

Tú tài biến địa chủ – Qủy Ốc Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền – Ấm áp

Tự tạo nam thần – Qủy Ốc Hiện đại – Thỏa mái – Làm giàu

Tư thế đẻ trứng của ta hình như sai sai chỗ nào Xuyên qua – Tương lai – Hư cấu

Tứ thiếu – Anecdotes Trọng sinh – Hiện đại – Ngụy thúc chất

Tu tiên chi lần này ta dưỡng ngươi – Nam Quyển Tu tiên – Hệ thống – Ngọt sủng

Tu tiên chi ngộ xuyên – Công Tử Khinh Trần Xuyên thư – Thỏa mái

Tu tiên chi nhân sinh doanh gia – Diệp Du Du Trọng sinh – Cổ đại – Tu tiên

Tu tiên chi thánh mẫu vạn nhân mê – Ngô Tử Kỳ Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên – Tô văn

Tu tiên tân văn – lililicat Hiện đại – Huyền huyễn – Giới giải trí

Tư thế ngủ sai rồi, ngủ lại – Triêu Thánh Ngôn  Hiện đại – Huyền huyễn

Túc tương – Tô Du Bính Trọng sinh – Tương lai – Cơ giáp

Tuế nguyệt gian – Tĩnh Thủy Biên Hiện đại – Vườn trường – Ấm áp

Tuệ tinh mỹ nhân – Dẫn Lộ Tinh  Xuyên qua – Tương lai

Tương kiến hoan – Phi Thiên Dạ Tường Cổ đại – Giang hồ – Cung đình

Tướng môn nam thê – Tu Thất Xuyên qua – Cổ đại – Trạch đấu

Tướng quân cao cao tại thượng – Sơ Lãng Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp

Tướng quân luôn bị vẽ mặt – superpanda Tương lai – Oan gia – Cơ giáp

Tướng quân, kịch tình này không đúng – Nãi Du Hãm Xuyên qua – Cổ đại

Tùy thân ngư tràng – Phàm Nhân A Đô Hiện đại Mỹ thực  Tùy thân không gian  

Túy tử đương đồ – Vi Nặc Lạp Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Tuyệt mật ủy thác – Phanh Nhai Trọng sinh – Cường cường – Sảng văn

Tên mặt than kia luôn thích ôm một cái – Họa Ngữ  Hiện đại – Huyền huyễn

♥ Trọng sinh

Trọng phản nam thần chi lộ – Hi Hòa Thanh Linh Trọng sinh – Tinh phân – Có ngược

Trọng phản nhân gian – Ninh Thế Cửu Tương lai – Cường cường – 1×1 – HE

Trọng sinh chi 90 niên đại hảo chủng điền – Dẫn Mê Đồ Hiện đại – Trọng sinh – Chủ công 

Trọng sinh chi ách ba lão công – Ngự Thủy Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù

Trọng sinh chi ảnh đế công lược – Chích Hữu Ngư Tri Đạo Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù – Giới giải trí

Trọng sinh chi ảnh đế nãi ba – Thanh Sắc Đích Ngư Hiện đại – Giới giải trí – Sinh tử – Điềm văn

Trọng sinh chi ám đô chi chủ – Quân Tự Yêu Nhiêu Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù – Bàn tay vàng

Trọng sinh chi bạo tẩu mô thức – Thân Đồ Thử Phi Hiện đại – Điềm văn – 1×1 – HE

Trọng sinh chi bất tiếu tử – Bát Gia Đảng Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù

Trọng sinh chi biểu lý bất nhất – Ái Cật Bao Đích Bao Bao Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Trọng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi – Diệp Ức Lạc Huyền huyễn – Dị giới – Tu chân – Cường cường

Trọng sinh chi cường chế kết hợp – Dạ Bán Thưởng Cúc Xuyên qua – Tương lai – Chủng điền – Mỹ thực

Trọng sinh chi cường thế hồi quy – Thang Viên Nhi Trọng sinh – Tương lai – Tùy thân không gian

Trọng sinh chi chu thiếu – Sương Minh Xuyên qua – Hiện đại – Thỏa mái

Trọng sinh chi chất tử hoàng hậu – Phương Ngoại Lại Nhân Cổ đại – Báo thù – Cung đình

Trọng sinh chi độc sủng hiền hậu – Kiều Lông Cổ đại – Trọng sinh – Cung đấu

Trọng sinh chi giá y hệ thống – Bá Hạ Xuyên sách – Hệ thống – Thỏa mái

Trọng sinh chi giang khởi công tựu bào – Thuấn Khởi Hiện đại – Giới giải trí – Báo thù

Trọng sinh chi manh đăng tiên đồ – Triêu Triêu Mộ Tịch Trọng sinh – Cổ đại – Tu tiên 

Trọng sinh chi nam thần từng nhắc tới đâu rồi – Quả Tử Tương Trấp Giới giải trí – Sảng văn

Trọng sinh chi nhân ngư tiến ngu nhạc quyển – Khương Thái Bà Điếu Miêu Giới giải trí – Báo thù

Trọng sinh chi nhân ngư thuần thú sư – Chỉ Thượng Hoa Tương lai – Sinh tử – Dị năng

Trọng sinh chi nhất chỉ hôn nhân – Hắc Miêu Nghễ Nghễ Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù

Trọng sinh chi nhị thứ hôn nhân – Tây Lương Hiện đại – Trọng sinh – Gương vỡ lại lành – Sinh tử ư

Trọng sinh chi ngã nam nhân hữu vị diện – Vạn Niên Quy Hiện đại – Trọng sinh – Tô văn

Trọng sinh chi ngoạn phiếu – Lạc Mạc Hiện đại – Giới giải trí – Điềm văn

Trọng sinh chi hà dĩ phi phàm – Tựu Tương Hiện đại – Ấm áp – Thỏa mái

Trọng sinh chi hào môn xoát kiểm hệ thống – Xuân Phong Diêu Hiện đại – Hệ thống

Trọng sinh chi hỉ tương phùng – Ngư Tiểu Quai Quai  Trọng sinh – Cổ đại 

Trọng sinh chi học bá nhân sinh – 65 Hiện đại – Trọng sinh – Điềm văn

Trọng sinh chi Hoài Tịnh – Cao Mễ Quả Hiện đại – Trọng sinh

 Trọng sinh chi hoàn khố tiểu lang thụ – Phao Diện Hương Tràng Quân

Trọng sinh chi hủ mộc nam điêu – Liên Tích Ngưng Mâu Hiện đại – Tu chân – Ấm áp

Trọng sinh chi phản cốt – Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu Dị năng – trạch đấu – cung đấu – chủng điền

Trọng sinh chi phú nhị đại – Tẩu Tại Điền Gian Trọng sinh – Hiện đại

Trọng sinh chi phu quân, gia dưỡng ngươi – Bổn Miêu Bất Ái Ngư Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền

Trọng sinh chi phong thủy sư – Thục Sơn Khách Nhân Trọng sinh – Huyền huyễn – Chung thủy

Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân – Khốn Thành Hùng Miêu Hiện đại – Ấm áp

Trọng sinh chi khoát nhiên – Duyên Hà Cố  Trọng sinh – Hiện đại – SẢng văn

Trọng sinh chi không nghĩ tới ta là học bá – Kê Đản Trọng sinh – Hiện đại

Trọng sinh chi luyện kim thuật sư – Phong Xuy Tiễn Vũ Xuyên qua – Hiện đại – Giới giải trí

Trọng sinh chi sư phụ bất tác tử – Khúc Giai Xuyên qua – Tu chân – Dưỡng thành – Niên hạ

Trọng sinh chi song diện cự tinh – Đậu Biện Quân Trọng sinh – Giới giải trí

Trọng sinh chi tạo ra giả thuyết thế giới – Hạ Dạ Quỷ Thoại Hiện đại – Trọng sinh

Trọng sinh chi tối giai chủ bá – Khuynh Lạc Cửu Tiêu Hiện đại – Trọng sinh – Võng phối – Điềm văn

Trọng sinh chi tình hữu độc chung – Diệp Ức Lạc Huyền huyễn – Báo thù – Ấm áp

Trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập – Chích Hữu Ngư Tri Đạo Hiện đại – Trọng sinh – Báo thù

Trọng sinh chi tinh tế ảnh đế – Vô Y Yoyo Tương lai – Hệ thống – Giới giải trí – Trọng sinh

Trọng sinh chi tinh tế đào bảo chủ – Vô Y Yoyo Xuyên qua – Tương lai – Mỹ thực – Sảng văn

Trọng sinh chi tinh tế trúc mộng sư – Thanh Sắc Đích Ngư Xuyên qua – Tương lai – Tinh tế

Trọng sinh chi tinh tế giải cấu – Thử Khởi Bỉ Phục Tương lai – Quân lữ – Cường cường – Tu tiên

Trọng sinh chi tinh tế sủng hôn – Mạc Thần Hoan Xuyên qua – Tương lai – Giới giải trí

Trọng sinh chi tennis siêu sao – Lộ Quy Đồ Trọng sinh – Hiện đại – Thể thao

Trọng sinh chi làm một tiểu nông dân – Tử Sắc Mộc Ốc Hiện đại – Chủng điền – Ấm áp

Trọng sinh chi lãng tử hồi đầu – Tiểu Xà Tinh Tương lai – Ấm áp

Trọng sinh chi thổ hào trang viên – Bách Niên Nam Qua Hiện đại Chủng điền Tiểu bạch văn Ấm áp

Trọng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập – Nam Qua Lão Yêu Tu chân – Thỏa mái

Trọng sinh chi Thuần Dương – Lại Oa Oa Trọng sinh – Hiện đại

Trọng sinh chi thuế biến – La Bặc Thỏ Tử Hiện đại – Niên hạ – Trúc mã

Trọng sinh chi tiến kích đích quốc bảo – La Bặc Thỏ Tử Xuyên qua – Tương lai – Bàn tay vàng

Trọng sinh chi túc địch vi thê – Tụ Phất Tuyết Tương lai – ABO văn – Báo thù

Trọng sinh chi tước thần – Khương Ngọc Trọng sinh – Hiện đại – Thi đấu

Trọng sinh chi tuế tuế hữu dư – Tố Phi Liễu Trọng sinh – Hiện đại – Hỗ sủng – Ấm áp

Trọng sinh chi tra công cầu buông tha – Phục Trung Quân Hiện đại – Giới giải trí – Gương vỡ lại lành

Trọng sinh chi trọng hồi 80 niên đại – Lão Nạp Bất Đổng Ái  Hiện đại – Điềm văn – Sinh tử

Trọng sinh chi triều dương – Dạ Đích Hiện đại – Trọng sinh – Gương vỡ lại lành – Điềm văn

Trọng sinh chi trúc mã hiền thê – Phương Ngoại Lại Nhân Hiện đại – Trọng sinh – Ấm áp

Trọng sinh chi quỷ thần cự tinh – Ar18 Hiện đại – Trọng sinh – giới giải trí

Trọng sinh chi quy vu điền viên – Tây Đại Tần Xuyên qua – Hiện đại – Sinh tử

Trọng sinh chi y đạo tu tiên – Hoa Gian Du Tu tiên – Cường cường

Trọng sinh chi yêu đạo tái lâm – Công Tử Vu Ca Trọng sinh – Cổ đại – Giang hồ

Trọng sinh chi u linh tác túy – Mộ Nghiễn Hi Hiện đại – Linh dị thần quái – Phá án

Trọng sinh chi vương gia thê quản nghiêm – Iris Diên Vĩ Xuyên qua – Trọng sinh – Cổ đại – Ấm áp

Trọng sinh chi vinh hoa thịnh thế – Tử Nguyệt Sa Y Cổ đại – Cung đấu

Trọng sinh chi võng hồng – Yêu Nhật Nguyệt Hiện đại – Trọng sinh

Trọng sinh chi võng hồng thượng vị pháp tắc – Công Tử Vu Ca Hiện đại – Giới giải trí

Trọng sinh cổ đại đích tinh thải sinh hoạt – Phù Dung Hoa Khai Xuyên qua – Cổ đại – Chủng điền

Trọng sinh dưỡng gia chi lộ – Ngư Tiểu Quai Quai Hiện đại – Trọng sinh

Trọng sinh đệ nhất quyền thần – Chung Hiểu Sinh Trọng sinh – Cổ đại – Cung đấu

Trọng sinh hiện đại ngự thú lục – Nhân Sinh Nhược Sơ Xuyên qua – Hiện đại – Ấm áp – Tu chân

Trọng sinh học bá chi lộ – Ngư Tiểu Quai Quai Hiện đại – Trọng sinh – Tô văn

Trọng sinh phối âm cự tinh – Nhập Loạn Hiện đại – Xuyên qua – Trọng sinh – Giới giải trí

Trọng sinh tính cái gì – Thiên Đường Phóng Trục Giả Phản trọng sinh – Tu chân – Cường cường

Trọng sinh tinh tế chi huyền thuật sư – Tam Sỏa Nhị Phong Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp

Trọng sinh tinh tế vạn nhân mê – Biển Đam Nhất Hào Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Trọng sinh thành tra công đích thối bộ quải kiện – Cật Phạn Phạn Phạn Cổ đại – Trọng sinh – Ngược tâm

Trọng sinh thế thân – Mạch Thượng Đồng Hiện đại – Cường cường – Ngược tâm

Trọng sinh trạch nam đích mạt thế thủ tắc – Noãn Hà Trọng sinh – Mạt thế – Chủng điền

Trọng sinh mạt thế chi hỗn độn không gian – Tề Thị Tôn Tuyền

Trọng sinh nhất phẩm nam thê – Phong Hương Xuyên qua – Cổ đại

Trọng sinh ngu nhạc quyển chi thệ bất hồi đầu – Ỷ Thu Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí

Trọng sinh nguyên thủy chi thủ lĩnh mạc hoảng – Nhất Chỉ Vô Kê Xuyên qua – Dị thế – Thời nguyên thủy

Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi – Diễm Quỷ Thất Nương Tương lai – Ấm áp

Trọng sinh siêu mẫu – Mạc Thần Hoan Hiện đại – Giới thời trang

Trọng sinh quy lai – Thiển Đạm Sắc Hiện đại – Trọng sinh – Gương vỡ lại lành

Trọng sinh võng du chi lộ quá chuyển loan – Hồng Trà Ngận Hảo Hát Tương lai

Trọng sinh vị lai chi ẩn sĩ – Vong Khước Đích Du Tương lai – Mỹ thực – Giới giải trí

Trọng sinh xuyên việt đích ngũ hảo gia đình – Vũ Tiểu Thụ Tương lai/Hiện đại/Cổ đại – Điềm văn

♥U 

Úp mì không bằng “úp” ngươi – Tô Kiệt Xuyên nhanh

Ưu cảnh – Hồng Trà Ngận Hảo Hát Trọng sinh – Hiện đại – Trúc mã – Ấm áp

♥V

Văn vật bất hảo nhạ – Mộc Tô Lý Hiện đại – Huyền huyễn – Linh dị thần quái

Vẫn chờ ngươi online – Hi Hòa Thanh Linh Hiện đại – Võng du – Oan gia – Điềm văn

Văn đàn đại thần là con mèo – Mộc Lan Trúc Hiện đại – Hồn xuyên – Điềm văn

Vạn thiên sủng ái – Dẫn Lộ Tinh Xuyên nhanh – Hệ thống – Thỏa mái 

Vai ác cùng vai chính đều muốn công lược ta – Phác Đao Nhất Lang Xuyên qua Hệ thống Huyền huyễn

Vai ác luôn bị công lược – Vu Ý Quất Chỉ Xuyên nhanh – Hệ thống – Thỏa mái

Vạn nhân mê công lược kế hoa – Thiểm Điện S Xuyên nhanh – Hiện đại – Hệ thống

Vạn nhân mê tu luyện thủ sách – Đường Tâm Thang Viên Xuyên qua – Điềm văn – 1×1 – HE

Vạn nhân mê thế thân nghịch tập thủ sách – Hòa Cửu Cửu  Xuyên thư – Hệ thống – Cung đình

Vì ân sủng của Nhiếp tiên sinh – Thanh Vân Đãi Vũ Thì Hiện đại – giới giải trí – Điềm văn

Vị diện chi ngu nhạc quyển đại hanh – Mục Yên Hiện đại – Hệ thống – Trọng sinh – Giới giải trí

Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Hà Phong Đình Xuyên qua – Hệ thống – Dị thế – Sảng văn

Vị diện mậu dịch chi cự phú – Mục Yên Hiện đại – Xuyên qua

Vi ma sư biểu – Hà Bao Phạn Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên – Niên hạ – Hệ thống

Vi hài hòa mà phấn đấu – Tây Tử Tự Xuyên nhanh – Thỏa mái

Vị hôn ba ba – Hà Thư Hiện đại – Sinh tử

Vị hôn phu luôn coi ta là thủy tinh – Thiêu Bính Muội Hiện đại  Công trọng sinh  Điềm văn

Vị lai chi bách nhập hào môn – Ái Cật Bao Đích Bao Bao Tương lai – Điềm văn – Sinh tử

Vị lai chi chế dược sư – Khương Thái Bà Điếu Miêu Xuyên qua – Tương lai – Tô văn

Vị lai chi toàn thân là bảo – Quyết Tuyệt Xuyên qua – Tương lai – Sinh tử – Điềm văn

Vị lai chi thần nông không gian – Lãnh Khai Thủy Xuyên qua – Tương lai – Mỹ thực – Điềm văn

Vị lai chi manh sủng ngu nhạc quyển – Nam Quyển Xuyên qua – Giới giải trí – Tương lai

Vị lai quang não sử dụng thủ sách – luomei Xuyên qua – Tương lai – Sảng văn

Vi liệp – Ngưu Giác Cung Hiện đại – Võng du – Ấm áp

Vi liễu tú ân ái – Nhất Tràng Đông Vũ Trọng sinh – Hiện đại – Giới giải trí

Vi kiểm – Nam Chi Hiện đại – Ấm áp

Vi quân – Tam Vô Trai Chủ Nhân Xuyên qua – Cung đình – Sinh tử

Viễn cổ thú xâm – Tiểu Triện Thương Xuyên qua – Dị thế

Viễn đông tinh thần – Ngữ Tiếu Lan San Cận đại – Ấm áp – Hài hước

Viên tiên sinh luôn không vui – Từ Từ Đồ Chi Hiện đại – Ấm áp – 1×1 – HE

Vợ hắn, con hắn – Ưng Cáp Hiện đại – Sinh tử – 1×1 – HE

Vợ ta luôn nghĩ ta không yêu hắn – Giang Tâm Tiểu Chu Hiện đại – Trọng sinh – Ấm áp

Vô củ – Trường Sinh Thiên Diệp  Xuyên qua – Cổ đại

Võ lâm bí văn lục – Trường An Thập Niên Cổ đại – Giang hồ – Ngược luyến tình thâm

Võng hồng đại thần là manh sủng – Công Tử Tầm Hoan Xuyên qua – Tương lai – Ngọt sủng

Võng phối chi đương ảnh đế ngộ thượng cv đại thần – Ái Cật Lưu Liên Tô Hiện đại

Võng phối quyển tê bức chỉ nam – Tinh Hải Thập Bối Hiện đại – Võng phối

Võng du chi nam thần liên minh – Trạch Đạt  Hiện đại – Võng du 

Võng du chi gia nghiệp lưỡng thành – Mộ Sắc Yên Lam Xuyên qua – Võng du – Ấm áp – Mỹ thực

Võng du chi vô địch nãi ba – Ái Cật Lạt Kê Phấn  Hiện đại – Võng du

Vô thường thành trường thủ sách – An Tiêu Tô Tô Dưỡng thành – Huyền huyễn – Niên hạ

Vô minh chi hỏa – Khuynh Phượng Minh Nguyệt Hiện đại – Huyền huyễn – Linh dị thần quái

Vũ nhận chi bỉ dực tề phi – Mặc Thiên Dung Xuyên qua – Dị giới

Vừa tỉnh dậy ta liền biến thành một tên yêu diễm tiện hóa Xuyên sách – Hệ thống – Hiện đại

Vừa tỉnh dậy liền mang bầu con của cương thi – Lộ Quy Đồ Hiện đại – Sinh tử

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói ta kết hôn rồi – Mộc Qua Hoàng Hiện đại – Hệ thống – Giới giải trí

Vương bài biên kịch – Tầm Hương Tung Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp

Vương gia là một người phu quản nghiêm – Ngọc Duyên Trọng sinh – Cổ đại – Ấm áp – Sinh tử

Vẽ truyện BL bị sếp tóm được thì phải làm sao – Chúc Ninh Hiện đại 

♥W

♥X♥ 

Xà phu – Vô Biên Khách   Cổ đại – Điềm văn

Xà tiên đại nhân của nhà ta – Cố Thanh Từ Xuyên qua – Cổ đại – Huyền huyễn

Xà tinh bệnh đích đả kiểm hệ thống – Đại Trạch Mã Lợi Á Xuyên nhanh – Ngược tra – 1×1 – HE

Xuẩn manh minh tinh lộ – Khuyết Dưỡng Đích Kim Ngư Tương lai – Không gian – Giới giải trí

Xin lỗi ta là npc – Thiên Phiên Hiện đại – Võng du

Xin lỗi, xuyên nhầm rồi – Mạc Thổ Xuyên qua – Dị thế – Tô văn

Xin hãy buông tay ra – Phương Hưng Vị Dĩ Trọng sinh – Hiện đại – Ngược luyến tình thâm

Xin hãy trả da cho ta – Nam Qua Lão Yêu Hiện đại – Ấm áp – Điềm văn – Huyền huyễn

Xem như ngươi lợi hại – Tẩu Tại Điền Gian  Hiện đại – Giới giải trí – Ấm áp 

Xưng bá thế giới này chỉ là việc nhỏ – Nhân Sinh Nhược Sơ Xuyên qua – Mạt thế – Cường cường

Xuyên du hí chi công lược nam thần na điểm sự nhi – Luân Hà Mân Côi Xuyên qua Hệ thống Giới giải trí

Xuyên đến liền biến thành “Mẫu thân” – Ba Nhĩ Đại Nhân Sinh tử – Điềm văn – Mỹ thực – Chủng điền

Xuyên tiến ngược văn làm tra công – Biển Đam Nhất Hào Xuyên qua – Hiện đại 

Xuyên thành đệ đệ của nữ chính thì phải làm sao – Kim Dạ Lai Thải Cúc Xuyên qua – Hiện đại

Xuyên thành nam chủ âm ảnh chẩm yêu phá – Đinh Đinh Đoàn Trường Xuyên thư – Linh dị thần quái

Xuyên thành nội y của nhân vật chính thì làm sao phá – Khung Liệt Cổ đại – Huyền huyễn – Tu tiên

Xuyên thành kiếm của nam thần thì phải làm sao – Nhất Kiếm Sơn Hà Xuyên qua – Cổ đại – Tu tiên

Xuyên thành yêu tinh sau tô nổ toàn thế giới – Lão Bích Xuyên nhanh – Thỏa mái

Xuyên thư chi đồ đệ là vai ác – Nam Quyển Xuyên sách – Niên hạ – Điềm văn

Xuyên thư chi long quân tại thượng – Sơn Hà Cố Ngã Xuyên thư – Tiên hiệp – Hệ thống

Xuyên thư chi liêu hán công lược – Công Tử Vu Ca Xuyên qua – Hiện đại

Xuyên thư tu chân vạn nhân mê – A Hắc Hắc Hắc Xuyên qua – Cổ đại – Tu chân

Xuyên qua tinh tế đan dược sư – Đông Đông Tương Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn

Xuyên việt cơ giáp chi tu chân thiếu niên – Doãn Nhất Phương Xuyên qua – Tương lai – Tu chân

Xuyên việt chi chế tạp sư – Thanh Chưng Nhật Hoa Xuyên qua – Dị thế

Xuyên việt chi đại thần dưỡng thành hệ thống  Xuyên qua – Hệ thống – Giới giải trí – Tương lai

Xuyên việt chi đông cung – Sáp Sáp Nhi Xuyên qua – Cổ đại – Cung đình

Xuyên việt chi dịch thừa – Phong Hương Xuyên qua – Cổ đại – 1×1 – HE

Xuyên việt chi khí tử quốc sư – Thanh Y Họa Mặc Xuyên qua – Cổ đại – Ấm áp – Cung đình – Ngược tra

Xuyên việt chi hào môn nam phụ nan tác vi – Thủy Mặc Thanh Vi Sinh tử – Trạch đấu – Mỹ thực

Xuyên việt chi phúc lâm môn – Ngư Tiểu Quai Quai Xuyên qua – Cổ đại – Ấm áp

Xuyên việt chi nhất phẩm công khanh – Bát Gia Đảng Xuyên qua – Cổ đại – Sảng văn

Xuyên việt chi tra tẫn phản phái – Trần Thế Chi Thương Xuyên thư – Có ngược – Huyền huyễn

Xuyên việt chi thần húc – Tô Hương Lan Sắc Xuyên qua – Cổ đại – Điềm văn

Xuyên việt chi thanh thanh mạch tuệ – Kim Nghiêu Cổ đại – Chủng điền – Sinh tử

Xuyên việt chi Thẩm vương gia – Thất Nguyệt Thanh Quả Cổ đại – Cung đấu

Xuyên việt chi trấn trạch nam thê – Luyến Nhân Vị Tỉnh Xuyên qua – Cổ đại – Trạch đấu

Xuyên việt chi vị lai chế tạo đại sư – Dạ Du Xuyên qua – Tương lai – Cơ giáp

Xuyên thành mèo còn phải yêu đương với chó Hiện đại – Hồn xuyên – Điềm văn

Xuyên thành nữ chính trong tổng tài văn thì phải làm sao – Ưu Toan Nhũ Hiện đại – Ấm áp

Xuyên việt điền viên phong quang – Mạc Như Quy Xuyên qua Cổ đại Chủng điền – Sinh tử – Điềm văn

Xuyên việt kiếm tam chi thập vạn ngoạn gia – Tùy Miên Xuyên qua – Cổ đại – Kiếm tam

Xuyên việt phù diêu cửu thiên – Nhiên Mặc Xuyên qua – Cổ đại – Tu chân

Xuyên việt vị lai chi hạnh phúc sinh hoạt – Dạ Phong Hoa Lạc Xuyên qua – Tương lai – Điềm văn – Sinh tử – Song tính

♥Y

Y đắc phúc vận – Nhân Sinh Nhược Sơ Hiện đại – Y học – Ấm áp

Y quan sở sở – Thiển Vấn Hiện đại – Ngược tâm – Hào môn

Ý ngoại sự cố – Lam Lâm Hiện đại – Ngược tâm – 1×1 – HE

Y hương như cố – Lược Quá Minh Nguyệt Xuyên qua – Giang hồ

Yêu tinh trọng sinh thủ tắc – Vô Y Yoyo Hiện đại – Xuyên qua – Sảng văn

Yêu quái đại học – Oa Qua Oa Hiện đại – Huyền huyễn – Điềm văn

Yêu quái thư trai – Lộng Thanh Phong Hiện đại – Huyền huyễn

♥Chủ công♥

17 thoughts on “Đam mỹ 2

 1. fanshang 11/05/2015 lúc 07:37 Reply

  Nàng chưa cập nhật truyện hả nàng. Mới thấy tên chữ cái thôi à. :3

  Số lượt thích

 2. Shinshen Hoshiyuki 11/05/2015 lúc 11:51 Reply

  Mừng nhà mới * tung bông* mà sao đt shin nó coa chỗ hiện ô vuông a, huhu
  Nhà cũ đâu có

  Số lượt thích

  • Shinshen Hoshiyuki 11/05/2015 lúc 11:57 Reply

   Xin lỗi gia chủ, do shin mở bằng ứng dụng khác, bây giờ thì hết rồi, mừng trang mới a … bắn pháo, cmt phía trên ghi nhầm chữ trang thành nhà, =^=
   Cảm ơn gia chủ vì sự nghiệp đam mỹ vĩ đại…

   Số lượt thích

 3. cuanam98 11/05/2015 lúc 11:53 Reply

  nhà mới, ăn mừng thôi nào, hú hú ❤

  Số lượt thích

 4. linhlinh235 11/05/2015 lúc 11:57 Reply

  Mừng nhà mới, mong làm sẽ cóa nhìu chiện hay cho t ké vs (灬ºωº灬)

  Số lượt thích

 5. khuchatthuythan 11/05/2015 lúc 15:32 Reply

  sao thấy có chữ cái thôi, không thấy truyện nào hết, chủ nhà chưa cập nhật ak?

  Số lượt thích

 6. Iseatel143 01/06/2015 lúc 18:15 Reply

  À, cậu ơi cho tớ hỏi chút. Tất cả bản CV của cậu ở đây đều đồng ý cho các bạn ở Vn-S reup lại hết à? Tại mình mới tham gia Vn-S, vô tình vào các topic cũ thấy các bạn ghi nguồn CV là Hạ Nguyệt.

  P.s: Tật mình tò mò nên hỏi vậy thôi, chứ không có ý định up đâu (*´∇`*)

  Số lượt thích

  • Hạ Nguyệt 夏月 01/06/2015 lúc 20:15 Reply

   giờ thì không còn bạn ạ. Lúc Vns hồi sinh mình cho các bạn đăng kí với mình up lại truyện cũ, còn truyện tương lai sau này thì k cho mang đi, các bạn ấy tự convert thôi 😀
   Coi như giúp mọi người hồi phục lại thứ đã mất, còn thứ tương lai mình convert thì là của mình ^O^

   Số lượt thích

 7. Thủy Liên Nhi 24/07/2015 lúc 00:30 Reply

  cám ơn bạn đã add mình, nhìn thấy kho truyện này mình mừng muốn khóc ԅ(¯﹃¯ԅ)

  Số lượt thích

 8. Tinhvặn 15/09/2015 lúc 11:48 Reply

  Cần tìm truyện, cầu giúp đỡ! Q-Q

  Nhớ truyện này đọc trong nhà Nguyệt, chắc tầm năm 2014, khoảng gần cuối năm. Chết cái là nhớ rõ nội dung truyện mà quên ráo tên truyện lẫn nhân vật nên giờ tìm muốn lồi mắt, cầu cao nhân nào biết thì chỉ giúp với OTZ

  Nội dung là tiểu công vô tù từ thuở còn thiếu thời do án giết người, tiểu thụ lúc đó cũng bị bắt cóc. Gia đình giàu bảo vệ thụ chặt chẽ, ngăn cách thụ với anh công, nói dối là công đã chết trong hỏa hoạn, thật ra công bị chuyển từ trại thiếu niên sang nhà tù. Mấy năm sau công ra tù nhưng không đi tìm thụ mà đi làm công nhân xây dựng (thợ hồ ấy). Thụ giờ là ngôi sao sáng chói, hơi bị để ý một anh ngôi sao mới nổi, cha này thấy vậy thì sang chảnh lắm (nhưng thật ra vì cha này có khuôn mặt giống công nên thụ mới để ý chút xíu thôi). Thụ vẫn không chịu được khi có ai chạm vào mình vì ám ảnh của quá khứ u tối (Đương nhiên anh công không nằm trong diện cách ly). Mấy năm trời ai cũng khuyên thụ quên, ai cũng tưởng thụ quên rồi nhưng hóa ra thụ cứ tìm công mãi. Anh công né mấy lần cuối cùng không chịu nổi thụ ngạo kiều đeo dính nên đồng ý.

  Thụ có bà mẹ ham chơi bời chẳng quan tâm con cái, nhưng lại theo dõi chặt chẽ hành động của thụ, cách ly thụ với công. Có ông ngoại cực kỳ cưng con gái, hờ hững với thụ. Quá khứ là lúc thụ học tiểu học gia đình vẫn bỏ thí cậu, khi đó anh công nhà nghèo vừa làm vừa học, khá là quan tâm thụ, còn làm gia sư dạy thụ học (thụ nằng nặc đòi công làm thầy dạy vì muốn cho anh phí dạy học để giúp anh có tiền). Thụ đeo bám anh công dữ lắm, tới chừng công về quê thụ cũng về theo, bi kịch là đây. Quê công có cha lưu manh khoái kiếm mấy đứa nhỏ để rếp, thụ bị bắt cóc cùng em gái họ của công (thật ra là chú của công bán đứa con gái, thụ đứng kế bên nên sẵn hốt luôn.) Khi công tìm tới thì đứa em gái bị rếp khìn khìn, thụ cũng suýt bị. Công bằm cha lưu manh đó thành mấy mảnh cực kỳ tàn nhẫn, vì hành động này vô nhân đạo quá nên dù thụ nằng nặc năn nỉ ông cậu thuê luật sư bào chữa vẫn không thể cứu công ra.

  Đấy, đại khái truyện là vậy. Mình coi rồi nhưng giờ tự dưng muốn đọc lại truyện quá. Truyện này hay lắm >”<

  Liked by 1 person

 9. Tinhvặn 15/09/2015 lúc 11:52 Reply

  khụ, xấu hổ quá. viết comt đó xong lại ngó cái list cầu may….sau đó tìm được truyện rồi (∗•ω•∗)

  Truyện Hung Thần: https://hanguyet2012.wordpress.com/2015/06/11/c-hung-than-lieu-man-pha/

  Nói nào ngay hồi đó quyết định xem truyện này vì đọc comt có bạn so sánh Hung Thần với bộ Diêm Vương gì đó, bảo hai anh công cùng mặt than mà hung tợn như nhau, có điều anh bên Hung Thần hiền hơn, mềnh tò mò xem và đã trết….

  Nói chung truyện hay, bạn lào chưa đọc có thể tò mò xem thử.

  Số lượt thích

 10. anika1208 02/02/2016 lúc 17:21 Reply

  Nguyệt tỷ ơi, e hnay vừa đọc bộ HP – Chết tiết, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây [NP] do nick hanxiayue2012 của tỷ up ấy, vào đi định tìm để lưu về mà ko thấy, tỷ xóa rồi ạ?

  Số lượt thích

 11. nkoktjnkngkjk 25/04/2016 lúc 09:04 Reply

  Bạn ơi tìm hộ mình xin link đọc online của truyện xuyên việt vị lai chi hạnh phúc sinh hoạt được không. cảm ơn bạn nhiều

  Liked by 1 person

 12. chipi2721993 11/07/2017 lúc 08:05 Reply

  Tác giả Phong Lưu Thư Ngốc ở nhà xà viện có 2 bộ mà 2 bộ đều edit hết cả rồi. T mong nhà xà viện tìm thêm được vài bộ của tác giả này cv vì t thích truyện tác giả này lắm. Hehe t thích nhất bàn tay vàng sủng thụ mà tác giả này đều tổng hợp đc cả 2 điều trên ^^. Chủ nhà mà tìm đc trên wed QT bộ đam mỹ nào của tác giả (vì theo t biết t/g này còn sáng tác viết cả ngôn) này thì cv cho t và mọi ng đọc nhé

  Số lượt thích

 13. duongminhhoang69 31/10/2017 lúc 10:35 Reply

  xin nhờ nhà mình convert truyện sửu thúc tình phùng xuân- mặc kỳ lân được không ạ? em xin cảm ơn trước.

  Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: