Tag Archives: Tài

[Names] Tên viết tắt của các tỉnh Trung Quốc

1146381185d6b1e107lTên viết tắt các tỉnh – thành phố Trung Quốc

Thành phố trực thuộc trung ương:

Bắc Kinh: Bắc Kinh: BJ

Thiên Tân: thiên tân: TJ

Thượng Hải: Thượng Hải: SH

Trùng Khánh: Trùng Khánh: CQ

Tỉnh: Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: