Đồng nhân


Khuông khuông nam chủ đích chính xác dụng pháp – Độc Điếu Hàn Giang Tuyết

( Cổ Kiếm Kỳ Đàm đồng nhân ) Thặng cật thặng hát thặng bị oa – Duẫn Thụy Trạch

( Đồng nhân thần thoại Hy Lạp ) Sửu thần nghịch tập – Tẩy Y

( Hồng hoang đồng nhân ) Mỗi lần lịch kiếp đều nhìn thấy tổ long đang ấp trứng – Callme Thụ

( Hồng lâu đồng nhân ) Hồng lâu chi đại xá thiên hạ – Thương Bạch Thiếu Nữ

( Hồng lâu đồng nhân ) Xuyên việt hồng lâu chi tiểu hòa thượng – Lưu Lãng Nhất Sinh

( HP đồng nhân ) Hàng ngày của Holmes – Thiên Nhai Hắc Nhân

( Hy Lạp thần thoại đồng nhân ) Vi vương – Túy Ẩm Trường Ca

( Long tộc đồng nhân ) Vinh quang chi đỉnh – Phong Chi Khắc La Địa Á

( Phim Anh Mỹ đồng nhân ) Phản phái mệnh hòa anh hùng thân – Nhĩ Phong

( Phim Anh mỹ đồng nhân ) Tâm lý khống chế – Xà Bình Cẩn Nhất

( Phong thần đồng nhân ) Tú gia tà mị nhất tiếu – Giới Yên Chân Nhân

( Tổng anh mỹ +HP đồng nhân ) Dạy người thích ứng cuộc sống của người hiện đại – Y Lai Văn

( Tổng ĐN ) Toàn bộ giới Nhẫn đều cho rằng chúng ta sẽ ở bên nhau – Hắc め Nhãn Quyển

( Tổng đồng nhân ) Cha của nhân vật phản diện thật huyễn khốc suất – Hiên Viên Tử Mạch

( Tổng đồng nhân ) Hoàng đế – Hiên Viên Tử Mạch

( Tổng đồng nhân ) Thiếu cốc chủ chạy đâu rồi – Tiêu Linh Phong

( Tổng đồng nhân phim Anh Mỹ ) Vô hạn anh hùng – Ti Trạch Viện Lam

( Tổng võ hiệp ) Danh chấn tứ phương – Thần Thần Tiểu Thiên

( Tổng võ hiệp đồng nhân ) Vô Kỵ hắn ca – Callme Thụ

( Võ hiệp đồng nhân ) Nhất triều thành danh – Hắc め Nhãn Quyển

( Võ hiệp đồng nhân ) Quyền thần chi lộ – Giản Lê

(Phim Anh-Mỹ đồng nhân) Nam thần quan sát nhật ký – Trà Diệp Đản

(Tổng ĐN) Nhân sinh đại doanh gia – Phi Ma An

(Tổng ĐN) Xuyên qua không phải lỗi của hệ thống – Trường Hận Ca Hành

[HP Đồng nhân] Cuộc sống ở thế giới phép thuật của Gail • Grimm – Võ Tư Thần

Bạc kim độc ca nhật thường – Thố Tử Tinh

Bệnh kiều chinh phục thế giới – Hồng Kiểm Đại Vương Xuyên qua – Đồng nhân

Cuộc sống hàng ngày của các phù thủy – Hướng Gia Tiểu Thập

Đệ nhất quốc sư – Thanh Khâu Thiên Dạ Đồng nhân – Cổ đại – Sư đồ – Niên thượng

Hồng lâu chi chân doanh gia – Panax

Hồng lâu chi đích tử hữu vi – Vọng Giang Ảnh

Hồng lâu chi hoàn tâm viễn – Thu Cổn Lan San

Hồng lâu chi hữu phỉ quân tử – Tạ Thanh Đại

Hồng lâu chi tham tiền Giả Hồ – Thu Cổn Lan San

Minh phủ chi chủ – Hắc め Nhãn Quyển

Một fan chống mười antifan – Miêu Khấu

Mục tiêu: phú giáp thiên hạ! – Yên Ba Tiêu Tiêu

Phiền não của Adonis – Phóng Cáp Tử

Slytherin chi vương – Mặc Nhiễm Lục

Tam gia thực đứng đắn – Mê Tàng Quân

Toàn bộ hồng lâu đều tại vây xem Giả Xá nháo tiến tới – Bạch Y Mộ Khanh Tương

Xin hãy gọi ta là khăn quàng đỏ – Bạc Kim Sắc

(Đồng nhân Titanic) Vé tàu – Niết Vũ Thương Hoặc

( Hồng lâu mộng đồng nhân ) Hồng lâu chi tiếu ô sa – Nhược Nhiên Tình Không

( Hồng Lâu đồng nhân ) Hồng Lâu chi sao gia dự cáo – Bạch Y Mộ Khanh Tương

( Hồng Lâu đồng nhân ) Lâm gia tử – Duoduo

( Đồng nhân Phim Hàn Vì sao đưa anh tới ) Nhân sinh doanh gia – Cố Sở

(HP đồng nhân )The Turtle Dove~ Ban Cưu ~ VolSev

Tù nhân ngục Nurmengard – Ám Dạ Công Chúa

( Hy Lạp thần thoại đồng nhân ) Minh hậu – Đằng La Luyến Nguyệt Đồng nhân Huyền huyễn – Sinh tử

( Hồng Hoang đồng nhân ) Dưỡng miêu nhật thường – Kỳ Sơn Nương

Những chuyện lặt vặt về thiên đình – Vi Vân Yên Ba

( Hồng hoang ĐN ) Không thấy ngọc điệp của Đạo Tổ đâu rồi – Phong Quá Thiên Ngân

( Tây Du Ký đồng nhân ) Sổ tay giảm béo của Trư Bát Giới – Tẩy Y Phấn

( ĐN phim Anh Mỹ ) Phản phái gia tộc xí nghiệp – Thanh Oa Đầu Phất Lan

( ĐN Final Fantasy VII ) Bỉ dực trọng sinh – Thân Đồ Thử Phi

(Tổng đồng nhân) Đông phương giáo chủ cùng quản gia – Tô Hương Lan Sắc

(Tổng đồng thoại đồng nhân) Giác sắc phẫn diễn – Cố Thanh Từ

Cuộc sống hạnh phúc của Kazuya – Nhược Diệp Tử Anh

( Tổng đồng nhân ) Đào hố phải lấp – Vong Khước Đích Du

Nhị xuyên miêu ca đích thăng chức lộ – Thần Cổ

Hoàng thái tử đích nghịch tập – Hoan Nhan Thần Khúc

(Kiếm Tam đồng nhân) Tổ Long, long tỉnh trà lai nhất phát? – Ninh Manh Miêu

Nịnh thần – Hiên Viên Tử Mạch Đồng

Sử thượng tối hung tàn lão bản – Dạ Vãn Đích Huyết

( Kiếm tam ĐN ) Trung khuyển biến địa tẩu – Tửu Hĩ

( Đồng nhân ) Bất ky đích nam nhân – Chu Bất Cẩn Thư

Hồng lâu chi Giả Xá quy lai – Thương Bạch Thiếu Nữ

( Liêu trai ĐN ) Thần cấp thôi miên sư – Yểu Điệu Tiểu Yêu

[HP] Ngũ Độc – Phi Sắc

(HP đồng nhân) Huấn long – Nam Minh Ly Hỏa

[HP] Chung tình – Hồi Thủ Thiên Nhai

HP tế thủy trường lưu – Thanh Liên Dữ Chước

Chú định vi địch – windvoice

nĐại đường tác tử chi lữ – Vân Trường Ca

(HP đồng nghiệp ) HP chi chuộc tội – Mạch Tử Đóa Luci x Sev

HP – Oạt hắc ma vương tường cước – Nhược Diệp Tử Anh Vol x Reg

(HP đồng nhân )HP tẩu hỏa nhập ma – Ngự Thai Sở

Xuyên việt hồng lâu chi thứ tử Giả Tông – Khế Đan Hoàng Hậu

( HP + Chúa tể của những chiếc nhẫn ) Halo – Quang vựng chi hạ – Dạ Cát Ly

( Lục Tiểu Phụng đồng nhân ) Tây phương chi ngọc – Hắc め Nhãn Quyển

( Sở Lưu Hương + Kiếm Tam đồng nghiệp ) Nhật nguyệt minh tôn – Hữu Ái Tựu Khả Dĩ Chờ PN

( Tổng mạn đồng nhân ) Chinh phục thế giới ba, tao niên! – Ái Cật Nhục Đích Dương Tể Chờ PN

( Tổng truyền thuyết đồng nhân ) Đào yêu – Miêu Tiểu Yêu

(HP đồng nhân ) [HP,VH] Giải mê du hí – Diện Đoàn Hồ VolHar

(Phim Anh-Mỹ đồng nhân) Đêm của chương thứ bảy – Yên Ba Tiêu Tiêu

( Kim Dung đồng nhân ) Xuyên qua thành Thần Điêu – Tuyết Lý Hồng Trang

( Đại Đường Song Long truyện đồng nhân ) Vấn Đỉnh – Tư Hương Minh Nguyệt Chờ PN

( Đại Đường song long truyện ) Đông Đô chi lang – Duyên Lưu Dạ

( Đồng nhân Momo Love ) Đương khởi điểm BOSS thành vi Trần Dư Nhất – Callme Thụ

( Đồng nhân thần thoại Hy Lạp ) Nghịch thần – Túy Ẩm Trường Ca

( ĐPBB đồng nhân ) Giáo chủ chi kết phát thử sinh – Nam Phong Bất Tẫn

( Hồng hoang đồng nhân ) Thành thần – Miêu Khấu

( Hồng hoang đồng nhân ) Đông hoàng – Hắc Cật Hắc

( Hồng Hoang đồng nhân ) Tiên tốt không sống lâu – Vụ Thập

( Hồng hoang đồng nhân) Yêu hậu không dễ làm – Thiển Đạm Sắc

( Hồng lâu đồng nhân ) Hồng Lâu chi Lâm thị huynh trưởng – Ngư Đầu Tiểu Nhàn

( Hồng lâu đồng nhân ) Hồng lâu quốc sư Giả Kính – Panax

( Hồng lâu đồng nhân ) Tự tử công lược – Thaty

( Hồng lâu đồng nhân ) Bát quái hồng lâu – Lam Tịch

( Hồng lâu đồng nhân ) Hồng lâu tiểu địa chủ – Bát Gia Đảng Chờ PN

( Hồng lâu đồng nhân ) Trọng sinh hồng lâu chi hoàn tam gia – Phong Lưu Thư Ngốc Có Spoil

( Hồng Lâu đồng nhân ) Hồng Lâu chi Giả gia đại thiếu – Tử Nguyệt Sa Y

( HP + Chạng vạng đồng nhân ) Tự khúc – Địa Ngục Họa Sư

( HP + The Avengers đồng nhân ) Miệng pháo đều đến trong bát đi – Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi

( HP đồng nghiệp )HP bị xuyên qua cùng bị trọng sinh – Hoa Mộc Nhu Chờ PN

( HP đồng nhân – Bổ sắc tàn tượng – Cận Sắc Nhược Lam VolHar

( HP đồng nhân – LvsS ) Thời không ước hẹn – Hạ Chí Xuân Thu VolSev Có spoil

( HP đồng nhân ) Bắt cóc Severus – Lộ Ngưng Yên Phi Dương

( HP đồng nhân ) Draco’s Task – Vị Tri

( HP đồng nhân ) HP chi S cấp nhiệm vụ – Xu Cửu LvS , Chờ PN

( HP đồng nhân ) Malfoy – Thiếu Gia Thiếu Gia

( HP đồng nhân ) Tiều giá nhất gia tử – Ngốc Đề Hoan Nhan VolSev

( HP đồng nhân ) Tích thì – Đằng La Luyến Nguyệt HarSev

( HP đồng nhân ) Tuyên thệ trung thành với Gellert – Thụ Vương Bệ Hạ Gell x Eric

( HP đồng nhân ) Vi nhân sư biểu – Lãng Thấm Ma pháp – Xuyên qua – Kết hơi lạn vĩ

( HP đồng nhân) Ngươi là linh hồn của ta – Bạc Hà Thỏ Tử

( Kịch lịch sử đồng nhân ) Kim ốc – Vân Qúa Thị Phi Chờ PN/Có Spoil

(Kiếm Tam + Tổng võ hiệp ) Bần đạo bấm tay bói một cái – Thần Thần Tiểu Thiên

( Kiếm tam đồng nhân ) Nhật nguyệt thần miêu – Thiển Lạc Như Tuyết Có Spoil

Huynh trưởng đại nhân môn hậu ái – Niên Hoa Chuyển Sinh

( Lục Tiểu Phụng đồng nhân ) Khi nguyên sang gặp tô văn – Phi Sắt

( Phong vân đồng nhân ) Hùng bá chi tử – Mão Liên

( Phong Vân đồng nhân ) Phong Vân chi hùng đồ bá đạo – Yến Ương Chủ công 3P

( Sở Lưu Hương đồng nhân ) Độc cổ hương sinh – Giới Yên Chân Nhân

( Sở Lưu Hương truyền kỳ đồng nhân ) Diệp lạc vô hoa – Đào Bảo Quyển

( Tiểu Lý Phi Đao đồng nghiệp ) Xuyên qua thành lam hạt tử – Sồ Vi

( Tổng ĐN ) Thiên kiền vật táo, tiểu tâm hỏa chúc! – Thanh Khâu Thiên Dạ

( Tổng đồng nhân ) Con cừu non của thượng đế – Thanh Thủy Thiển Thiển Có spoil

( Tổng đồng nhân ) Dụng thằng mệnh thôi tiêu đích nam nhân – Túy Ẩm Trường Ca

( Tổng đồng nhân ) Tàng Kiếm – Tam Thiên Thế Có Spoil

( Tổng đồng nhân ) Chung cực chủ thần – Thần Thần Tiểu Thiên

( Tổng đồng nhân ) Tổng chi ma pháp học đồ – Cố Phán Nhược Thiển

( Tổng đồng nhân ) Đậu bỉ xuất kỳ tích! – 6 Tử

( Tổng đồng nhân phim Anh Mỹ ) Vô hạn anh hùng – Ti Trạch Viện Lam

( Tổng Hy Lạp đồng nhân ) Đánh cắp thần cách – Túy Ẩm Trường Ca Có Spoil

( Tổng Quỳnh Dao đồng nhân ) Thái y Vận An – Tử Nguyệt Điệp Lạc Có spoil

( Tổng thần thoại ) Long sủng – Miêu Khấu Chờ PN

( Tổng võ hiệp đồng nhân ) Tùy thân bí tịch chi Giang Biệt Hạc – Lộ Tuyết Sương

( Tổng võ hiệp đồng nhân ) Minh xuyên chi Chu Hữu Đường – Mạc Tử Kiều

( Tổng võ hiệp đồng nhân ) Minh xuyên chi Chu Hữu Đường – Mạc Tử Kiều

( Tổng võ hiệp đồng nhân ) Thiên tử chi kiếm – Thần Thần Tiểu Thiên

( Vô hạn +HP đồng nghiệp ) Khi ta gặp được ngươi – Mạch Tử Đóa Có spoil

( Xạ điêu + Thần Điêu đồng nhân ) Xạ điêu chi ta là lương dân! – Thanh Oa Đầu Phất Lan Chờ PN

( Ỷ Thiên đồng nhân ) Danh môn chính phái bất dịch tố – Sinh Tiên Bao Đại Chiến Tiểu Lung Bao

(Đại Đường Song Long truyện đồng nhân) Trường sinh kiếp – Vi Vân Yên Ba Chờ PN

(Đại Đường Song Long truyện đồng nhân) Trường sinh kiếp – Vi Vân Yên Ba

(Eugenie Grandet đồng nhân) Ngài bá tước Grandet – Tư Trạch Viện Lam

(Holmes đồng nhân) Em trai nhà Holmes – Mạch Tử Đóa

(Hồng lâu đồng nhân) Thế gia tử đích hồng lâu sinh nhai – Mộc Ly

(HP – HarDra ) HP chi hồi tưởng thời gian – Mặc Thanh Y Có spoil

(HP + Vô hạn đồng nhân) Khi ta gặp được ngươi II – Mạch Tử Đóa

(HP đồng nghiệp ) Chúa Tể Hắc Ám, cầu buông tha – Ái Tại Tức Duyên Tiền VolDra Có Spoil

(HP đồng nghiệp ) đệ tam thế chi Schulz – Dolor

(HP đồng nghiệp ) Giả diễn thực làm – Tư Trạch Viện Lam VolHar

(HP đồng nghiệp ) giáo sư cùng Joshua – Thập Tam Tô Đích Phu Nhân Nguyên sang x Sev

(HP đồng nghiệp ) Hp chi thông quan – Nhược Nhất Nhất HarSev

(HP đồng nghiệp ) Qúy Tộc – Thanh Mỗi Đề cử

(HP đồng nghiệp ) trọng sinh chi giới tuyến – Tương Cách Vân Đoan HarDra chờ PN

(HP đồng nghiệp )HP chi linh hồn bạn lữ – Thaty Draco x Lucius

(HP đồng nghiệp )LVSS nghịch chuyển chi cục – Hạ Chí Xuân Thu VolSev

(HP đồng nhân ) Cầm tâm – Phiếu Miểu Lục Có Spoil Chờ PN

(HP đồng nhân ) Chí cao, vô thượng, Chúa Tể Hắc Ám ! – Biến Hóa Hệ Đích Nguyệt Lượng Tom x Vol

(HP đồng nhân ) Điên phúc chi quyết trạch – Ngốc Đề Nhan Hoan

(HP đồng nhân ) đồng dưỡng tức = phá đặc – Trà Diệp Đản Snarry, có spoil

(HP đồng nhân ) Hoặc loạn quỹ tích – Mông Diện Đại Hiệp

(HP đồng nhân ) Hồi tố cứu thục – Mặc Nhiễm Thiển Vận Snarry/Chờ PN/Có spoil

(HP đồng nhân ) HP thời gian bội luận – Độc Quân Sal X God

(HP đồng nhân ) HP chi bạch kim cùng tử la lan – Nãi Viên Viên Nguyên sang x Lucius

(HP đồng nhân ) Tráng tai ngã đại Hogwarts – Thất Vĩ Bát Trảo Cửu Điều Mệnh

(HP đồng nhân )HP ái thượng tự bế chứng nam hài – Thủy Mộc Long HarDra/Có spoil/Chờ PN

(HP đồng nhân )HP chi bất khả kháng lực – J112233 HarDra

(HP đồng nhân )HP hiệu trưởng cũng đến trường – Cận Huyền Cơ Sal x God

(HP Đồng nhân) “Cứu thế chủ” Malfoy – Callme Thụ

(HP đồng nhân) Ảo giác – Y Lai Văn

(HP đồng nhân) Giáo sư, hình như nước sơn của ngài bị bóc ra rồi – Thượng Thanh Phá Vân Snarry

(HP đồng nhân) Giáo sư ném tấm chắn – Lăng Kỳ Du

(HP đồng nhân) HP chi bạch kim bao tử – Mặc Ngọc Lục Drarry

(HP Đồng nhân) HP Cứu thế chủ tuyệt bức không là ta – Cẩn Phong Draco x Harry

(HP đồng nhân) HP chi sổ tay nuôi nấng giáo sư – Cố Phán Nhược Thiển

(HP đồng nhân) Hy vọng thánh ca – Nam Qua Lão Yêu Có spoil

(HP Đồng nhân) Kiểu tình yêu của Nhà Rắn – Lesliya Abra Sev

(HP đồng nhân) Làm thế nào để bình tĩnh khi gặp người yêu cũ – Vụ Thập

(HP Đồng nhân) Lương sư ích hữu – Đằng La Luyến Nguyệt

(HP đồng nhân) Lưu luyến ngàn năm – Đằng La Luyến Nguyệt Snarry/Có Spoil

(HP Đồng nhân) Ta là mèo nhà Malfoy – Phế Thoại Tam Thiên

(Kiếm tam + Phúc Vũ đồng nhân) Vô Vọng – Thành Lý Lão Thử

(Kiếm tam đồng nhân ) Tố thủ hành châm – Thiển Lạc Như Tuyết

(Kiếm Tam Thần Điêu) Nhất pháo nhi quá – Xán Nhược Thần Hi

(Liêu Trai đồng nhân) Long khí diễm áp quần phương – Đại Đoàn Đoàn

(Phản QY đồng nhân) Phản quỳnh dao chi tổng lĩnh thái giám – Thiên Mệnh Thiên Đồng Càn Long x Ngô Thư Lai

(Phim Anh-Mỹ đồng nhân) Độc Ca đích dị quốc lữ hành – Xà Bình Cẩn Nhất

(Thất hiệp ngũ nghĩa đồng nhân) Thiên Sách – Giới Yên Chân Nhân

(Tiểu Lý phi đao + Kiếm Tam đồng nhân ) Minh tôn phần ảnh – Giới Yên Chân Nhân

(Titanic đồng nhân) Là ta, đừng đoạt – Ngã Khiếu Lão Hồ

(Titanic đồng nhân) Tình nan tự ức – Thủ Bản Kỳ Tử

(Tổng điện ảnh đồng nhân ) Phi nhân loại tiến hóa chỉ nam – Trung Tử Tinh

(Tổng đồng nhân) Đường gia bảo – Hữu Ái Tựu Khả Dĩ Kiếm tam

(Tổng đồng nhân) Học bá đích chính xác công lược – Tư Trạch Viện Lam

(Tổng đồng nhân) Không chỗ trốn – Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi

(Tổng đồng nhân) Vi hợp cảm – Đào Bảo Quyển

(Tổng mạn đồng nhân ) Thần chi ngự tòa – Hắc め Nhãn Quyển

(Tổng phim truyền hình đồng nhân) Xuyên mãi ngươi liền thành thói quen – Ngư Truy

(Tổng thần thoại đồng nhân ) Côn Lôn tiên gia học viện – Miêu Khấu VÔ CP

(Tổng võ hiệp đồng nhân) Ma giáo chi chủ – Thần Thần Tiểu Thiên Có spoil

(Tổng xuyên) Nhật kí trưởng thành của pháo hôi – Thiển Đạm Sắc

(Ỷ Thiên đồng nhân) Tàng kiếm Vô Kỵ – Giới Yên Chân Nhân Kiếm Tam

(Hy Lạp thần thoại) Đại địa chi phụ – Hắc め Nhãn Quyển

[HP Đồng nhân] Ai trộm đũa phép của ta – Y Lai Văn Snarry Có spoil

[HP đồng nhân] V có một con chuột – Vong Khước Đích Du Vol thụ , CHờ PN

[HP Snarry] Điên phúc – mệnh trung chú định – Mông Diện Đại Hiệp

[HP] Hắc sắc vinh diệu – Sa Thập Nhị Thiếu

[HP] Ngô danh Malfoy – Phong Tĩnh Đồng

( HP đồng nhân ) Trạch nam nhà Prince – Ba Quang Liễm Diễm Đang viết Cập nhập chương 96

Bạch kim se dụ hoặc – Lạt Yêm Thái

Boy from nowhere – Mộc Chi Bản Viện Nguyên sang x Sev

Chúa Tể Hắc Ám không đủ tiêu chuẩn – Ngưu Nãi Quán Voldy x Nguyên sang Đề cử

Cung nghênh ma vương đại giá – Lương Thiên Cảnh Hỗ công

Đại chúng tình nhân – Thanh Thủy Thiển Thiển NP

Hoàn châu • tiên đế mạc niệm – Dạ Nhãn Chi Đồng

Hoàn châu chi Dận Chân, cửu long tái tụ – Ma Thương Diệp Vương

Hoàng thành cố nhân – Tiêu Đường Bố Đinh ( Tứ Bát )

Hồng lâu chi hoàn ngự cửu thiên – Bộ Khoái A

Hồng lâu chi Lâm gia Cảnh Ngọc – Nguyên Kinh Kinh

Hồng lâu chi Lâm gia Cảnh Ngọc – Nguyên Kinh Kinh

Hồng Lâu Hoàn Châu huynh đệ phối – Call Me Thụ

HP chi công thụ dưỡng thành kế hoa – Tây Linh Túy Tửu Snarry/Có Spoil

HP chi trọng sinh hôi nghê hạ – Hắc Sắc Phong Tín Tử Snarry

HP chi xuân ý liêu nhân – Đường Đường Yêu Nhi

HP đồng nhân chi vinh diệu vĩnh hằng – Phượng Qùy Huân

Hy Lạp thần thoại chi thủy tiên tán ca – Vô Ngân Chi Nguyệt

Phương pháp nuôi Simba thành vua sư tử vinh quang – Hàn Thục

Quỷ hút máu Gravelle – Ngân Sắc Huy Chương

Sang giáo liên manh – Túy Ẩm Trường Ca ( Godric x Salazar ) Godric x Salazar Có Spoil

Sát tử Diệp Cô Thành – Thần Thần Tiểu Thiên Có spoil

Sổ tự quân đoàn tái tụ hoàn châu – Băng Tâm Độc Ảnh

Tập hợp đồng nhân The Avengers

Tổng Quỳnh Dao chi đế vương dưỡng thành công lược – Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi Huynh đệ

Tổng quỳnh dao chi hoàng thiên hậu thổ tại hạ – Tương Phan Đậu Hủ Phụ tử

Trọng sinh đại thanh hoàng trữ – Vendredi

Trưởng thành cùng với Hogwarts – Lan Trà Drarry

Xuyên qua Lucifer – Hắc め nhãn quyển

( Tổng võ hiệp đồng nhân ) Giáo chủ tại hạ hảo đại nhất bàn kỳ – Hữu Hồ Quân

[Ma giới + HP đồng nhân] Xuyên thành nhẫn thì phá thế nào – Thiên Đường Phóng Trục Giả

19 thoughts on “Đồng nhân

 1. tiểu Đàm Hoa 12/11/2014 lúc 21:18 Reply

  ôi, cái hình của nàng, yêu thế ╰( ✧﹃✧)╯

  Số lượt thích

 2. Thanh Lạc 12/11/2014 lúc 22:22 Reply

  Hì , ss ơi, ss có thể cv dùm em bộ HP chi trùng tân khai thủy của tác giả Táng Kiếm được không ạ? Tại em không thấy trên mạng có bản Raw, chỉ có bên watpd mà em thì không down từ watpad xuống được T^T~
  SS giúp em xíu nha, thanks ss nhìu ❤

  Số lượt thích

 3. anika1208 16/12/2014 lúc 01:10 Reply

  ss ơi, ss có thể post lên bản convert+raw của HP đồng nhân chi nghiêm bạch ko? e thấy ss có post bản qt lên wattpad mà e tìm bên trên ko có, ss giúp e nha, e cám ơn ạh ^^ TT^TT

  Số lượt thích

 4. rikamichan 17/01/2015 lúc 22:14 Reply

  Bạn có biết truyện nào về Snape x Sirius không, mình thích cặp này mà tìm mãi không ra.

  Số lượt thích

 5. tiểu như 26/01/2015 lúc 11:14 Reply

  Bạn ơi bạn có thể giúp mình xem cuốn hp không có phản bội và hp bạch kim được ko??? Mình thấy trên wattpad có nhưng tìm mãi mà không thấy ở đây. Nếu được cám ơn bạn nhìu lắm ❤ :* ❤ :* ❤ :*

  Số lượt thích

 6. icegirl91 06/02/2015 lúc 01:02 Reply

  Chào nàng, thank nàng đã post những bản cv. Ngta có 1 yêu cầu quá đáng nha, mong nàng có thể tìm giúp ngta bản cv của truyện “Hp cảm tri thế giới” và “Cứu thế chủ không nên thân – Thaty”.
  Thank nàng trc nha.

  Số lượt thích

 7. Blue 07/02/2015 lúc 19:34 Reply

  Bạn ơi, bạn post QT or CV HP Hồi đáo thập nhất tuế được không? Please!
  Mình tìm trên wattpad đều không full

  Số lượt thích

 8. Charon 13/02/2015 lúc 13:23 Reply

  Nàng ơi có thể giúp ta làm cv bộ ách vu sư ko? Nó là đồng nhân hp

  Số lượt thích

 9. kangheeri 03/04/2015 lúc 23:50 Reply

  nàng ơi *chọt chọt* ta tính edit 1 bộ truyện đầu tay nhưng không biết chọn bộ nào. Nàng có thể tư vấn cho ta được không? Cp nào trong đồng nhân Hp đều được hết. ta không kiêng gì hết ăn tạp nhé

  Số lượt thích

 10. MieuMieu 01/08/2015 lúc 11:18 Reply

  sis ơi, sis có thể tìm giúp em QT 100 câu hỏi phu phu Thiên Tôn Ân Hậu được không ạ ?
  nhà edit khoá private rồi, em chẳng biết tìm ở đâu cả 😦

  Số lượt thích

 11. rubymoonhn 23/11/2015 lúc 22:22 Reply

  (っ´ω`)っ nàng ới, kiếm dùm ta bộ nào có crossover của HP với i~~~ như mấy bộ HP crossover twilight ấy. Tự nhiên dạo này ghiền coi nv của HP xuyên qua các bộ khác (灬ºωº灬)♡

  Số lượt thích

 12. tieulam 19/01/2016 lúc 21:02 Reply

  Chị ơi, xin lỗi đã làm phiền. Em chỉ muốn hỏi chị có biết một bộ đồng nhân HP, có cp Lucius x Snape (em không hớ là cặp chính hay phụ nữa) mà nội dung hình như là L cha nghe nói giáo sư chết nên tự sát theo, Draco đau lòng do không còn người thân nào nữa, cũng chết và trọng sinh lại hồi năm 3 lúc bị Bằng mã cào hay sao ấy, rồi phát hiện Giáo sư mới là người sinh ra mình nhưng vì sao đó mà mất trí nhớ đó. Chị có biết tên bộ đó không ạ, tự nhiên e muốn đọc lại mà nhớ hoài không ra tên T^T.

  Em cảm ơn chị ạ. x”D

  Số lượt thích

  • 小旗天 19/05/2016 lúc 12:10 Reply

   nghe có vẻ giống bộ Điên phúc chi quyết trạch, ở mục lục trên có đó :3 tui đang xem nên mới thấy quen quen này :3 ~

   Số lượt thích

 13. ntt1995 11/08/2017 lúc 10:59 Reply

  Nàng ơi, nhà nàng có bản convert của đồng nhân nữ hoàng ai cập với chạng vạng không ạ? Cho mị với ~~~ tks !!!!

  Số lượt thích

 14. Nguyễn Thị Phương Thúy 03/09/2017 lúc 00:32 Reply

  nàng ơi, post bộ HP chi kỳ hứa đích hạnh phúc được ko? mình muốn trong bộ sưu tập của mình có bộ này do nhà nàng post, please ( 。•_• 。)

  Số lượt thích

 15. Gió Vô Tình 22/03/2018 lúc 17:24 Reply

  Nàng ơi, nàng có biết bộ truyện nào mà cp là giáo sư và 1 nhân vật nguyên sang , đại để là thụ xuyên đến khoảng thời gian trước khi bắt đầu cốt truyện ý , xong rồi được giáo sư thu làm học đồ, cùng vs chú luc lập cái liên minh slytherin, sáng tạo độc dược xóa dấu hiệu hắc ám, còn bé har được cứu về nhà malfoy và thành cp vs bé dra. Chân thành cảm ơn nàng nha(・ω・)(・ω・)

  Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: