Tag Archives: Hằng Nga giáng thế

Hằng Nga giáng thế – Đệ lục chương

Đệ lục chương : Kí ức [1]

  Tiếp tục đọc

Hằng Nga giáng thế – Đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương : Phụ Hoàng

  Tiếp tục đọc

Hằng Nga giáng thế – Đệ tứ chương

Đệ tứ chương : Bị trảo về Lãnh Thần cung .

Tiếp tục đọc

Hằng Nga giáng thế – Đệ tam chương

Đệ tam chương : Gặp gỡ người có chức vụ cao nhất

  Tiếp tục đọc

Hằng Nga giáng thế – Đệ nhị chương

Đệ nhị chương : Thủy tinh linh

  Tiếp tục đọc

Hằng Nga giáng thế – Đệ nhất chương

Trung thu nên viết truyện giải buồn =]~~

Đệ nhất chương : Vấp phải hòn đá.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: